Oppdatert informasjon om Koronaviruset

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen.

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no 

Helsedirektoratet har opprettet en nasjonal informasjonstelefon.

 • Tlf nr er: 815 55 015.    
  • Hverdager, 08.00-15.30

Det er nå de sentrale føringene fra helsedirektoratet som er styrende for hvordan vi alle forholder oss til situasjonen med corona. 

Informasjon om disse vedtakene og hva de innebærer finner du på denne siden hos helsedirektoratet

Videre nedover på denne siden vil du finne mer informasjon om konkrete tiltak og konsekvenser i Alvdal.  

 • Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet: 94 87 98 95
  • Hverdager 0800 - 1800
 • Interkommunal "Coronatelefon": 901 47 166
  • Hverdager, 08.00-15.30. 

Telefonnummer for deg som trenger litt ekstra bistand: 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 

Informasjon fra Alvdal kommune om situasjonen med coronavirus

Skolene

Skolene skal gjenåpnes ytterligere. Regjeringa legger opp til muligheten for lokale variasjoner, og at man kan kombinere ulike løsninger.

Her kan du lese veilederen fra utdanningsdirektoratet om smitteforebyggende tiltak ved skoleåpning:

Veileder

Barneskolen

Barneskolen vil fortsette med noe digital undervisning kombinert med utedager/uteskole og undervisning i Sjulhustunet.  Ved fortsatt å drive noe hjemmeundervisning, er det mulig å få kabalen med ansatte og areal til å gå opp, for slik å tilfredsstille kravet til smittevern best mulig.

5. og 6.tr. møter onsdag 13. mai. 7.trinn kjører digitalt neste uke og kommer til skolen i løpet av  uke 21.  I etterkant av planlegging mandag, vil 5.-7. trinn få en oversikt over når de skal ha undervisning på skolen, når det er utedag og dager for digital undervisning.

Ungdomsskolen

9. og 10. trinn starter med ordinær undervisning på skolen mandag 11. mai kl 0830.

8. trinn vil få hjemmeundervisning mandag, og starter med ordinær undervisning på skolen tirsdag 12. mai kl 0830.

Skoleskyss

Rutene skal gå som vanlig, men man skal sitte med min. ett setes mellomrom.  Innlandstrafikk har ikke større kapasitet når det gjelder antall busser/drosjer. Det betyr at det ikke er plass til alle som hører til de ulike rutene. Det henstilles om at de som kan, sitter på med foresatte, sykler eller går.

Mer informasjon er/ blir sendt til foresatte.

Velkommen tilbake!

Smittevern

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Noen føringer/beskjeder i forbindelse med oppstarten:

 • Tre grunnpilarer for å begrense smittespredning;

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

 • Grupper (kohorter) av elever på inntil 15 stk. Gruppa vil være lik gjennom uka. Nye sammensetninger mulig ved oppstart av ny uke.
 • Alle fagarbeidere/assistenter legges til småtrinnet fra mandag av
 • I utgangspunktet dekker vi greit opp ift. kravet til bemanning, men vi er sjølsagt sårbare ved fravær i ansattgruppa
 • Elevene får faste plasser i klasserommet gjennom dagen. Dersom andre skal benytte plassen, vaskes pult/bord før skifte
 • Friminutt: Alle er ikke ute samtidig. Soner for der det enkelte trinn kan leke/være de ulike dager
 • Alle har uteskole i løpet av uka. Det vil også bli mer uteaktivitet enn til vanlig.  Bespisning vil foregå ute når vær og organisering tillater det
 • Melk leveres som vanlig
 • Ingen leker med hjemmefra. Kosebamser må være i karantene hjemme
 • Fortsatt fokus på smittevern; håndvask, hosterutiner, renhold gjennom skoledagen (økt hyppighet). Dette gjennomgås/repeteres med elevene ved oppstart
 • Ingen leksehjelp for 4.tr. Ressursen brukes i skoledagen
 • SFO har noe begrenset åpningstid 0715 – 1600. Alle oppfordres til kun å bruke tilbudet i det tidsrom som er strengt tatt nødvendig
 • Hente/bringe: Ikke ønskelig at foresatte eller andre voksne følger inn, så sant det ikke er helt påkrevet.
 • Transport; skoleskyss skal gå som vanlig, men man skal sitte med min. ett setes mellomrom. Kjører foresatte til arbeid eller lignende allikevel, kan eleven unngå skoleskyss. Se ellers www.innlandstrafikk.no
 • Utviklingssamtaler i løpet av ukene 19 og 20. Vurderingene vil ligge klare i Visma senest to dager før samtalen. Alle fag vil ikke vurderes i samme grad, dette med bakgrunn i situasjonen de siste ukene. Samtalene vil i hovedsak gjennomføres via skjerm

