Oppdatert informasjon om Koronaviruset

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden  Regjeringen.no 

Gjeldende retningslinjer fra 12. februar 2022

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene 
 • Følg vaksinasjonsprogrammet 
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. 
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Du finner detaljert informasjon om endringene ved å følge denne lenken til regjeringen.no 

Har du spørsmål?

Den nasjonale koronatelefonen svarer på spørsmål om korona. Åpningstiden til telefonen er 08.00 - 15.30 hver dag – utenom lørdag og søndag.

Du kan også rette spørsmål til Alvdal kommune, gjerne via e-post til postmottak@alvdal.kommune.no. Du kan også ringe sentralbordet i kommunen. Telefonnummer 62 48 90 00. 

 

Avstand og sosial kontakt
 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet. 
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. 
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter. 
Munnbind - fortsatt anbefalt i noen tilfeller
 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.
Råd til risikogrupper og uvaksinerte
 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no
Inn- og utreise
 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptomer. 
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit.  
Organiserte fritidsaktiviteter, arbeidsliv og serveringssteder
 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. 

Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder
 • Det er heller ikke krav om bordservering
Arrangementer og sammenkomster
 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.
Barnehager, skoler og utdanning

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen. 
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  

Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
Testing, smitte, isolasjon og smittesporing

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom. 
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Positiv selvtest trenger ikke lengre registreres på kommunens nettsider. Den vil fortsatt ligge der som en løsning om behovet endrer seg. 
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten. Bestill time ved Alvdal legekontor. 
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon 

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg. 
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind. 
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.   

Smittesporing 

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten. 

Voksne bør teste både i svelg og nese

Det er sannsynlig at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.  

De fleste tilgjengelige antigen-hurtigtester er tiltenkt analyse av prøvemateriale fra bakre - eller fremre neseprøve, men det ser ut til at disse fungerer godt også for kombinert prøve fra svelg og nese. 

– Spesielt voksne personer med symptomer kan derfor ta prøve både fra svelg og nese når de gjør selvtester, sier lege Joakim Øverbø i Folkehelseinstituttet. 

Prøven tas først fra svelget/halsen) og deretter fra nesen slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen, understreker han. 

En neseprøve alene vil fortsatt fange opp de fleste smittede så personer som syns det er ubehagelig/vanskelig å ta test fra svelget/halsen kan teste seg på vanlig måte i nesen. For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen.  

Prøvetaking fra svelg (hals) bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv. Noen mat – og drikkevarer er vist å kunne påvirke testresultatet.  

Selvregistrering av hjemmetest

Registrering av hjemmetest

Positive selvtester trenger ikke lengre registreres på kommunens nettsider. Siden vil fortsatt ligge der som en løsning om behovet endrer seg. 

Registrer positiv hjemmetest for deg eller ditt barn her. Du må logge inn med digital-ID. 

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. 
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
Vaksine

Hvis du ikke har tatt vaksine eller fått tilbud, ring eller send SMS med navn og fødselsdato til 477 91 523, så får du tilbud om time. 

Vaksinetelefonen:  477 91 523

 • Tirsdag 09.00-15.00. Har du spørsmål angående vaksinering kan du også sende sms.

Fjerde dose til personer over 80 år som ønsker det:

 • Folkehelseinstituttet åpner for at personer som er 80 år eller eldre, og som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
 • Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke

Det vektlegges at dette ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte. 

 

Vaksineanbefalinger pr. 31.01.22 (FHI.no)

Alle over 18 år bør grunnvaksineres med 2 doser, i tillegg får de tilbud om en oppfriskningsdose (dose 3).

Oppfriskningsdose anbefales til alle mellom 18-44 år med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

 • 16-17 år BØR grunnvaksineres med 2 doser. 
 • 12-15 år KAN vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det. 
 • 12-15 år med alvorlig grunnsykdom BØR vaksineres med 2 doser. 
 • 5-11 år KAN vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det. 
 • 5-11 år med alvorlig grunnsykdom BØR vaksineres med 2 doser.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar BØR grunnvaksineres med 3 doser, samt en oppfriskningsdose (dose 4) minimum 3 mnd. etter dose 3.

Les mer om vaksine ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet.

Intervall mellom de ulike dosene:

18 år og eldre: 

 • Minimum 3 uker mellom dose 1 og dose 2. 
 • Minimum 4,5 mnd. (20 uker) mellom dose 2 og dose 3.
 • Det skal gå minimum en uke mellom en evt. influensavaksine og 3.dose

16 - 17 år :

 • Minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2.

5 - 15 år:

 • Minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2.
Vaksinasjon av barn fra 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Vaksinasjonen vil foregå regionalt, og for oss i Alvdal kommune vil vaksinasjonen bli gjennomført på Tynset.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Identifisering av barn og påmelding:

Foreldre til barn med som mener at barnet sitt burde få tilbud kan kontakte barnets fastlege eller barnets behandlende barnelege
Fastleger som identifiserer egne pasienter som er relevante for vaksinasjon burde ta opp dette med barnets foreldre, og deretter melde inn behov for vaksine til nærliggende vaksinasjonskommune
Barneleger som følger aktuelle barn på sykehus, skal likeledes identifisere relevante barn for vaksinasjon og sende brev til foreldre

Vaksinasjon:

Barnet vil få innkalling på time til vaksinasjon per sms og dette vil foregå på dagtid i Tynset kulturhus.

Samtykke:

Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon.

Institusjoner og hjemmebasert omsorg

Besøk på Solsida

Solsida omsorgsheim er åpen for besøk. For å forebygge smitte anbefaler vi:

 • Spritvask av hender
 • Munnbind
 • Avstand

Personer i karantene eller med nyoppståtte luftveissymptomer anbefaler vi ikke besøker beboerne. Nødvendige besøk kan avtales med avdelingen.

Har du spørsmål kan du ringe 62 48 94 00 eller direkte til avdelingen.

Lavterskel: 477 91 503 

 • 1 Øst: 477 91 546 
 • 1 Sør: 477 91 548 
 • 2 Nord: 477 91 551 
 • 2 Øst: 477 91 553 

Solsida 15.02.22

Ranveig Ødegård

Enhetsleder

Besøk på Solbakken

Besøkende bør gå direkte til og fra leiligheten og ikke oppholde seg i fellesarealer. Fellesarealet er forbeholdt beboerne. Vi anbefaler også besøkende til å bruke inngangene direkte inn i leilighetene der det er mulig.

Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Hvis spørsmål, kontakt personalet på tlf: 477 91 502.

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Tonje S. Rebni 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006
Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

The health authoroties i Norway have a information line you can call for information in english, polish, arabic, urdu and somali.

There is also translated information in several languages available here

There is a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Tilskudd til lag og foreninger fra lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Hva kan det søkes om?  

 • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
 • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

Mer informasjon

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningenwww.lottstift.no  
 

Spørsmål?   Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.

Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjonerwww.lottstift.no

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Tonje Skamfer Rebni 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006