Oppdatert informasjon om Koronaviruset

 • Interkommunal "Koronatelefon" er åpen mellom 10.00 og 14.00 15. 16. og 17.mai. Forøvrig er det vanlig tider fra 18. mai.  08.00-15.30. Ring  901 47 166

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen.

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no 

Helsedirektoratet har opprettet en nasjonal informasjonstelefon.

 • Tlf nr er: 815 55 015.    
  • Hverdager, 08.00-15.30

Det er nå de sentrale føringene fra helsedirektoratet som er styrende for hvordan vi alle forholder oss til situasjonen med Korona. Informasjon om disse vedtakene og hva de innebærer finner du på denne siden hos helsedirektoratet

Videre nedover på denne siden vil du finne mer informasjon om konkrete tiltak og konsekvenser i Alvdal.  

 • Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet: 94 87 98 95
  • Hverdager 0800 - 1800

Telefonnummer for deg som trenger litt ekstra bistand: 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 

Smitteutbrudd - oppdateringer 4. juni

Gjeldende forskrift for koronatiltak oppheves mandag 7. juni

Fra mandag 7. juni vil Alvdal kommune gå tilbake til å følge nasjonale føringer for tiltak mot korona.

Barnehager og skoler vil fra samme dato være på grønt nivå. 

Jeg vil gjerne takke innbyggerne for å ha tatt dette på alvor. Felles jobbing har gjort at vi har klart å slå ned dette på såpass kort tid. 

Vi hadde heller ikke klart dette hvis ikke kriseledelse og test- og smittesporingsmannskapet vårt hadde stilt opp på den flotte måten de har gjort.

Jeg er også glad for at russen nå kan få til en feiring av 13 års skolegang. Russen har vist seg ansvarsfulle, det skal de ha all honnør for.

Samtidig håper jeg at fortsatt fokus på smittevern vil bidra til at vi går en fin sommer i møte.

Nasjonale retningslinjer og grønt nivå

Etter denne gode innsatsen til innbyggere, helsepersonell og andre aktører kan Alvdal kommune, og de andre kommunene i Fjellregionen, gå tilbake til å følge de tiltakene som gjelder på nasjonalt nivå. Dette vil være gjeldende fra mandag fra mandag 7. juni. Følg denne lenken for å se de nasjonale tiltakene

 • Avdal kommune går til grønt nivå i skoler og barnehager. I resten av regionen vil det variere noe hvilket nivå som blir gjeldene.
 • Alvdal kommunes ansatte som har hatt hjemmekontor de siste ukene, vil nå i hovedsak være mulig å treffe fysisk.

Anbefalinger

Disse anbefalingene gjelder fortsatt: 

 • Vi anbefaler at eventuelle arrangementer arrangeres ute, så langt det lar seg gjøre.
 • Hold deg hjemme når du er syk
 • Test deg ved minste mistanke om smitte
 • Er du student som skal hjem til sommeren, ta en test etter hjemkomst
 • Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand

Mona Murud, ordfører

Smitteutbrudd - oppdateringer 2. juni

Intet nytt er godt nytt - status smitte 2. juni

Det er ikke registrert noen nye smittede etter 26. mai. Bra jobba! 

Per i dag er det 2 personer i isolasjon, og disse vil være ferdige med sin isolering i morgen, torsdag 3. juni.

Fem personer er i karantene. 

Fredag vil det bli tatt stilling til om noen av tiltakene vi har nå skal forlenges. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 31. mai

Status på smitte i Alvdal mandag 31. mai

De er ikke meldt om noen nye smittede i helga. Så det totale antallet er fortsatt 24. 

Fire personer er nå i isolasjon, og 22 i karantene. 

For testing denne uka må du ta kontakt med legekontoret og avtale tid. 

Det blir et eget testopplegg for russen fredag. Dette vil foregå på Tynset. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 28. mai

Siste oppdatering denne uka - Status på antall smittede fredag 28. mai

Det har ikke kommet noen positive testsvar siste døgn, og totalt antall smittede i Alvdal er fortsatt 24. 

Ni personer er i isolasjon og 20 er i karantene. 

Så lenge det ikke skjer noe uforutsett så vil det ikke bli flere oppdateringer fra oss i helga. 

Vaksinering - status og forventet framdrift

Totalt er 1191 innbyggere vaksinert med første dose. Av disse har 433 også fått andre dose.

Vi forventer å få 198 doser i uke 22, og 102 doser i uke 23. 

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år, og slik kommer det til å være noen uker framover. 

Når du møter til vaksinering er det viktig at du har med ferdig utfylt skjema om egenerklæring.

 • Skjemaet finner du her

Ønsker du IKKE vaksine? Send SMS til nummer 45973688 eller 47791523 med fullt navn slik at vi kan ta navnet ditt bort fra lista.

Testing i uke 22 (31. mai til 4. juni)

Fra uke 22 går vi tilbake til vanlig drift når det gjelder testing. Det vil si at de som ønsker testing ringer legekontoret for å avtale tidspunkt. Telefon 62 48 91 00. 

Minner om at det er mulig å teste seg på Tynset i helga, mellom klokka 10:00 og 12:00, lørdag og søndag. 

Vi oppfordrer fortsatt til lav terskel for testing! 

Ny lokal forskrift er vedtatt - gjelder fra 31. mai

Ny lokal forskrift ble i går vedtatt i kommunestyret. Denne gjelder fra og med 31. mai, og til og med 6. juni. 
Kriseledelsen vurderer smittesituasjonen fortløpende, og det kan bli foretatt justeringer i perioden. 