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder til skolene. Den kan du finne ved å klikke på denne linken

Overnattings- og serveringsbedrifter

Overnattingsbedrifter

20.4.20 ble hytteforbudet opphevet. Overnattingsteder i Alvdal har på eget initiativ holdt stengt frem til nå. Myndighetene oppfordrer alle til fremdeles å være forsiktig med fritidsreiser.

Når det gjelder overnattingssteder på Alvdal åpnes det for å ta i bruk hytter med eget bad\toalett. Besøkende som kommer med campingvogn med eget toalett kan også benytte overnattingssteder i Alvdal. Dersom man planlegger å åpne opp for bruk av felles sanitæranlegg ønsker kommunen å se en renholdsplan for anlegget, jamfør smittevernlovens §4.1 e).

Serveringssteder

Når det gjelder serveringssteder uten overnatting har helsedirektoratet åpnet for at disse kan åpnes forutsatt at en del hygieneregler/smittevernregler følges:

 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk. Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
 • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.

Generelle smittevernrutiner gjelder fremdeles. Det oppfordres til ha en avstand til andre personer på minst to meter utendørs, en meter innendørs, og forsamlinger på mer enn fem personer skal unngås.

Generelt

Retningslinjer for forsamlinger

Fra og med 7. mai åpner regjeringen for at inntil 50 personer kan oppholde seg sammen under et arrangement på offentlig sted. Alle deltakere må holde minst én meter avstand til hverandre. Dette gjelder kun arrangementer på offentlig sted, der det er en ansvarlig arrangør som har som oppgave å sikre at alle smittevernregler blir fulgt. Arrangøren skal også ha en oversikt over alle som er til stede på arrangementet.

For private samlinger, som for eksempel bursdager, gjelder fra 7 mai retningslinjen om at maks 20 personer kan være sammen, fortsatt med en meters avstand.

Hjelp oss å spre informasjon til de som ikke bruker digitale verktøy 

Som alle har merket, så kommer det nå mye ny informasjon veldig raskt. Vi må forvente at det fortsetter å være slik en stund framover.

Den eneste muligheten vi har for å kommunisere i et slikt tempo er digitale løsninger. Men alle bruker ikke pc eller smartphone. Derfor er det viktig at vi alle hjelper til med å informere bestemor eller andre som vi vet ikke bruker digitale plattformer. Det kan være like viktig som hjelp med handleposen. 

Fortsatt er hovedbudskapet at styresmaktene ber alle om å bidra til en felles «dugnad» for å bremse og begrense smittespredningen.

Det er avgjørende å bremse smittespredningen, og å gjøre «toppen» av utbruddet så liten som mulig. Det er særlig viktig å hindre en situasjon der personell innen helse og omsorg blir hardt rammet. Det vil kunne gå sterkt utover de svakeste gruppene.

Det handler i hovedsak om tre ting:

 • Vask henda! 
 • Reis kun når det er absolutt nødvendig! 
 • Ha kontakt med så få personer og så få steder som mulig!

Vi er sikre på at alle i Alvdal vil bidra på aller beste måte til dette!

