Oppdatert informasjon om Koronaviruset

Det foregår mye testing både i kommunen og rundt oss. I tillegg er det luftveisinfeksjoner som gjør det vanskelig. Derfor er det viktig å benytte dette flytskjemaet om du har nyoppståtte luftveisinfeksjoner:
Klikk her: fhi.no/.../hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/

Dere må kjøpe inn hurtigtester og teste dere hjemme eller på internatet der dere bor. Er hurtigtesten negativ, så kan du gå på skolen/jobb. Er hurtigtesten positiv, så bestill deg time på helserespons.no eller alvdallegekontor.no, der vil du ta en PCR test. Du må da holde deg i karantene til svar på PCR foreligger.

Nærkontakt: ta en hurtigtest, er den negativ, så kan du gå på jobb/skole/barnehage. Er den positiv, så gjelder det som ovenfor, med PCR.
Ta en ny antigen hurtigtest eller en PCR-test tidligst 3 dager og senest 7 dager etter nærkontakt.

Er du syk så hold deg hjemme fra skole, jobb, arrangementer osv.

Mistenker du at du er smittet, ringer du til legesenteret på telefonnummer 62 48 91 00 og avtaler en time. Du kan også bestille time ved å gå inne på helserespons.no eller alvdallegekontor.no Ikke møt opp på legekontoret! Testen vil bli utført i egne lokaler. 

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? Klikk her!

Råd til deg som er nærkontakt (trykk her).

Smitten øker - husk disse enkle tiltakene

Nå som det er en økende smitte i Norge og noen tilfeller i kommunene nær oss, er det på sin plass å minne om viktigheten av smittevern 

 • Fortsett å være nøye med håndvask.
 • Er du syk med feber og/eller tungpust, skal du holde deg hjemme fra skole eller arbeidsplass. Dersom du er forkjølet, kan du gå på jobb.
 • Ved arrangementer kan det være en fordel å skrive ned navn og telefon nummer på de som har vært til stede. Dette gjør det mye lettere å spore eventuell smitte, og tiltak kan settes fort i gang. 
 • Vi oppfordrer alle til å kjøpe tester til selvtesting.

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no 

Mer om råd og anbefalinger kan du lese her (PDF, 219 kB)

Tilskudd til lag og foreninger fra lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Hva kan det søkes om?  

 • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
 • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

Mer informasjon

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningenwww.lottstift.no  
 

Spørsmål?   Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.

Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjonerwww.lottstift.no

Nasjonale føringer gjeldende fra 25.september 2021

Dette er de nasjonale føringene som gjelder nå:

https://www.helsenorge.no/koronavirus.  

 

Institusjoner og hjemmebasert omsorg

Besøk på Solbakken, Solgløtt og Klokkaregga

Besøkende bør gå direkte til og fra leiligheten og ikke oppholde seg i fellesarealer. Fellesarealet er forbeholdt beboerne. Vi anbefaler også besøkende til å bruke inngangene direkte inn i leilighetene der det er mulig.

Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Hvis spørsmål, kontakt personalet på tlf: 477 91 502.

Tanja Westgård

Enhetsleder

Velkommen til besøkende på Solsida

Råd til besøkende: 

 • Hoveddøra vil stå åpen som før fra mandag 4.oktober.
 • Du kan komme på besøk uten avtale. 
 • Benytt spritdesinfeksjon av hender før du går inn i avdelingen. 
 • Har du infeksjonssymptomer fra luftveier, symptomer fra mage/tarm, eller er nærkontakt med smittet (Covid-19), må du vente med å besøke til du er frisk. 
 • Har du spørsmål på forhånd kan du ringe 62 48 94 00 eller direkte til avdelingen der du vil besøke 
  • 1 Øst: 477 910546 
  • 1 Sør: 477 91 548 
  • 2 Nord: 477 91 551 
  • 2 Øst: 477 91 553 
  •  

Solsida 30.09.21

Ranveig Ødegård
Enhetsleder

Vaksine

Status for vaksinering i Alvdal kommune:

Alle innbyggere skal ha fått tilbud om vaksine.

 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal ha fått tilbud om 3.dose koronavaksine.
 • Innbyggere over 65 år kan møte på drop-in i desember.
 • Beboere på sykehjemmet vil få sin 3.dose i november.
 • Barn 12-15 år har fått 1.dose.
 • Ungdom 16-17 år har fått tilbud om 2.dose

Hvis du ikke har tatt vaksine eller fått tilbud, ring eller send SMS med navn og fødselsdato til: 477 91 523

Hvem får tilbud om en oppfriskningsdose?