Smitteutbruddet vurderes til å være slått ned, men fordi antall smittede er så høyt som det er, så er det fortsatt nødvendig med noen tiltak for å forebygge videre spredning. 

Dagens vedtak betyr ytterligere lettelser, men at vi fortsatt har strengere tiltak enn de nasjonale føringene. 

Hovedpunkter

 • Barn og unge inntil 20 år kan gjenoppta idretts- og fritidsaktiviteter utendørs, men så langt det er mulig organisere øvelser og treninger slik at deltakere fra færrest mulig kohorter blandes.
 • Voksne over 20 år fra samme kommune kan trene utendørs i grupper med inntil 10 personer med en meters avstand.
 • Det samme gjelder utendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Serveringssteder kan åpnes fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00, og at alkoholservering til mat tillates fram til kl. 22.00. (Her er det gitt dispensasjon fra forskriften)
 • Fortsatt forbud mot arrangementer
 • Fortsatt hjemmekontor så sant det er mulig
 • Plikt til å bruke munnbind på offentlig sted

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager omfattes ikke av forskriften, men det er bestemt at Alvdal barneskole fortsetter på rødt nivå en uke til. Alvdal ungdomsskole og Alvdal barnehage går til gult nivå. 

Sterke anbefalinger

 • private besøk bør gjøres utendørs
 • ikke mer enn 5 gjester hvis en møtes innendørs.
 • unngå unødvendige reiser utenfor kommunen.
 • ha svært lav terskel for testing.

Kommunedirektøren understreker at i de situasjonene som ikke dekkes av lokal forskrift gjelder de nasjonale tiltakene.

Her kan du lese hele den vedtatte forskriften (PDF, 159 kB)

Serveringsbedrifter i Alvdal får dispensasjon fra midlertidig forskrift- gjelder fra i dag

Kommunestyret vedtok i går ny lokalforskrift som skal gjelde fra 31. mai til og med 6. juni. 

I dag har kommunelegen gitt alle serveringsbedrifter i Alvdal dispensasjon fra denne forskriften, og fra den som nå er gjeldende. 

I praksis betyr dette at serveringssteder kan åpnes fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00, og at alkoholservering til mat tillates fram til kl. 22.00.

Forutsetninger

Det forutsettes at serveringsstedene praktiserer smittevernreglene i hht. til nasjonale og lokale regler.
Dersom smittesituasjonen skulle forverre seg, kan kommunelegen trekke dispensasjonen tilbake.

Begrunnelse

Dispensasjonene begrunnes med at det anses som uforholdsmessig å pålegge denne delen av næringslivet i Alvdal kommune strengere tiltak enn det som er vedtatt i regionen for øvrig. 

Det er også lagt vekt på at det er et mål å redusere mobiliteten og bevegelser på tvers av kommunegrenser. Ulik begrensning for bransjen vil kunne medføre økt mobilitet og bevegelse i befolkningen på tvers av kommunegrenser. Det er ikke er ønskelig slik smittesituasjonen er.

Her kan du lesehele dispensasjonsvedtaket. (PDF, 178 kB)

Smitteutbrudd - oppdateringer 27. mai

Smitteutbrudd - oppdatering 27. mai

Ingen nye har testet positivt det siste døgnet, og totalt antall smittede er fortsatt 24.

57 personer har blitt testet hittil denne uka. 

Ni personer er i isolasjon og 26 er i karantene. 

Vi minner om mulighet for test på Alvdal fredag mellom klokka 10:00 og 11:00.

I helga er det tilbud om testing mellom 10:00 og 12:00 på Tynset. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 26. mai

To nye smittede i Alvdal 26. mai

To nye personer er bekreftet smittet i Alvdal i dag. 

Begge er nærkontakter til tidligere smittede, og smitteveien er sånn sett kjent. 

Totalt er nå 24 personer bekreftet smittet i Alvdal.

26. mai - status, påminnelse og oppfordring

Ingen nye har testet positivt i Alvdal de siste døgnet, og det er dermed fortsatt 22 smittede totalt. 8 personer er i isolasjon nå. 

Testing

Det er mulig å teste seg mellom klokka 1000 og 1100 hver dag resten av uka. I helga blir det testtilbud på Tynset. Kapasiteten på testing er god nå, så vi oppfordrer til å ha lav terskel for test dersom du har mistanke om smitte.

Besøk på Solsida for vaksinerte

Vi har en periode vært restriktive med å ta i mot besøk på Solsida. Vi ser at vi kan lette litt på dette nå, og personer som har fått vaksine kan komme på besøk.

Hold trykket oppe fortsatt

Det er avgjørende at de som er i karantene eller isolasjon overholder bestemmelsene. 

For oss andre er det viktig å praktisere smittevern strengt, slik at vi kan beholde kontroll over smittesituasjonen og få hverdagen tilbake: 

 • Ha så få nærkontakter som mulig. 
 • Hold avstand. 
 • Bruk munnbind.   
 • Test deg snarest ved symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. 
Smitteutbrudd - oppdateringer 25. mai

25. mai - Smittetall og tidspunkt for testing denne uka

Heller ikke i dag er det noen nye smittetilfeller i Alvdal. Det totale antallet er altså fortsatt 22.