Råd fra kommunepsykologen

Kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom har satt opp gode råd for hvordan man best kan forholde seg til karantene. Rådene finner du ved å klikke på denne lenken (PDF, 187 kB).

Kompensasjonsordninger - krisepakke til kultur, idrett og frivillighet

INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Ettersom barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, offentlige steder og arbeidsplasser har vært stengt i noen uker, kan mange kjenne at det begynner å bli litt vanskelig. Da kan det hjelpe å ha noen å prate med. Her har vi samlet en oversikt over hvem du kan ta kontakt med:

Kontakttelefon for alle barn og unge i Nord-Østerdalen

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal. 

 • Mandag til fredag, 14.00 til 20.00
 • Telefonnummer 98 90 69 31

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Koronatelefon for barn og unge i Innlandet:

 • Telefonnummer 468 80 063.
 • Åpningstider fra 08-18 på hverdager.
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006

 

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Ettersom barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, offentlige steder og arbeidsplasser har vært stengt i noen uker, kan mange kjenne at det begynner å bli litt vanskelig. Da kan det hjelpe å ha noen å prate med. Her har vi samlet en oversikt over hvem du kan ta kontakt med:

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006
Trenger du litt ekstra bistand under koronapandemien?

Hverdagen er brått blitt endret for alle. For de fleste går det helt fint, men noen trenger kanskje litt ekstra bistand så lenge dette står på.

Det kan for eksempel være hjelp til praktiske ting som handling eller snørydding, eller rett og slett noen å snakke med på telefonen en gang i blant.

Hvis du har behov for noe av dette, eller andre ting, så har vi laget et enkelt skjema som du kan sende inn til oss.

Skjemaet finner du ved å klikke på denne lenken.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 eller du kan sende en e-post til frivillig@alvdal.kommune.no

(Behov for tjenester fra hjemmetjenesten eller lege må du melde inn på vanlig måte)

Reiseråd og karantene

Karantene ved nær kontakt med bekreftet smittede

Personer som har vært i nær kontakt med noen som er bekreftet smittet av Covid-19 (koronavirus), skal i smittekarantene i 14 dager. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst 14 dager etter at karantenen startet. Dette betyr at man ikke kan dra på skole, jobb eller benytte offentlig transport. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk.

Karanteneperioden begynner å løpe fra den dagen det har vært nær kontakt med en som er bekreftet smittet.

Generell informasjon om når du skal være i karantene, og hva dette innebærer, finner du på sidene til helsenorge.no

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut følgende informasjonsskriv om karanteneforskriftene: Rundskriv karantene (PDF, 499 kB)

Reiser

Tolga, Alvdal, Rendalen, Folldal og Tynset kommuner viderefører ikke vedtaket fra 19. mars om pålagt karantene ved innreise til fjellregionen.  

Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte.

Karantene betyr at man skal holde seg hjemme, eller alternativt ute i friluft, og samtidig unngå store ansamlinger av mennesker. 

Husstandsmedlemmer av person i karantene, er ikke selv i karantene. Unntak er hvis personen i karantene har symptomer som luftveisplager eller feber.

Generelt om reiser

 • Helsedirektoratet ønsker at innenlands nyttetransport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Karantene med tilbakevirkende kraft

 • Personer som ankommer Norge etter utenlandsopphold skal i reisekarantene i 14 dager. Personer som er i reisekarantene kan bare oppholde seg utenfor hjemmet når de er på arbeid eller reiser til og fra arbeid. De skal også unngå nærkontakt med andre personer så langt som mulig. Dette omfatter også for Sverige og Finland.
 • Karanteneperioden begynner fra den dagen personen ankommer Norge.
 • Unntak for reisekarantene gjelder for personer som krysser grensen mellom Norge og Sverige og Norge og Finland i forbindelse med arbeid. Unntak gjøres også for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Selv om arbeidstakeren er unntatt karanteneregler når vedkommende er på jobb, skal man likevel forholde seg til gjeldende karanteneregler på fritiden.
 • Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar, og er nå hjemlet i en ny forskrift.
 • Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.
Legekontoret/ "Coronatelefon"

Interkommunal Coronatelefon

Det er nå opprettet en interkommunal coronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Stor-Elvdal. Den settes i drift fra mandag 23. mars.

Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstid er hverdager kl 08.00-15.30 

Testing

Pr i dag er det kun helsepersonell og pasienter som legges inn på sykehus som testes for coronasmitte. 

Øvrige henvendelser

Fra mandag 11. mai vil helsetjenestetilbudet i Alvdal være tilnærmet som normalt. 

Legevakt

På kveld og helg er det legevakt som tar i mot henvendelser. Telefon 116 117.

I forbindelse med Korona utbruddet flyttes Nord-Østerdal legevakt fra Tynset sykehus til Tynset legekontor.

Dette gjelder fra mandag 23 mars. Parkering på sørsiden av Rådhuset.

Samme telefonnummer, samme åpningstider, men nytt oppmøtested. Husk oppmøte kun etter avtale.

Legekontoret

Ikke møt opp på legekontoret uten en avtale!

Kun pasienter med ordinære legetimer skal bruke hovedinngangen på kommunehuset. Har du luftveisplager må du kontakte legekontoret og rådføre deg med lege før du møter opp på timen.

Pasienter med luftveisplager skal benytte seg av kjellerinngang. Denne finner man i sørenden av kommunehuset, ut mot Sjulhusveien. Bruk ringeklokka for å varsle at du har ankommet. Ikke bruk hovedinngangen på kommunehuset.

Du kan bestille legetime!

For å være i beredskap har vi noe redusert bemanning på legekontoret.

Men det er bare å bestille timer slik som før koronapandemien. 

Man skal ikke møte opp uanmeldt dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon, men ringe eller ta kontakt på nett.

Når det gjelder timer for helseattester til førerkort, så er det gitt utsettelser på det fra Statens vegvesen, men det er bare å ringe, så setter vi opp timer frem i tid.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/har-du-fatt-forerproven-avlyst-eller-har-forerkort-som-skal-fornyes

Ikke oppsøk legekontor eller andre helsetjenester uten avtale!

Kommunehuset, NAV, kommunale tjenester og politiske møter

Kommunehuset er stengt for publikum, med unntak av besøkende med avtale til legekontoret eller spedbarnskontroll 0-3 mnd. 

 • Alvdal fysikalske institutt åpner igjen fra 11. mai. Det vil være litt redusert bemanning i uke 20, og åpent for fullt fra uke 21.
 • Jordmor er fremdeles tilstede på helsestasjon på torsdager. Gravide skal ikke møte opp ved sykdom. Vi ber om at den gravide da kontakter jordmor på telefon. Vi ber om at det kun er den gravide som møter til svangerskapskontroll. Det betyr at partner må være hjemme. Det må påberegnes noe endringer fremover, og trolig færre konsultasjoner. Foreløpig skal dere komme til avtalt time. Jordmor tar kontakt ved endringer.

 • NAV Nord-Østerdal er f.o.m. 16.03.20 stengt for fysiske møter. Det blir satt opp en egen postkasse på kommunehuset der du kan levere dokumenter ved behov. Du kan lese mer om hvordan du nå skal forholde deg til NAV ved å følge denne lenken (PDF, 97 kB). Det er også opprettet en akutt-telefon for deg som har behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner. Tlf nr: 406 38 016. Åpen man-fre fra 09-15. 

 • Biblioteket åpner to dager pr uke fra 13. mai. Onsdager 1300-1700 og fredager 1300-1600.
 • Helsestasjonen åpent tilnærmet normalt fra 11. mai.