• Personer over 65 år som det har gått:
• minimum 5 måneder siden 2. dose
• ELLER minimum 6 måneder siden du 
  gjennomgikk koronasykdom
• Det skal gå minimum en uke mellom en evt. 
  Influensavaksine og 3.dose

Alle som har pårørende og bekjente i denne gruppen oppfordres til å hjelpe sine med å sjekke når de fikk vaksine sist og minne de på ny time. 

Hvor og når: 

Drop-in, 74 år og eldre 08.12 på Huset Aukrust 

 •   Kl. 09-11.30: 80 år og eldre
 •   Kl. 12.30-14.30: fra 74 til 79 år

Drop-in, 65 - 73 år 15.12 på Huset Aukrust

 •   Kl. 09-11.30 fra 69 til 73 år
 •   Kl. 12.30-14.30 fra 65 til 68 år

Har du ikke mulighet til å møte på oppsatt tid, vil det komme tilbud om drop-in i januar 2022.

Tok du 2.dose etter 08.07.21. vil du få tilbud i januar 2022.

Vaksinetelefonen:  477 91 523

 • Mandag og tirsdag 09.00-15.00.

 

Nyttige lenker:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Legekontoret/ Testing

Helsetjenestetilbudet i Alvdal er pr. i dag tilnærmet som normalt.

Testing 

Fra onsdag 17.11.21 får alle uvaksinerte nærkontakter som bor sammen med smittede personer og tilsvarende nære plikt til å teste seg – selv om de er symptomfrie.

Plikten vil gjelde alle uvaksinerte nærkontakter over 18 år. Den innebærer at de må teste seg hver dag i en uke med selvtest, eller annenhver dag med PCR-test. Vaksinerte nærkontakter i samme husstand og tilsvarende nære anbefales to tester i samme periode.

Alle disse nærkontaktene anbefales å holde seg hjemme til det foreligger negativt svar på den første testen.

Vi anbefaler fortsatt at personer under 18 år tester seg hvis de er nærkontakter til en smittet i samme husstand, men de får ikke plikt til å gjøre det.

Mistenker du at du er smittet, ringer du til legesenteret på telefonnummer 62 48 91 00 og avtaler en time. Du kan også bestille time ved å gå inne på helserespons.no eller alvdallegekontor.no Ikke møt opp på legekontoret! Testen vil bli utført i egne lokaler. 

Når du har avtalt time møter du  i Dalsegga, i nordenden av huset ( gamle lokaler til kulturskolen). Vent utendørs eller i bilen til det blir din tur.  Etter at du er testet må du holde deg hjemme til det er påvist om du er frisk eller smittet. Er du smittet skal du i isolasjon.   

 (BIlde: Her foregår testingen) 

Du kan lese mer om testing og symptomer på Helsenorge sin hjemmeside ved å klikke her

Testing før reise

Hvis du trenger å teste deg for å kunne gjennomføre en reise, så koster det 742,- for en PCR test, og 300,- for en hurtigtest. Husk å bestille time! 

Testing i helgene

Det testes ikke i helger nå. 

Om testing

Det er viktig at alle som skal testes registrerer seg på helsenorge.no, ettersom testsvar kommer dit etter ett til to døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klart. 

Når det gjelder hvem som får vaksine først og sist, så følger Alvdal kommune de nasjonale føringene for dette. Disse kan du se ved å følge denne lenka.  Det vil gi deg en indikasjon på hvor du er i køen. 

Legevakta er på Tynset Sykehus.

Husk oppmøte kun etter avtale.

Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

The health authoroties i Norway have a information line you can call for information in english, polish, arabic, urdu and somali.

There is also translated information in several languages available here

There is a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Ekstraordinære covid19-midler Alvdal kommune

 

Alvdal kommune har fått tildelt kr. 1.264.420 i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med den statlige forskriften: "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"  

Kort om ordningen: 

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 •  Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For spørsmål om midlene og utlysingen - ta kontakt med rådgiver næring/landbruk i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset på E-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no / tlf. 90 92 92 30 .

Servicekontoret i Alvdal kommune formidler også spørsmål - deres kontaktdata er: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf. 62 48 90 00 

 

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Kontakttelefon for alle barn og unge i Nord-Østerdalen

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal. 

 • Mandag til fredag, 14.00 til 20.00
 • Telefonnummer 98 90 69 31

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Tonje S. Rebni 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Koronatelefon for barn og unge i Innlandet:

 • Telefonnummer 468 80 063.
 • Åpningstider fra 08-18 på hverdager.
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006

 

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Tonje Skamfer Rebni 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006