Det er mulig å teste seg på disse tidspunktene denne uka:

 • tirsdag: 09:00 - 11:00
 • onsdag, torsdag og fredag: 10:00 - 11:00
Smitteutbrudd - oppdateringer 24. mai

Taverna får dispensasjon fra deler av den vedtatte forskriften - alvdøler må vente med å ta turen dit

Frich’s hotell og spiseri har fått innvilget dispensasjon fra deler av den lokale forskriften om smittevern.

Frich´s vil holde åpent fra og med tirsdag 25. mai, men med redusert kapasitet. Alvdal kommune anmoder innbyggerne om å vente med å besøke Frich’s inntil de strenge lokale smitteverntiltakene blir opphevet

Vedtaket om dispensasjon begrunnes blant annet med at hovedvirksomheten er å servere reisende langs riksveg 3. Å kunne opprettholde et slikt tilbud er svært viktig for bedriftens videre drift. 

Så lenge lokalbefolkningen overholder føringene om minst mulig mobilitet og omgang med andre, vurderes dispensasjonen å gi liten eller ingen økt fare for smittespredning. 

Håkon Spæren Henningsen, kommunelege 1

Oppdaterte smittetall mandag 24. mai

Gledelig nok er det ikke meldt om noen nye smittede i Alvdal hittil i dag. Antall smittede er dermed fortsatt 22. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 23. mai

Ett nytt smittetilfelle bekreftet 23. mai

En ny person er bekreftet smittet i dag, 23. mai. Totalt er nå 22 personer smittet i Alvdal. 

Ny lokal forskrift fra 25. mai - forsiktig lettelse

Ny lokal forskrift ble i dag vedtatt i formannskapet. Denne gjelder fra og med 25. mai, og til og med 30. mai. 
Kriseledelsen vurderer smittesituasjonen fortløpende, og det kan bli foretatt justeringer i perioden. 

Dagens vedtak betyr at det blir en forsiktig gjenåpning.

Hovedpunkter:

 • Flere forretninger kan holde åpent (med smitteverntiltak), unntaket er fortsatt serveringssteder.
 • Det åpnes for at barn og unge kan drive fritidsaktivitet i gruppe med inntil 10 personer og innenfor samme kohort: (Som på skolen/ i barnehagen.)
 • Skoler og barnehager driftes på rødt tiltaksnivå. (Hjemmeskole tirsdag 25. mai, deretter helt eller delvis oppmøte på skolen.) 
 • Fortsatt påbud om hjemmekontor for alle som har mulighet til det.
 • Bruk munnbind på offentlig sted.    

Sterke anbefalingene: 

 • Unngå alt besøk innendørs.
 • Unngå unødvendige reiser utenfor kommunen.
 • Test deg ved minste symptomer.

Vi oppfordrer fortsatt til at bare èn person fra hver husstand foretar innkjøp.

Hele vedtaket kan du lese ved å følge denne lenken (PDF, 71 kB)

Oppdaterte smittetall 23. mai

Det er i dag, 23. mai, bekreftet til sammen 21. smittede i Alvdal. 

Alle disse er nærkontakter av noen som allerede er smittet, og smitteveien er sånn sett kjent. De nye smittede har også vært i karantene. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 22. mai

Oppdaterte smittetall lørdag 22. mai

Fredag kveld ble det registrert 3 nye bekreftede smittetilfeller i Alvdal. Med det er vi oppe i 19 smittede totalt. 

Alle de nye er nærkontakter av tidligere smittede, og smitteveien er sånn sett kjent. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 21. mai

Presisering - hjemmeskole tirsdag og oppmøte på skolen fra onsdag

Vi var dessverre litt utydelige i informasjonen tidligere i dag.

Når det gjelder skoler og barnehager neste uke, så planlegges det for hjemmeskole på begge skolene tirsdag, og oppmøte på skolene fra onsdag. 

Barneskolen planlegger for at 1.-4. trinn møter alle sine dager, mens 5.-7.trinn vil ha alternerende undervisning med oppmøte til ulike dager. Mer konkret informasjon kommer fra de ulike trinnene over helga.

Vi understreker at detaljene ikke er bestemt enda, og at det kan bli endringer. Dette avhenger blant annet av testsvar som vi får inn fredag og lørdag. 

Barnehagene planlegger å ta imot barn fra tirsdag. 

Koronatelefonen er åpen i pinsen - og ikke glem det viktigste....

Koronatelefonen er bemannet slik i pinsen:

 • lørdag, søndag og mandag fra kl. 10.00.-14.00.
 • Telefonnummer: 901 47 166. 

Vi befinner oss fortsatt i en fase der situasjonen kan endre seg raskt. Derfor minner vi igjen om det som blir helt avgjørende den nærmeste tida:  

 • ikke dra på besøk. Ikke ta i mot besøk  
 • hold avstand til andre, også når du er ute
 • det er påbud om munnbind på offentlig sted  
 • får du forkjølelsessymptomer, selv milde, bør du ta en (ny) test

Hvordan blir tiltakene neste uke?

Hvordan neste uke blir avhenger til en viss grad av testsvar som kommer inn i dag og i morgen. 

Hele Nord- Østerdalen er en sammenhengende bo- og arbeidsregion, med mye trafikk mellom de ulike kommunene. Derfor er det også avgjørende for å slå ned smitten at tiltakene i regionen koordineres, og er tilnærmet like. 

Forskriften om tiltak som nå er vedtatt gjelder til og med 24. mai. I løpet av helga vil det bli vurdert om denne skal forlenges, endres eller ikke videreføres. Avgjørelse om dette forventes å bli gjort søndag 23. mai.

