Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 62 48 90 12 913 08 112
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Ordfører
Politiker (V)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (SP)
Politiker (KrF)
Politiker (AP)