Oppdatert informasjon om Koronaviruset

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen.

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no 

Helsedirektoratet har opprettet en nasjonal informasjonstelefon.

 • Tlf nr er: 815 55 015.    
  • Hverdager, 08.00-15.30

Det er nå de sentrale føringene fra helsedirektoratet som er styrende for hvordan vi alle forholder oss til situasjonen med corona. 

Informasjon om disse vedtakene og hva de innebærer finner du på denne siden hos helsedirektoratet

Videre nedover på denne siden vil du finne mer informasjon om konkrete tiltak og konsekvenser i Alvdal.  

 • Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet: 94 87 98 95
  • Hverdager 0800 - 1800
 • Interkommunal "Coronatelefon": 901 47 166
  • Hverdager, 08.00-15.30. 

Telefonnummer for deg som trenger litt ekstra bistand: 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 

Informasjon fra Alvdal kommune om situasjonen med coronavirus

Generelt

Hjelp oss å spre informasjon til de som ikke bruker digitale verktøy 

Som alle har merket, så kommer det nå mye ny informasjon veldig raskt. Vi må forvente at det fortsetter å være slik en stund framover.

Den eneste muligheten vi har for å kommunisere i et slikt tempo er digitale løsninger. Men alle bruker ikke pc eller smartphone. Derfor er det viktig at vi alle hjelper til med å informere bestemor eller andre som vi vet ikke bruker digitale plattformer. Det kan være like viktig som hjelp med handleposen. 

Fortsatt er hovedbudskapet at styresmaktene ber alle om å bidra til en felles «dugnad» for å bremse og begrense smittespredningen.

Det er avgjørende å bremse smittespredningen, og å gjøre «toppen» av utbruddet så liten som mulig. Det er særlig viktig å hindre en situasjon der personell innen helse og omsorg blir hardt rammet. Det vil kunne gå sterkt utover de svakeste gruppene.

Det handler i hovedsak om tre ting:

 • Vask henda! 
 • Reis kun når det er absolutt nødvendig! 
 • Ha kontakt med så få personer og så få steder som mulig!

Vi er sikre på at alle i Alvdal vil bidra på aller beste måte til dette!

Råd fra kommunepsykologen

Kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom har satt opp gode råd for hvordan man best kan forholde seg til karantene. Rådene finner du ved å klikke på denne lenken (PDF, 187 kB)

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Ettersom barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, offentlige steder og arbeidsplasser har vært stengt i noen uker, kan mange kjenne at det begynner å bli litt vanskelig. Da kan det hjelpe å ha noen å prate med. Her har vi samlet en oversikt over hvem du kan ta kontakt med:

Kontakttelefon for alle barn og unge i Nord-Østerdalen

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal. 

 • Mandag til fredag, 14.00 til 20.00
 • Telefonnummer 98 90 69 31

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Koronatelefon for barn og unge i Innlandet:

 • Telefonnummer 468 80 063.
 • Åpningstider fra 08-18 på hverdager.
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006

 

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Ettersom barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, offentlige steder og arbeidsplasser har vært stengt i noen uker, kan mange kjenne at det begynner å bli litt vanskelig. Da kan det hjelpe å ha noen å prate med. Her har vi samlet en oversikt over hvem du kan ta kontakt med:

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006
Trenger du litt ekstra bistand under koronapandemien?

Hverdagen er brått blitt endret for alle. For de fleste går det helt fint, men noen trenger kanskje litt ekstra bistand så lenge dette står på.

Det kan for eksempel være hjelp til praktiske ting som handling eller snørydding, eller rett og slett noen å snakke med på telefonen en gang i blant.

Hvis du har behov for noe av dette, eller andre ting, så har vi laget et enkelt skjema som du kan sende inn til oss.