Skolene planlegger for hjemmeskole tirsdag 25., og deretter fysisk oppmøte på skolene. 

Barnehagene tar imot barn fra tirsdag.

Slik kan du teste deg i pinsehelga

Alvdal og Tynset kommune samarbeider om testtilbudet i pinsehelga. Teststed er Tynset, og tidspunktene er

 • lørdag 22. mai og søndag 23. mai mellom klokka 10:00 og 14:00

Over pinse blir det testing på Alvdal 

 • tirsdag 25. mai mellom klokka 09:00 og 11:00

Husk personnummer, munnbind og avstand i køen. 

Status på testing og smitte i Alvdal 21. mai

Litt over 1000 personer er testet i Alvdal siden utbruddet startet. 

Det er per nå 16 personer som er bekreftet smittet etter PCR-test. Andel positive er 1,3%

Vaksinering fortsetter som planlagt. Til nå har 797 personer fått 1. dose og 315 har fått 2. dose. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 20. mai

Blir du re-testet for tidlig?

Vi få noen spørsmål fra folk som tror de blir re-testet for tidlig. 

Svaret er nei. Tidspunkt for re-testing regnes ut fra en såkalt eksponeringsdato. Det vil si fra den datoen du antas å ha vært eksponert for smitte. Ikke fra den dagen du tok testen. 

Minner om mulighet for testing i dag, 20. mai, og fredag 21. mai

Drop-in test torsdag 20. mai

 • 13.00 - 14.00. Dalsegga

Drop-in test fredag 21. mai

 • 09.00 - 11.00. Kjelleren på kommunehuset.

Husk, personnummer, munnbind og avstand i køen. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 19. mai

Status på smitte 19. mai og utvikling i regionen

Det er per i dag, 19. mai, 14 personer i Alvdal som har bekreftet positiv test.(PCR).    

På Tynset øker smittetallene litt, mens det er få eller ingen nye i Tolga og Os de siste dagene. 

Likevel er det grunn til å tro at de strenge tiltakene vi har nå vil måtte vare også over pinsen. Dette vil det bli tatt stilling til i løpet av kommende helg. Svarene vi får etter re-testing torsdag og fredag vil ha betydning for denne vurderinga.

Strategien er fortsatt å "slå ned", og da må vi gjøre det skikkelig, først som sist. Samtidig må tiltakene være forholdsmessige i forhold til smittepresset, slik at en ikke hemmer samfunnet mer enn det som er nødvendig.  

Vi minner om at det ikke kapasitet til å teste alle som ønsker det kun for å trygge seg selv eller bedriften/arbeidsgiver. Dette er et tilbud for å teste de som har sykdomsfølelse eller skal testes av andre grunner.  

Informasjon om isolasjon og ulike typer karantene på flere språk

Følg denne lenken for å se en video om de ulike formene for isolasjon og karantene på flere ulike språk.

Følg denne lenken for å se videoen.

Muligheter for testing torsdag 20. og fredag 21. mai

Vi har oppfordret til lav terskel for testing. Mange har fulgt opp, og det er bra. 

Nå nærmer vi oss et punkt der kapasiteten til å teste er svært presset, og vil derfor komme med en presisering:

Det er viktig at du har lav terskel for å teste deg dersom du har fått symptomer på luftveisinfeksjoner i det siste, eller på annen måte mistenker at du kan være smittet. Hvis ikke, så trenger du ikke å teste deg. 

Verken vi eller de som analyserer prøvene har kapasitet til å kunne teste alle nå, bare for å være på den sikre siden. 

Drop-in test torsdag 20. mai

 • 13.00 - 14.00. Dalsegga

Drop-in test fredag 21. mai

 • 09.00 - 11.00. Kjelleren på kommunehuset.

Slik blir re-testingen torsdag 20. og fredag 21. mai

Alle skoleklasser i Alvdal,  noen av avdelingene i Øwretun barnehage og noen elever ved NØVGS skal re-testes i løpet av torsdag 20. og fredag 21 .mai. Nærkontakter som ble testet den 14/5 og 15/5 skal retestes tirsdag 25/5. 

Testingen foregår enten i Dalsegga eller i kjelleren på kommunehuset. 

 • Husk munnbind, og to meters avstand i køen.
 • Husk å ha personnummer klart. 
 • Større søsken kan være med mindre søsken for å testes samtidig.

Torsdag 20. mai

Avdeling Brenna

09.00 - 09.30. Dalsegga

Avdeling Müller

09.30 - 10.00. Dalsegga

Jenter og ansatte på 1. trinn

09.00 - 09.30. Kjelleren på kommunehuset

Gutter og ansatte på 1. trinn

09.30 - 10.00. Kjelleren på kommunehuset

Jenter og ansatte på 2. trinn

10.00 - 10.30. Dalsegga

Gutter og ansatte på 2. trinn

10.30 - 11.00. Dalsegga

Elever og ansatte - hele 5. trinn

12.00. - 13.00 Dalsegga

Elever og ansatte - hele 6. trinn

10.30 - 12.00. Kjelleren på kommunehuset 

Elever NØVGS + drop-in

13.00 - 14.00. Dalsegga

 

Fredag 21. mai

Jenter og ansatte på 3. trinn

09.00 - 09.45 Dalsegga

Gutter og ansatte på 3. trinn

09.45 - 10.30. Dalsegga

Elever og ansatte - Hele 4. trinn

12.00 - 13.00. Kjelleren på kommunehuset

Elever og ansatte - Hele 7. trinn

11.00 - 12.00. Dalsegga

Drop-in

09.00 - 11.00. Kjelleren på kommunehuset.

