Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Ved stortingsvalget og sametingsvalget velges representanter til storting og sameting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er fastsatt til 13. september. 

Valg 2021

Stemmerett og manntall

Har du stemmerett? 

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet i Alvdal skal så snart det er mulig etter 30. juni, og til og med valgdagen, legges ut til ettersyn på følgende steder:                                     

 • Resepsjonen på kommunehuset Nyborg, Gjelen 3, 2560 Alvdal
 • N.O. Dæhlie ANS, Folldalsvegen 6666, 2560 Alvdal

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Vi kan også hjelpe deg med å kontrollere om du står i manntallet. Ta kontakt på telefon 62 48 90 00.

Les mer om stemmerett og manntall

Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning

Du kan avgi stemme før valgdagen.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste i alle kommuner har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din. Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

I denne perioden vil ikke listene være klare, og du kan dermed ikke gjøre endringer. Din stemme vil gå til det partiet du stemmer på, uten endringer. 

Tidligstemmer mottas i Nyborg Alvdal kommunehus, Gjelen 3, 2560 Alvdal.

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Du kan finne en oversikt over lokaler for forhåndsstemmegivning i hele landet ved å følge denne lenken.

Forhåndsstemmegivning i Alvdal

Normalt kan du forvente å kunne avgi forhåndsstemme på kommunehuset innenfor vanlige åpningstider; hverdager mellom klokka 09.00 og 15.00 ved Nyborg, Alvdal kommunehus, Gjelen 3, 2560 Alvdal 

I tillegg er det mulighet for å stemme torsdag 26. august 2021 fram til kl 18.00 og lørdag 4. september 2021 mellom kl 11.00.  og kl 14.00.

Forhåndsstemmer mottas ved Solsida omsorgsheim m/tilhørende omsorgsboliger onsdag 8. september 2021 mellom kl. 10.00 og kl. 12.00.

Mer om forhåndsstemmegivning kan du vinne på denne siden.

Spesielt for sametingsvalget
Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg.

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Valgdag/ valgtinget - stemmelokaler og åpningstider

Valgdagen er mandag 13. september. I Alvdal kan du også stemme søndag 12. september. Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret.

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato
Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men dersom du gjør det vil det gå raskere i valglokalet.

Husk at dersom du lurer på noe når du er i valglokalet kan du spørre en valgfunksjonær.

Stemmesteder og åpningstider på valgtinget/valgdagene i Alvdal:
Det er bare en stemmekrets i Alvdal.

Valgtinget avholdes på Sjulhustunet: 

 • Søndag 12. september 2021 kl. 1400 til 1800
 • Mandag 13. september 2021 kl. 1200-2000

Ved stortingsvalget 2021 er fristen for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) på valgtinget fastsatt sentralt:
Frist for å søke ambulerende: Mandag 13. september kl. 10.00

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Du kan søke skriftlig eller via telefon.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

Dersom du er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19 så får du også stemme hjemme. 

I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med Alvdal kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme. Telefon 62 48 90 00.

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10.00.

Søknad sendes: Valgstyret i Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal eller, postmottak@alvdal.kommune.no

Du kan også ringe tlf.: 62 48 90 00

Valglister i Hedmark og Oppland

I juni kan du se hvilke lister og partier som stiller til valg ved stortingsvalget 2021

Partier og grupper som ønsker å stille ved stortingsvalget 2021, må ha levert listeforslag til fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Fylkesvalgstyrene i de aktuelle valgdistriktene skal legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listene må du kontakte den aktuelle fylkeskommunen som valgdistriktet tilhører.

Behandling og godkjenning av lister

Før listene kan godkjennes må fylkesvalgstyrene kontrollere at listene er korrekt utfylt og at de inneholder korrekt og nødvendig dokumentasjon. De må også forsikre seg om at de som står oppført på listen godkjenner at de stiller til valg.

Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Fylkesvalgstyrene sender så sine godkjente lister til valgdirektoratet. Når valgdirektoratet har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiseres  disse på valg.no.

Valgstyrets medlemmer og kontaktpersoner vedrørende valget

Valgstyret i Alvdal for stortingsvalget i 2021

 • Mona Murud – leder
 • Leif Langodden – nestleder
 • Anne Therese Vanem
 • Arne Dagfinn Øynes
 • Johnny Hagen
 • Ole Arne Sandli
 • Tirill Langleite

Varamedlemmer:

 • Olov Grøtting
 • Marita Bakås Gjersvold
 • Jan Sagplass

Mange av valgstyrets oppgaver blir delegert til valgansvarlig i kommunen. Valgansvarlige/ kontaktpersoner i Alvdal er:

Sametingsvalget

I Alvdal er det kun forhåndsstemmegivning til sametingsvalget.

Følg denne lenken for  lese mer om sametingsvalget.

Smittevern ved gjennomføring av valg

Lovendringer for trygt valg i pandemien

Stortingsvalget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Det er derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven.

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at kommunene kan gjennomføre valget på en trygg og god måte. Dette gjelder også dersom velgere og valgmedarbeidere er syke eller sitter i karantene. Endringene sikrer samtidig at velgere i isolasjon og karantene kan stemme ved valget.

En smittevernveileder er utarbeidet for å samsvare med de vedtatte midlertidige lovendringene.

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Smittevernveileder

Frist for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Forhåndsstemmegivning: Fredag 10. september kl. 10.00
Stemmegivning på valgdagen: Mandag 13. september kl. 10.00

Aktuelle lenker for valget 2021
Parliamentary election 2021 - Information in english

 

Kontakt

Bjørg Petra Normann
Personalrådgiver
E-post
Mobil 969 43 345
Bente Rønning
Fagleder
E-post
Mobil 477 91 520