Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til søndag 8. og mandag 9. september.

Den siste opptellingen av personstemmer er nå klar. Hvordan stemmene ble fordelt, og hvem som kommer inn i kommunestyret kan du lese her:

 

Valg 2019

Tidligstemmegivning

Les mer om tidligstemmegivning ved å følge denne lenken (PDF, 192 kB).

 

Godkjente valglister ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Klage på godkjente lister

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i kommunen.

Følg denne lenken for å se hvilke partier som stiller liste til kommunevalget i Alvdal 2019 (PDF, 192 kB)

Følg denne lenken for å se de godkjente valglistene (PDF, 44 kB)

Kumulert plass

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Antall kandidater som kan gis stemmetillegg avhenger av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges.
For Alvdal gjelder 1-23 medlemmer: inntil 4 kandidater med stemmetillegg.

Valgdag

Valgdagene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til søndag 8. og mandag 9. september 2019.

 

 

Valgdag, stemmekretser og valglokaler

I Alvdal er det kun en valgkrets.

Stemmegivning skjer søndag 8. og mandag 9. september 2019

Valglokalet er Aukrustsenteret.

Stemmerett og mantall

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

 • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.


Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må man være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Det er folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunktet.

Manntallet for Alvdal kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn så snart det blir tilgjengelig etter 30. juni. Valgstyret vil kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet.
(Kommunene har ikke anledning til å publisere manntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave.)

Valgstyrets medlemmer

Valgstyret for kommune- og fylkestingsvalget i Alvdal 2019

 • Johnny Hagen - leder
 • Mona Murud - nestleder
 • Olov Grøtting
 • Mari Kveberg
 • Audun Eggset
 • Ole Arne Sandli
 • Jan Sagplass
Aktuelle lenker for valget 2019

Kontakt

Johnny Hagen
Politiker (AP)
E-post
Mobil 950 70 761
Bjørg Petra Normann
Personalrådgiver
E-post
Mobil 969 43 345