Informasjon om drift helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom fra 20.04.20

Det gjenopprettes tilnærmet normal aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 20.04.20 med nødvendige smitteverntiltak. 

Gruppevirksomhet som barselgrupper og foreldreforberedendegrupper blir ikke gjennomført.

Hjemmebesøk til nyfødte blir fremdeles erstattet med konsultasjon på helsestasjon.

Svangerskapskonsultasjoner gjennomføres som vanlig med nødvendige smittevernhensyn.

 

Skolehelsetjeneste:

Helsesykepleier vil være tilstede på barneskolen mandager og torsdager fom. 27.04.20.

Vi er tilgjengelige på telefon for elever, foreldre og lærere hver dag.

 

Helsestasjon for ungdom:

Helsestasjon for ungdom vil være åpen torsdager kl. 14.30-16.30 fom. 23.04.20.

 

Restriksjoner for oppmøte:

  • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
  • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
  • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.
  • Ungdom som besøker HFU bes om å komme alene hvis mulig.

 

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

Helsestasjon, 62489110 (mandag-fredag 08.30-14)

Helsesykepleier Ingeborg Sandbakken, 48865344

Helsesykepleier Helene Røe Johansen, 47452238