Skjemaet finner du ved å klikke på denne lenken.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 eller du kan sende en e-post til frivillig@alvdal.kommune.no

(Behov for tjenester fra hjemmetjenesten eller lege må du melde inn på vanlig måte)

Reiserestriksjoner og karantene

Påminnelse om "hytteforbudet"

Vi minner om at det nå er de nasjonale føringene som gjelder for Alvdal og resten av Nord- Østerdalen. Det betyr at du bare kan benytte fritidsbolig dersom den befinner seg i din hjemkommune.

Karantene ved nær kontakt med bekreftet smittede

Personer som har vært i nær kontakt med noen som er bekreftet smittet av Covid-19 (koronavirus), skal i smittekarantene i 14 dager. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst 14 dager etter at karantenen startet. Dette betyr at man ikke kan dra på skole, jobb eller benytte offentlig transport. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk.

Karanteneperioden begynner å løpe fra den dagen det har vært nær kontakt med en som er bekreftet smittet.

Generell informasjon om når du skal være i karantene, og hva dette innebærer, finner du på sidene til helsenorge.no

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut følgende informasjonsskriv om karanteneforskriftene: Rundskriv karantene (PDF, 499 kB)

 

Hvis du er bosatt utenfor kommunen og befinner deg på hytta i Alvdal, må du dra hjem nå.

Regjeringen iverksatte den 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Unntak: Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet, kan overnatte på hytten i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytten.

Du kan lese mer om dette på siden regjeringen.no

Det er viktig at du drar rett fra hytta og hjem uten å stoppe på veien, så sant dette er mulig. Husk at hensikten er å skape så få kontaktpunkter mellom folk som mulig.

Kommunen vil berømme sine hytteeiere for å lojalt å forholde seg til de bestemmelser som er gitt fra sentrale og lokale myndigheter under Corona – epidemien. Så håper vi alle at vi snart kan komme dit at hyttene igjen kan benyttes, til glede for hytteeiere og kommunens innbyggere.

Alle som kommer til regionen anmodes sterkt om å sette seg sjøl i karantene i 14. dager.

Tolga, Alvdal, Rendalen, Folldal og Tynset kommuner viderefører ikke vedtaket fra 19. mars om pålagt karantene ved innreise til fjellregionen.  

Vårt klare råd er fortsatt at personer som kommer inn i kommunen fra et område utenfor Fjellregionen anbefales hjemmekarantene i 14 dager for å hindre spredning av covid-19. Unngå reiser som ikke strengt tatt er nødvendige.

Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte.

Ettersom dette nå er et sterkt råd og ikke et vedtak, trengs det ikke lenger å søkes om dispensasjon, men Alvdal kommune er gjerne behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.

Karantene betyr at man skal holde seg hjemme, eller alternativt ute i friluft, og samtidig unngå store ansamlinger av mennesker. 

Husstandsmedlemmer av person i karantene, er ikke selv i karantene. Unntak er hvis personen i karantene har symptomer som luftveisplager eller feber.

Generelt om reiser

 • Helsedirektoratet ønsker at innenlands nyttetransport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Karantene med tilbakevirkende kraft

 • Personer som ankommer Norge etter utenlandsopphold skal i reisekarantene i 14 dager. Personer som er i reisekarantene kan bare oppholde seg utenfor hjemmet når de er på arbeid eller reiser til og fra arbeid. De skal også unngå nærkontakt med andre personer så langt som mulig. Dette omfatter også for Sverige og Finland.
 • Karanteneperioden begynner fra den dagen personen ankommer Norge.
 • Unntak for reisekarantene gjelder for personer som krysser grensen mellom Norge og Sverige og Norge og Finland i forbindelse med arbeid. Unntak gjøres også for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Selv om arbeidstakeren er unntatt karanteneregler når vedkommende er på jobb, skal man likevel forholde seg til gjeldende karanteneregler på fritiden.
 • Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar, og er nå hjemlet i en ny forskrift.
 • Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.
Legekontoret/ "Coronatelefon"

Interkommunal Coronatelefon

Det er nå opprettet en interkommunal coronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Stor-Elvdal. Den settes i drift fra mandag 23. mars.

Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstid er mandag til fredag kl 08.00-15.30 

Stengt i påska fra og med torsdag 9. april til og med mandag 13. april. 

Testing

Pr i dag er det kun helsepersonell og pasienter som legges inn på sykehus som testes for coronasmitte. 

Øvrige henvendelser

Ordinær telefontid på legekontoret for øvrige henvendelser er nå 08.30 -11.30 og 12.30 - 14.00, alle dager.

Legevakt

På kveld og helg er det legevakt som tar i mot henvendelser. Telefon 116 117.

I forbindelse med Korona utbruddet flyttes Nord-Østerdal legevakt fra Tynset sykehus til Tynset legekontor.

Dette gjelder fra mandag 23 mars. Parkering på sørsiden av Rådhuset.

Samme telefonnummer, samme åpningstider, men nytt oppmøtested. Husk oppmøte kun etter avtale.

Legekontoret

Ikke møt opp på legekontoret uten en avtale!

Kun pasienter med ordinære legetimer skal bruke hovedinngangen på kommunehuset. Har du luftveisplager må du kontakte legekontoret og rådføre deg med lege før du møter opp på timen.

Pasienter med luftveisplager skal benytte seg av kjellerinngang. Denne finner man i sørenden av kommunehuset, ut mot Sjulhusveien. Bruk ringeklokka for å varsle at du har ankommet. Ikke bruk hovedinngangen på kommunehuset.

Legekontoret har nå fullt fokus på coronasykdommen og det foregår utstrakt testing av risikogrupper. Vi ber derfor pasienten som ønsker seg time på legekontoret om å vurdere om ikke timen kan utsettes.

 • Alle kontroller utsettes inntil videre.
 • Det utstedes ikke helseattester inntil videre. 
 • Alle som trenger sykemelding eller som ønsker å forlenge sin sykemelding ber vi om å ringe.

Vi vil i løpet av uken vurdere om vi skal stramme inn ytterligere på hvem som kan komme på time. 

Ikke oppsøk legekontor eller andre helsetjenester uten avtale!

Kommunehuset, NAV, kommunale tjenester og politiske møter

Kommunehuset er stengt for publikum, med unntak av besøkende med avtale til legekontoret eller spedbarnskontroll 0-3 mnd. 

 • Alvdal fysikalske institutt stenger fra og med mandag 16. mars, men kan tilby videokonsultasjoner. Les mer om dette ved å følge denne lenken.
 • Jordmor er fremdeles tilstede på helsestasjon på torsdager. Gravide skal ikke møte opp ved sykdom. Vi ber om at den gravide da kontakter jordmor på telefon. Vi ber om at det kun er den gravide som møter til svangerskapskontroll. Det betyr at partner må være hjemme. Det må påberegnes noe endringer fremover, og trolig færre konsultasjoner. Foreløpig skal dere komme til avtalt time. Jordmor tar kontakt ved endringer.

 • NAV Nord-Østerdal er f.o.m. 16.03.20 stengt for fysiske møter. Det blir satt opp en egen postkasse på kommunehuset der du kan levere dokumenter ved behov. Du kan lese mer om hvordan du nå skal forholde deg til NAV ved å følge denne lenken (PDF, 97 kB). Det er også opprettet en akutt-telefon for deg som har behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner. Tlf nr: 406 38 016. Åpen man-fre fra 09-15. 

 • Biblioteket er stengt inntil videre.
 • Helsestasjonen er stengt inntil videre, med unntak av spedbarnskontroll 0-3 mnd

Alvdal helsestasjon og skolehelsetjeneste har lagt ned mye av virksomheten frem til 13.april

Noen konsultasjoner for barn vil bli gjennomført, dette gjelder konsultasjoner for nyfødte frem til 3 måneder, og andre barn i risikogrupper. Vi vil også gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet. Vi vil ikke gjennomføre hjemmebesøk.