Smitteutbrudd - oppdateringer 18. mai

18. mai - 17:00. Oppdaterte smittetall, videre testing og oppfordringer

Videre kan du lese om status på antall smittede og hvordan testing og re-testing planlegges videre. I tillegg har vi noen oppfordringer til alle.  

Status antall smittede

Vi har i dag registrert én positiv hurtigtest.  Vedkommende er i familie med en annen som er bekreftet smittet, og antas å bli bekreftet. 

Ungdomsskola

På grunn positiv test i dag endres tiltakene på ungdomsskolen slik at det blir hjemmeskole der hele uka.  

Testing onsdag 20 .mai og videre re-testing

Det er testet ca 100 personer i dag, og totalt rundt 650. 

Det blir mulighet for å teste seg i morgen, mellom klokka 13:00 og 15:00. Møt opp i Dalsegga. Timebestilling ikke nødvendig. Husk personnummer. 

I morgen starter også re-testing for noen grupper. Disse er innkalt direkte.

Videre re-testing vil foregå torsdag og fredag. Detaljert plan for dette vil vi komme med i løpet av onsdag. 

Vaksinering

Vaksinering gjennomføres som planlagt, onsdag 20. mai

Hold Karantenen

Det er dere i karantene som nå gjør den viktigste jobben. Skal vi slå ned dette fort, så er vi helt avhengige av at karantenebestemmelsene holdes. 

Siden smittespredning fortsatt oppleves som uavklart vil vi oppfordre alle til å opptre som om du er i karantene,  selv om du ikke er det. Dette er et inngripende tiltak, særlig ovenfor de unge, men kommunen oppfordrer til at ingen har sosial omgang med andre enn hustandsmedlemmer. 

Skriv ned nærkontakter

Som en siste oppfordring kan dere alle med fordel skrive ned de nærkontaktene dere har hatt i det siste, dag for dag. Dette vil være til stor hjelp hvis smittesporing blir nødvendig. Det kan også hindre at noen må sitte unødvendig i karantene. 

18. mai kl 1140

Oppdatert informasjon tirsdag 18. mai - Testing, antall smittede og vaksinering

Smitte

Antall bekreftet smittede i Alvdal er i skrivende stund 13. Altså det samme som i går, og det er gledelig. I løpet av dagen vil over 600 personer ha blitt testet i Alvdal.

Testing

Vi minner om at det er mulighet for testing i dag, mellom klokka 11:00 og 14:00. Møt opp ved Dalsegga. Timebestilling er ikke nødvendig. Husk å ha personnummer klart. Ha lav terskel for å ta en test nå. 

Testtilbudet i morgen (19. mai) er ikke avklart enda, men vi kommer med informasjon om det ca kl 16:30 i dag. 

Vaksinering

Vaksinering går som planlagt onsdag 19. mai. NB! Du skal IKKE møte til vaksinering dersom du er i karantene!

Karantene

Smittesporingsteamet har jobbet hele helga med å kartlegge og kontakte nærkontakter til alle smittede. De som er nærkontakter er i smittekarantene inntil de har fått negativt svar på sin andre test, eller etter 10 dager.  

Det er mange barn og unge som nå er i smittekarantene. Vi understreker at disse IKKE kan møte opp i barnehage eller SFO selv om foreldre defineres som samfunnskritisk personell.  

Vi kommer med en ny oppdatering ca klokka 16:30 i dag. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 17. mai

Testing 18. mai: 11:00 -14:00

Det blir mulig å teste seg i morgen, 18. mai, mellom klokka 11:00 og 14:00. Timebestilling er ikke nødvendig.

Møt opp ved Dalsegga, og husk å ha personnummer klart. 

Vi oppfordrer alle til å ha ekstra lav terskel for test nå. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 16. mai

Oppdatert 16 mai kl 21:30

Vær ekstra obs på symptomer hvis du var her:

En person med påvist smitte var på følgende butikker innenfor 48 timer før test ble avlagt:

 • 13. mai. 1430 - 1515, Cirkle K 
 • 14. mai. 1030 - 1045, Prix
 • 14. mai 1045 - 1115, Spar

Vedkommende brukte munnbind og spritet hender. Det anses derfor som mindre sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre. 

Likevel; dersom du var på noen av de samme stedene i samme tidsrom OG føler deg dårlig, må du ringe kommunen tirsdag 18. mai og avtale tid for testing. Inntil du får testet deg skal du opptre som om du er i smittekarantene.   

Oppdatert 16 mai kl 20:00

Kjære Alvdøl! 

Vi står fortsatt midt i et smitteutbrudd. Til nå har vi 13 smittetilfeller, og mange hundre i karantene. Situasjonen er fortsatt til dels uoversiktlig. Alvdal kommune vurderer det som nødvendig å stenge ned mye av samfunnet til og med 24. mai. Vi vet at det har store konsekvenser, men det vi gjør nå, gjør vi for å slå ned dette,  så fort som mulig.

Midt oppe i alt er vi både stolte og rørte over innsatsen som legges ned, og over hvordan alle alvdøler forholder seg til en vanskelig situasjon på en fantastisk måte.

