Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Valgdag for kommune- og fylkestingsvalget 2023 er fastsatt til søndag 10. og mandag 11. september 2023 i Alvdal kommune.

Stemmerett og manntall

Har du stemmerett? 

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg dersom du er:

  • Norsk statsborger 
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • Er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet i Alvdal skal så snart det er mulig etter 30. juni, og til og med valgdagen, legges ut til ettersyn på følgende steder:                                     

  • Resepsjonen på kommunehuset Nyborg, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Vi kan også hjelpe deg med å kontrollere om du står i manntallet. Ta kontakt på telefon 62 48 90 00.

Les mer om stemmerett og manntall

Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning

Du kan avgi stemme før valgdagen.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste i alle kommuner har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din. Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

I denne perioden vil ikke listene være klare, og du kan dermed ikke gjøre endringer. Din stemme vil gå til det partiet du stemmer på, uten endringer. 

Tidligstemmer mottas i Nyborg Alvdal kommunehus, Gjelen 3, 2560 Alvdal.

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 fra og med 10. august til og med 8. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Du kan finne en oversikt over lokaler for forhåndsstemmegivning i hele landet ved å følge denne lenken.

Forhåndsstemmegivning i Alvdal

Normalt kan du forvente å kunne avgi forhåndsstemme på kommunehuset innenfor vanlige åpningstider; hverdager mellom klokka 09.00 og 15.00 ved Nyborg, Alvdal kommunehus, Gjelen 3, 2560 Alvdal 

I tillegg er det mulighet for å stemme torsdag 31. august 2023 fra kl. 15.00 til kl. 18.00.

Forhåndsstemmer mottas ved Solsida omsorgsheim m/tilhørende omsorgsboliger onsdag 6. september 2023 mellom kl. 10.00 og kl. 12.00. 

Forhåndsstemmer mottas ved Frivilligsentralen torsdag 7. september mellom kl. 12.00 og 14.00. 

Mer om forhåndsstemmegivning kan du finne på denne siden.

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi forhåndsstemme hjemme eller der du oppholder deg. Du kan søke skriftlig eller via telefon.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med Alvdal kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme. Telefon 62 48 90 00.

Fristen for å søke om hjemmestemming er tirsdag 5. september med mulighet for å avgi stemme onsdag 6. september etter kl. 12.00.

Søknad sendes: Valgstyret i Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal eller, postmottak@alvdal.kommune.no

Du kan også ringe tlf.: 62 48 90 00

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Aktuelle lenker for valget 2023

Kontakt

Bjørg Petra Normann
Personalrådgiver
E-post
Mobil 91 13 10 83
Anette Søgaard Tustervatn
Servicemedarbeider
E-post
Telefon 62 48 90 00
Mobil 47 79 15 20