Alle foresatte  vi har avtale med de neste ukene vil bli kontaktet av oss.

Konsultasjoner for gravide vil gå som vanlig hvis du ikke får annen beskjed.

I forhold til skolehelsetjenesten, kan vi nås på telefon hver dag.

Restriksjoner for oppmøte

 • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
 • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

 • Helsestasjon, 62489110 (mandag-fredag 08.30-14)
 • Helsesykepleier Ingeborg Sandbakken, 48865344
 • Helsesykepleier Helene Røe Johansen, 47452238

Kommunehuset og øvrige kommunale tjenester

 • Alle ansatte som har mulighet jobber heretter fra hjemmekontor.
 • Sentralbordet vil fungere som normalt, og du kan forvente å få kontakt med saksbehandlere via telefon og e-post.
 • De fleste i lederfunksjoner vil derimot bruke det meste av sin tid på å håndtere tiltak rundt smittebegrensning. Dette vil, i alle fall på sikt, få konsekvenser for den normale tjenesteproduksjonen. Vi forventer også å måtte omdisponere en del ansatte til de mest akutte oppgavene framover. 

Hvor lenge disse tiltakene vil vare er det dessverre vanskelig å si noe sikkert om. 

Politiske møter

 • Alle politiske møter vil inntil videre bli avholdt som nettmøte. Noen møter er omberammet, og du møtekalenderen er foreløpig oppdatert. Flere endringer må påregnes.  
 • Det har kommet nye forskrifter som åpner for gjennomføring av vedtaksmøter uten fysisk fremmøte – altså ved hjelp av skype/tlf. Dette vil i første omgang kun bli benyttet til formannskap, og vil bli varslet i god tid hvis det blir aktuelt.
 • Det vil også bli gjort en vurdering på hvilke saker vi MÅ ta nå. Resten utsetter vi inntil videre. I tillegg er det viktig at ressursene i kommunen i første omgang blir brukt for å sikre innbyggerne og håndtere denne krisen. Derfor er det liten kapasitet pr i dag for å drive med saksbehandling og saksforbereding.
Skoler og barnehager

Skoler og barnehager er stengt

Helsedirektoratet har bestemt å stenge alle skoler og barnehager fra 13. mars. Foreløpig gjelder dette til og med 26. mars. Dette gjelder også Storsteigen og tannklinikken.

Kommunene gir tilbud om barnepass til barn av personell i helse- og omsorgstjenester eller nøkkelpersonell i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det gis også tilbud om pass av barn med særlige omsorgsbehov.

 

Det er viktig å huske at bakgrunnen for dette tiltaket er å så langt som mulig begrense alle former for reiser og kontaktpunkter mellom folk. Derfor ber vi om at det vurderes nøye om det finnes andre alternativer til barnepass.

Noen presiseringer:

 • Tilbudet gis kun i tidsrom der det er faktisk behov (Eksempel: Hvis mor arbeider tidligvakt på sykehuset og far er bonde, kan behovet kanskje være mellom 7- og ferdig fjøsstell, for eksempel kl. 10. Ikke nødvendigvis hele dagen.)
 • Når barnet har to foresatte, gjelder tilbudet når begge foresatte faller inn under disse kriteriene.
 • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige, uten å være samfunnskritiske.
 • Det legges til grunn en restriktiv linje hvor det oppfordres,så langt det er mulig,  til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • Det må til enhver tid vurderes om det er kritisk for arbeidsplassen. Er det andre som kan jobbe? Kan virksomheten driftes med redusert bemanning? Dette er ikke en ordning for å holde mest mulig av virksomhet i Norge i gang

Hvis det er tvil om hvorvidt jobben din er «samfunnskritisk», så vil vi være behjelpelig med å vurdere dette.

Vi understreker at der barnet har to foresatte, må de foresatte gjøre en vurdering av hvem som skal være hjemme fra jobb. Eksempel: Mor er renholder på sykehuset, far er daglig leder på møbelfabrikken = far må være hjemme. 