Når vi alle er på samme lag på den måten vi er nå, så er vi sikre på at Alvdal kommer ut av dette på beste mulige måte.

Lurer du på noe i forbindelse med smitteutbruddet kan du gjerne ta kontakt med koronatelefonen. Telefonnummer: 901 47 166.

Det vi opplever nå er ikke akkurat noe å rope hurra for, men vi håper at du uansett får en fin 17. mai, sjøl om den blir veldig annerledes. Det vil bli mulig å følge en «digital feiring» i Alvdal fra klokka 10.30.

Og så håper vi virkelig at vi alle sammen snart får hverdagen tilbake.

Mvh Alvdal kommune.

Oppdatert 16. mai kl 19:45

Fire nye bekreftet smittet i Alvdal

Det er i ettermiddag, 16. mai, bekreftet 4 nye smittetilfeller i Alvdal. Det totale antallet er dermed 13.

Det vil ikke bli foretatt testing i morgen, 17. mai. 

Slik driftes kommunale oppgaver kommende uke

Både det at vi har et smitteutbrudd og at mange er i karantene påvirker tjenestetilbudet fra Alvdal kommune i uka som kommer. 

Vi kommer her med informasjon, så langt som vi vet per i dag. Men ting kan endre seg underveis, og vi må ta forbehold om at dette kan gi endringer i tilbudet.  

Smittesituasjonen i regionen gjør at tjenestene i Alvdal kommune driftes slik fra 18.mai: 

Øwretun barnehage:

Alle ansatte og barn på avdeling Brenna og  Mûller er i smittekarantene 18. - 21. mai. Avdeling Steigen er i ventekarantene til prøvesvar foreligger. Dette KAN endre seg til smittekarantene også for Steigen, og barn og ansatte der blir da i karantene ut uka. Avdeling Lavvo og Tron planlegger drift på rødt nivå. Foresatte blir kontaktet. 

Plassen barnehage: 

Vi planlegger for at barnehagen kan være åpen fra tirsdag 18. mai og driftes på rødt nivå. Med forbehold om endringer. 

Alvdal barneskole:

Alle ansatte og elever er i karantene til svar fra PCR-test er klar. Det blir hjemmeundervisning hele neste uke (tirsdag 18. mai - fredag 21. mai). Kontaktlærerne organiserer dette.  

Alvdal ungdomsskole: 

Hjemmeundervisning tirsdag og onsdag. De elevene som ikke har nødvendig utstyr hjemme vil få anledning til å hente dette på skolen. Rødt nivå torsdag og fredag.  

Alvdal kulturskole: 

Ansatte er i karantene. Følger opp elever med individuell beskjed. Forholder seg til RØDT nivå i forhold til smitteverntiltak. 

Biblioteket:

Biblioteket er stengt til og med 24. mai. 

Legekontoret: 

Kun øyeblikkelig hjelp og de som må ha oppfølging for eksempel på sårskift. De som skal inn til vanlige kontroller vil ikke få timene sine.  NB! Husk munnbind hvis du skal inn på kommunehuset. 

Helsestasjon:

Flytter alle timer til uke 21.

Alvdal Fysikalske: 

Må utsette de fleste timer, men holder åpent for noen få med avtale NB! Husk munnbind hvis du skal inn. 

Servicekontoret: 

Er kun er tilgjengelig på telefon og epost. Vi opprettholder vanlig åpningstid fra kl 0900-1500.  NB! Husk munnbind hvis du skal inn på kommunehuset. Saksbehandlere har hjemmekontor. 

TFF: 

Tilnærmet som normalt. Vi ber om at besøk begrenses til et minimum. Aktivitetssenteret holdes stengt hele uka. 

Solsida omsorgsheim: 

Driftes som normalt. Vi ber om at besøk begrenses til et minimum.  

Hjemmebaserte tjenester: 

Driftes tilnærmet som normalt. Dagsenteret for personer med demens er stengt. Vi ber om at besøk på Solbakken begrenses til et minimum.. 

Kommunalteknikk, renhold og drift: 

Driftes tilnærmet som normalt. Ber om forståelse for redusert bemanning. 

BPA-ordningene: 

Driftes som normalt. 

Rus-/psykisk helse: 

Brukerne blir kontaktet direkte for individuell tilpasning av tjenester.   

Politiske møter: 

Digitalt. 

Har du spørsmål send til postmottak@alvdal.kommune.no eller ring direkte til kontaktpersoner for enhet eller avdeling.  

Sentralbord på kommunehuset er betjent fra kl. 09.00-15.00, tlf: 62 48 90 00  

Oppdatert 16. mai kl 19:15

Til alle foresatte ved barnehagene og skolene i Alvdal

Vi har nå fått bekreftet smitte på flere trinn ved barneskolen. Dette gjør at alle elever ved barneskola nå er nærkontakter og dermed er i smittekarantene. Resten av husstanden blir da i ventekarantene til første negative svar på PCR foreligger.

Vi har fortsatt ikke fått svar på alle testene, og forventer at tallet på smittede vil øke noe fortsatt.

Alvdal barneskole

Alle ansatte og elever ved Alvdal barneskole er å betrakte som nærkontakter pga. at smitten berører ansatte og elever på flere trinn. Derfor må ansatte og elever være i smittekarantene til det foreligger to negative svar på PCR-test (unntatt hurtigtesten).