Restriksjoner for oppmøte

 • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
 • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

 • Helsestasjon, 62489110 (mandag-fredag 08.30-14)
 • Helsesykepleier Ingeborg Sandbakken, 48865344
 • Helsesykepleier Helene Røe Johansen, 47452238

Kommunehuset og øvrige kommunale tjenester

 • Det vil være flere tilbake på kommunehuset fra 11. mai, men vi ønsker at publikum gjør avtale før evt besøk. 
 • Sentralbordet vil fungere som normalt, og du kan forvente å få kontakt med saksbehandlere via telefon og e-post.

Politiske møter

 • Alle politiske møter vil inntil videre bli avholdt som nettmøte. Noen møter er omberammet, og du møtekalenderen er foreløpig oppdatert. Flere endringer må påregnes.  
 • Det har kommet nye forskrifter som åpner for gjennomføring av vedtaksmøter uten fysisk fremmøte – altså ved hjelp av skype/tlf. Dette vil i første omgang kun bli benyttet til formannskap, og vil bli varslet i god tid hvis det blir aktuelt.
 • Det vil også bli gjort en vurdering på hvilke saker vi MÅ ta nå. Resten utsetter vi inntil videre. I tillegg er det viktig at ressursene i kommunen i første omgang blir brukt for å sikre innbyggerne og håndtere denne krisen. Derfor er det liten kapasitet pr i dag for å drive med saksbehandling og saksforbereding.
Barnehager

20. april åpnet barnehagene i Alvdal igjen, og fra uke 20 åpner skolene for alle.

Men, hverdagen vil ikke bli helt som vanlig, hverken i skole eller barnhage.

Barnehage

Åpningstider i Alvdal barnehage i uke 17 vil være 7.30- 15.45. MEN vi ber dere om å levere og hente barnet deres på det tidspunktet dere har oppgitt til styrere- dette handler om sikkerhet for barnet deres med tanke på antall ansatte vi har tilgjengelig.

Alvdal barnehage forholder seg til smittevernveileder som er utsendt fra helsedirektoratet og FHI. 

I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold i barnehagen
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Andre tinger det også viktig å ha litt ekstra fokus på nå:

 • Barn som har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal ikke møte i barnehagen.
 • Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Foreldre eller andre i husstanden med påvist koronavirus, skal heller ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må barnet hentes så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

 • Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen etter kl.09.00.
 • Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. 
 • Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Oppdeling i mindre grupper

Med bakgrunn i smittevernveilederen har barna blitt delt opp i faste mindre grupper som skal være sammen hele uka. Avdelingene har prøvd å ta hensyn til vennskap og tatt pedagogiske vurderinger, men noen praktiske faktorer er det også tatt hensyn til på grunn av sikkerhet (tidspunkt-bemanning). 

Dette vil si, at noen av barna kanskje ikke vil komme på gruppe med den de før lekte mest med. Vi prøver å fordele ansatte så godt det lar seg gjøre med tanke på at det skal være færrest mulig kontaktpunkter, men på grunn av deltidsstillinger vil det være noen grupper som vil ha to ulike ansatte i løpet av uka.

Diverse

Alvdal kommune har tatt i bruk flere bygg for å kunne ivareta smittevernet, det vil si at noen vil få et annet oppmøtested- dette vil de det gjelder få beskjed om. 

Barnehagene kommer til å gjøre det de kan for at barna skal få et så godt tilbud som mulig og vi vet at dere foreldre gjerne vil bidra - sammen skal vi klare dette!

Ettersom avdelingene nå er spredd rundt omkring og ikke har like stor tilgang til ekstra tøy og ekstra mat er det viktig at dere sender med rikelig av dette. Foreldre vil bli kontaktet ved behov for mer.