Hvis du er innenfor gruppen av samfunnskritiske funksjoner, og har behov for at ditt barn blir tatt hånd om av skole eller barnehage, ber vi deg ta kontakt med den aktuelle enheten. Det samme gjelder foresatte for barn med særlige omsorgsbehov.

Institusjoner og hjemmebasert omsorg
 • Solsida omsorgsheim, Solgløtt (TFF) og Solbakken stenges for publikum, også pårørende, fra og med 11. mars. 
 • Dagsenter for eldre hjemmeboende er stengt fra og med 11. mars. Alternative aktiviteter vil bli iverksatt.
 • Aktivitetssenteret er stengt.
Informasjon til næringslivet

Fredag 27.03.20 holdt finansminister Jan Tore Sanner en pressekonferanse om krisepakker til næringslivet. Informasjon fra pressekonferansen og hvilke tiltak som er satt i verk, kan du lese om i "Nyhetsbrev 27.03.20 til næringslivet i Alvdal kommune" som du finner ved å klikke her: Nyhetsbrev næring i Alvdal 27032020 (PDF, 472 kB)

Alvdal kommune kom 02.04.20 ut med en anmodning og oppfordring til overnattings- og serveringsbedrifter, butikker og bensinstasjoner med tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan lese brevet til næringslivet ved å klikke her: Brev til næringsliv (PDF, 99 kB)

 

Sjulhustunet, Alvdal friskliv og bassenget
 • Sjulhustunet er stengt for all aktivitet
 • Bassenget er stengt for all aktivitet
 • Alvdal Friskliv er stengt for all aktivitet
Frivillig innsats

Vi har foreløpig kun en bekreftet smittet i Alvdal, og relativt få i karantene. Foreløpig fungerer ganske mye i Alvdal slik det pleier, men vi må forvente at dette endrer seg, og det kan endre seg brått. 

Sammen med Alvdal frivilligsentral ber vi derfor om at du som kan tenke deg å gjøre en frivillig innsats melder dette til oss, og vi har laget et enkelt skjema du kan bruke til dette.

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste over hva slags oppgaver det kan bli snakk om, men at noen kan trenge praktisk bistand som handling, snørydding osv er nærliggende å tenke seg. Andre vil kanskje ha behov for en prat på telefon, og det kan også tenkes situasjoner der kommunen trenger flere hender til praktisk arbeid.

Uansett, hvis du kan tenke deg å bidra, så meld i fra til oss. Nå er det viktig at vi tar vare på oss selv, men at vi også tenker på naboen!

Vi vil helst at du bruker dette skjemaet, men du kan også ringe ett av disse telefonnumrene;

 • 47 79 15 31 
 • 47 79 15 34 

Du kan også sende e-post til frivillig@alvdal.kommune.no.

Takk for at du bidrar!

Vi må alle stille opp for hverandre. Det vil være til stor hjelp, slik at trykket ikke blir for stort på dagligvareforretninger, frivillige osv.

Medisiner kan ved telefonhenvendelser direkte til apotekene gjøres klare og hentes av andre etter avtale.

Kirka
 • Kirka avlyser alle arrangementer. Begravelser gjennomføres med kun de aller nærmeste.
Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

Brosjyre om å holde avstand på ulike språk/ Brochures about keeping distance in other languages:

Lenke til informasjon/ Link to information

This videolink from norwegian healthcare contains information about corona in several languages.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuArDsXNEjNKb2eJU18MFuSAFnM4O3lrS&fbclid=IwAR3p4Y-82QDGtOQB18CEouzeGjzP0nF1iPibFs6URRl1ryE6EqphpyuvbEg

There is also a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Utenlandske statsborgere

Utreise for utenlandske statsborgere

 

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer følgende:

Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Les hele forskriften på Lovdata ved å klikke her.