Personoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar hjemmetjenesten 913 08 116
Kontormedarbeider 477 91 513
Sykepleier
Hjelpepleier
Sykepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider
Assistent
Avdelingsleder 477 91 512
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896