Alle elever har i løpet av lørdag tatt den første PCR- testen og en hurtigtest i tillegg. Senere vil det bli en re-test som det ikke er satt dato for enda, men mest trolig torsdag eller fredag neste uke. 
Viser det seg at det er enkelte trinn som ikke har noen smittede vil statusen til alle disse elevene endres slik at de tas ut av karantene uten en andre test. 


Øwretun barnehage - Brenna og Müller

Alle ansatte og barn ved avdeling Brenna og Muller er å betrakte som nærkontakter pga. at smitten berører ansatte og barn på tvers av avdelinger. Derfor må ansatte og barn være i smittekarantene til det foreligger to negative svar på PCR-test (unntatt hurtigtesten). Alle har i løpet av søndag tatt den første PCR- testen og en hurtigtest i tillegg. Senere vil det bli en re-test som det ikke er satt dato for enda, men mest trolig fredag neste uke.

Øwretun barnehage - Steigen

Alle ansatte og barn ved Øwretun avdeling Steien er foreløpig ikke definert som nærkontakter, men alle ble testet. Disse er satt i avventende smittekarantene siden det er sterk mistanke om at smitten er på avdelingen. Det vil si at inntil videre skal alle forholde seg som om de er i smittekarantene på lik linje som de på avdeling Brenna og Muller. Kommunen vil gi beskjed om de skal testes på nytt eller ikke. 

Alvdal ungdomsskole

Ved ungdomsskolen er det kun enkeltelever som er definert som nærkontakter og som er i smittekarantene. De det gjelder skal  testes på nytt. Hvis denne sendeprøven er negativ kan disse gå ut av smittekarantene. En negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i smittekaratene eller ikke. 

Alle hustandsmedlemmer er i ventekarantene inntil nærkontakten har fått negativt svar på den første testen (ikke hurtigtesten). Når den foreligger negativ, er foresatte/søsken ute av ventekarantene, mens elvene og ansatte fortsetter i karantene til svar på test to. Svar vil foreligge på www.helsenorge.no. Dersom noen tester positivt, vil dere bli oppringt i tillegg. 
Hustandsmedlemmer i ventekarantene skal ikke teste seg med mindre man har nyoppståtte luftveissymptomer.

Litt mer om de ulike definisjonene

Smittet med Covid 19
Du er testet og fått positivt svar bekreftet via PCR test (ikke hurtigtest)

Nærkontakt
Du har vært i kontakt med en person som er påvist smittet med Covid 19. For å bli definert som nærkontakt må man ha vært innenfor 2 meters avstand mer enn 15 minutt eller hatt direkte kroppskontakt. 

Isolasjon
Du er påvist smittet gjennom en test. Du kan gå ut av isolasjon tidligst etter 10 dager hvis du har vært symptomfri de siste 24 timene. Du trenger ikke ta ny test for å gå ut av isolasjon.

Smittekarantene
Du er nærkontakt til en påvist smittet. Du testes. Tidligst etter 7 dager skal du testes på nytt. Hvis denne sendeprøven er negativ kan du gå ut av smittekarantene. En negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i smittekaratene eller ikke.

Ventekarantene
Du har eller har hatt kontakt med en som er satt i smittekarantene. Du kan gå ut av ventekarantene når den som sitter i smittekarantene har negativ sendeprøve. Negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i ventekarantene eller ikke.

Eksempel: Du er forelder til en elev på et trinn der det er påvist smitte. Ditt barn defineres som nærkontakt. Du defineres ikke som nærkontakt. Ditt barn skal i smittekarantene. Du skal i ventekarantene. 

Utvidet testing av andre tilstøtende grupper: Kommunen har valgt å teste flere klassetrinn enn der det er påvist smitte. Alle disse elvene settes i avventende smittekarantene i påvente av at resultater fra alle i disse gruppene foreligger.

Oppdatert 16. mai kl 12:35

Status for testing og smittede 16. mai klokka 12:30

I dag er 51 personer testet i Alvdal. Det totale antallet testede er dermed oppe i 571.

Det har ikke kommet flere positive testsvar siden i går, og antall smittede i Alvdal er dermed fortsatt 9. 

Oppdatert 16. mai kl 12:10

Nord - Østerdalen stenger ned kommende uke - her ser du tiltakene

Formannskapet i Alvdal har i dag, 16. mai, vedtatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Alle kommunene i regionen har gjort, eller vil gjøre, tilsvarende vedtak. 

Forskriften er gjeldende fra og med mandag 17. mai, og til og med mandag 24. mai. 

Tiltakene og varigheten vil bli fortløpende vurdert etter som situasjonen utvikler seg. 

Denne forskriften gir til dels store begrensninger, både for private og næringsliv. Dette gjøres fordi det vurderes som helt nødvendig, i hele regionen, for å kunne stoppe smitten så raskt som mulig, og unngå en økning i smittetrykk.

Hvorfor er dette nødvendig?

Svaret på det er formulert slik i saksframstillinga:

"Å isolere syke eller påvist smittede individer er ikke tilstrekkelig for å hindre spredning av sykdommen.....

Smittesporingen har avdekket et betydelig omfang av aktivitet der smittede personer har truffet andre i flere kommuner og potensielt kan ha smittet dem.

Denne aktiviteten lar seg ikke fullt ut spore og begrense med ordinær karantenesetting og testing. Det er derfor overveiende sannsynlig at det kreves omfattende kontaktreduserende tiltak på samfunnsnivå i regionen for å slå ned utbruddet.

