Personoversikt


Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunelege 2 62 48 91 00
Jordmor 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleierstudent 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesykepleier 62 48 91 10 474 52 238
Sykepleier 62 48 91 00
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 958 13 140
Kommunefysioterapeut 474 83 018
Ledende Helsesykepleier 62 48 91 10 488 65 344
Sosionom med videreutdanning i rus og avhengighet 906 90 055
Turnuslege 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270