Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 969 44 891
Pedagogisk leder 477 91 515
Pedagogisk leder 474 76 126
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 489 57 276
Pedagogisk leder 458 76 136
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 458 76 138
Enhetsleder Alvdal barnehage 907 64 055
Pedagogisk leder 458 76 138
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 489 57 276
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Pedagogisk leder 969 44 891
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 474 58 126
Styrer Plassen barnehage 477 91 515
Pedagogisk leder 474 58 126
Barnehagelærer 474 76 126