Oppdatert informasjon om Koronaviruset

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden  Regjeringen.no 

Reiser

Les mer om reiser og koronasertifikat på helsenorge.

Har du spørsmål?

Du kan også rette spørsmål til Alvdal kommune, gjerne via e-post til postmottak@alvdal.kommune.no. Du kan også ringe sentralbordet i kommunen. Telefonnummer 62 48 90 00. 

 

Vaksine

Hvis du ikke har tatt vaksine eller fått tilbud, ring legekontoret på tlf: 62 48 91 00, så får du tilbud om time. 

 

Fjerde dose til personer over 75 år og sårbare grupper

For at de mest sårbare innbyggere skal være beskyttet, så får sykehjemsbeboere og de som bor i omsorgsbolig nå tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Om ikke lenge vil også alle eldre med hjemmesykepleie og alle over 75 år få tilbudet. Pga ferieavvikling kommer datoer og informasjon om dette senere i sommer. 

Fra 1. september 2022 vil vi også kunne tilby fjerde dose til personer fra 65 år og oppover, samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer. Den informasjonen vil komme i løpet av august.

 

Vaksineanbefalinger pr. 31.01.22 (FHI.no)

Alle over 18 år bør grunnvaksineres med 2 doser, i tillegg får de tilbud om en oppfriskningsdose (dose 3).

Oppfriskningsdose anbefales til alle mellom 18-44 år med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

 • 16-17 år BØR grunnvaksineres med 2 doser. 
 • 12-15 år KAN vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det. 
 • 12-15 år med alvorlig grunnsykdom BØR vaksineres med 2 doser. 
 • 5-11 år KAN vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det. 
 • 5-11 år med alvorlig grunnsykdom BØR vaksineres med 2 doser.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar BØR grunnvaksineres med 3 doser, samt en oppfriskningsdose (dose 4) minimum 3 mnd. etter dose 3.

Les mer om vaksine ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet.

Intervall mellom de ulike dosene:

18 år og eldre: 

 • Minimum 3 uker mellom dose 1 og dose 2. 
 • Minimum 4,5 mnd. (20 uker) mellom dose 2 og dose 3.
 • Det skal gå minimum en uke mellom en evt. influensavaksine og 3.dose

16 - 17 år :

 • Minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2.

5 - 15 år:

 • Minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2.
Vaksinasjon av barn fra 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Vaksinasjonen vil foregå regionalt, og for oss i Alvdal kommune vil vaksinasjonen bli gjennomført på Tynset.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Identifisering av barn og påmelding:

Foreldre til barn med som mener at barnet sitt burde få tilbud kan kontakte barnets fastlege eller barnets behandlende barnelege
Fastleger som identifiserer egne pasienter som er relevante for vaksinasjon burde ta opp dette med barnets foreldre, og deretter melde inn behov for vaksine til nærliggende vaksinasjonskommune
Barneleger som følger aktuelle barn på sykehus, skal likeledes identifisere relevante barn for vaksinasjon og sende brev til foreldre

Vaksinasjon:

Barnet vil få innkalling på time til vaksinasjon per sms og dette vil foregå på dagtid i Tynset kulturhus.

Samtykke:

Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon.

Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

The health authoroties i Norway have a information line you can call for information in english, polish, arabic, urdu and somali.

There is also translated information in several languages available here

There is a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page.