Personoversikt


Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
Kokk Solsida 482 57 260
Sykepleier 62 48 94 00
GAT-medarbeider 62 48 94 00
Verneombud Solsida 62 48 94 00
Brannvernkontakt 62 48 94 00
Tillitsvalgt fagforbundet 62 48 94 00
Sykepleier 62 48 94 00
Avdelingsleder Kjøkken/Vaskeri 62 48 94 00 477 91 542
Sykepleier 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 2. etasje 62 48 94 00 477 91 550
Sykepleier 62 48 94 00
Sykepleier 62 48 94 00
SAM-AKS kontakt 62 48 94 00
Sekretær 62 48 94 00
Sykepleier 62 48 94 00
Sykepleier 62 48 94 00
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 62 48 94 00
Kokk 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 1. etasje 62 48 94 00 477 91 545
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541