Institusjoner og hjemmebasert omsorg
 • Solsida omsorgsheim, Solgløtt (TFF) og Solbakken stenges for publikum, også pårørende, fra og med 11. mars. 
 • Dagsenter for eldre hjemmeboende er stengt fra og med 11. mars. Alternative aktiviteter vil bli iverksatt.
 • Aktivitetssenteret er stengt.
Informasjon til næringslivet

Gratis bistand for bedrifter

Bedrifter i Tolga, Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner tilbys kostnadsfri bistand til å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre.
Det er satt sammen et hjelpeteam med om lag 10 medarbeidere som er klare til å bistå allerede tirsdag over påske.

Regionrådet for Fjellregionen er oppdragsgiver for Klosser Innovasjon, Rørosregionen Næringshage og Rådhuset Vingelen, og Innovasjon Norge bidrar også i arbeidet for å avhjelpe konsekvensene av koronaviruset.

Det er sendt ut en pressemelding som du kan lese ved å følge denne lenken

Anmodning til overnattingsbedrifter, serveringsbedrifter, butikker og bensinstasjoner

Alvdal kommune kom 02.04.20 ut med en anmodning og oppfordring til overnattings- og serveringsbedrifter, butikker og bensinstasjoner med tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan lese brevet til næringslivet ved å klikke her: Brev til næringsliv (PDF, 99 kB)

Krisepakke 27. mars

Fredag 27.03.20 holdt finansminister Jan Tore Sanner en pressekonferanse om krisepakker til næringslivet. Informasjon fra pressekonferansen og hvilke tiltak som er satt i verk, kan du lese om i "Nyhetsbrev 27.03.20 til næringslivet i Alvdal kommune" som du finner ved å klikke her: Nyhetsbrev næring i Alvdal 27032020 (PDF, 472 kB)

 

 

Sjulhustunet, Alvdal friskliv og bassenget
 • Sjulhustunet er stengt for all aktivitet
 • Bassenget er stengt for all aktivitet
 • Alvdal Friskliv er stengt for all aktivitet
Frivillig innsats

Vi har foreløpig kun en bekreftet smittet i Alvdal, og relativt få i karantene. Foreløpig fungerer ganske mye i Alvdal slik det pleier, men vi må forvente at dette endrer seg, og det kan endre seg brått. 

Sammen med Alvdal frivilligsentral ber vi derfor om at du som kan tenke deg å gjøre en frivillig innsats melder dette til oss, og vi har laget et enkelt skjema du kan bruke til dette.

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste over hva slags oppgaver det kan bli snakk om, men at noen kan trenge praktisk bistand som handling, snørydding osv er nærliggende å tenke seg. Andre vil kanskje ha behov for en prat på telefon, og det kan også tenkes situasjoner der kommunen trenger flere hender til praktisk arbeid.

Uansett, hvis du kan tenke deg å bidra, så meld i fra til oss. Nå er det viktig at vi tar vare på oss selv, men at vi også tenker på naboen!

Vi vil helst at du bruker dette skjemaet, men du kan også ringe ett av disse telefonnumrene;

 • 47 79 15 31 
 • 47 79 15 34 

Du kan også sende e-post til frivillig@alvdal.kommune.no.

Takk for at du bidrar!

Vi må alle stille opp for hverandre. Det vil være til stor hjelp, slik at trykket ikke blir for stort på dagligvareforretninger, frivillige osv.

Medisiner kan ved telefonhenvendelser direkte til apotekene gjøres klare og hentes av andre etter avtale.

Kirka
 • Kirka avlyser alle arrangementer. Begravelser gjennomføres med kun de aller nærmeste.
Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

Brosjyre om å holde avstand på ulike språk/ Brochures about keeping distance in other languages:

Lenke til informasjon/ Link to information

This videolink from norwegian healthcare contains information about corona in several languages.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuArDsXNEjNKb2eJU18MFuSAFnM4O3lrS&fbclid=IwAR3p4Y-82QDGtOQB18CEouzeGjzP0nF1iPibFs6URRl1ryE6EqphpyuvbEg

There is also a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Utenlandske statsborgere

Utreise for utenlandske statsborgere

 

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer følgende:

Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Les hele forskriften på Lovdata ved å klikke her.