Personoversikt


Folkevalgte - Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 913 08 112
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Politiker (AP) 950 70 761
Ordfører 907 72 718
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898