Det vurderes også som nødvendig å slå ned utbruddet fort .... for å klare å forsvarlig fortsette koronavaksinasjonsprogrammet og å opprettholde kritisk kapasitet for TISK-strategien som nå alene ikke er nok til å kontrollere smittespredningen. En så kort som mulig periode med sosial distansering vil også begrense konsekvenser på sårbare individer og virksomheter. "

Hele forskriften kan du lese ved å følge denne lenken (PDF, 40 kB)

Her kan du lese samlet saksframstilling med flere detaljer om vurderingen som er gjort (PDF, 443 kB)

Over 20% prosent av alvdølene er nå testet

I går ble det testet 246 personer i Alvdal. Det er 10 % av befolkninga, og det dobbelte av hva en kommune forventes å skulle klare på en dag! Til sammen er nå 520 personer testet.

Stor applaus til de som står for testinga, og til alle de testede som bidrar til at dette går så radig unna! 

Minner om at det er mulig å teste seg i dag, 16. mai, mellom klokka 10.00 og klokka 12.00. Oppmøte ved Dalsegga. Husk å ha personnummer klart. 

Smitteutbrudd - oppdateringer 15. mai

Oppdatert 16. mai kl 21.45

Det blir drop-in testing søndag 16. mai mellom kl 10.00 og 12.00

Etter en vurdering utover kvelden i dag, 15. mai ser vi at det er behov for å tilby testing i morgen, 16. mai. 

Møt opp ved Dalsegga mellom 10.00 og 12.00. Timebestilling er ikke nødvendig. Husk å ha personnummer klart. 

Oppdatert 15. mai kl 18.20

Siste oppdatering på smitte og testing 15. mai. 

170 personer er testet i dag. Totalt er nå ca 470 personer testet.

Ytterligere en person er bekreftet smittet, og det totale antallet er nå 9. De smittede er i isolasjon og husstandene er i karantene. Foreløpig smittesporing tyder på at det er den samme smittekilden. Nærkontakter av de siste bekreftede smittetilfellene testes i skrivende stund. 

Vi anslår at det er ca 330 i smittekarantene og flere hundre i ventekarantene.  

Testing

Det blir mulighet for testing på Alvdal i morgen, mellom klokka 10.00 og 12.00 

Det vil komme mer informasjon om videre testing i Alvdal de følgende dagene. 

Hold karantenen

Til slutt et budskap til deg som sitter i karantene: De nærmeste dagene er DU den viktigste og helt avgjørende faktoren for å stoppe videre smittespredning. Du gjør en svært viktig jobb som vi er svært takknemlig for! 

Vi avslutter med dette informasjonen for i dag, så lenge det ikke skjer noe helt spesielt. 

Hold ut og hold karantenen.  

Oppdatert 15. mai kl 1600

Oppdaterte smittetall 15. mai klokka 1600

Vi har i dag mottatt 3 nye, positive svar på PCR- tester. (Endelig test)

Ett av tilfellene er tilknyttet Øwretun barnehage, og barn i avdeling Steigen vil bli innkalt for testing i dag. Disse blir varslet direkte. 

Det totale antallet positive prøvesvar i Alvdal er nå 8. Alle er bekreftet etter PCR-test.

Oppdatert 15. mai kl 10.30

450 alvdøler vil være testet i løpet av dagen

 

Testet

Det ble testet 110 personer i Alvdal torsdag den 13. mai, og 173 personer fredag den 14. mai.

I dag, 15. mai, er det planlagt ca 170 tester, så i løpet av dagen vil ca 450 personer være testet. Det utgjør ca 18% av befolkninga. 

Smittede

Hurtigtestene har så langt gitt fem positive svar i Alvdal. Fire av disse har fått bekreftet positiv PCR-test. (Hovedtest)

Tynset har i skrivende stund meldt om 32 smittede, og Tolga 9. 

Lurer du på noe om karantene? Se her!

Karantenereglene kan være forvirrende. Her har vi prøvd å liste de opp. 

Vi begynner nå å få oversikt over smitten, men fortsatt er det mye testing som gjenstår, og det er særdeles viktig at alle følger karantenebestemmelsene samvittighetsfullt de neste dagene.

Nei, det er ikke så morsomt, men det funker! 

Hva betyr det å sitte i isolasjon, smittekarantene (karantene) og ventekarantene?

 

Isolasjon

Du er påvist smittet gjennom en test. Du kan gå ut av isolasjon tidligst etter 10 dager hvis du har vært symptomfri de siste 24 timene. Du trenger ikke ta ny test for å gå ut av isolasjon.

Smittekarantene

Du er nærkontakt til en påvist smittet. Du testes. Tidligst etter 7 dager skal du testes på nytt. Hvis denne sendeprøven er negativ kan du gå ut av smittekarantene. En negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i smittekaratene eller ikke.

Ventekarantene

Du har eller har hatt kontakt med en som er satt i smittekarantene. Du kan gå ut av ventekarantene når den som sitter i smittekarantene har negativ sendeprøve. Negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i ventekarantene eller ikke.

Eksempel: Du er forelder til en elev på et trinn der det er påvist smitte. Ditt barn defineres som nærkontakt. Du defineres ikke som nærkontakt. Ditt barn skal i smittekarantene. Du skal i ventekarantene. 

Utvidet testing av andre tilstøtende grupper: Kommunen har valgt å teste flere klassetrinn enn der det er påvist smitte. Alle disse elvene settes i smittekarantene i påvente av at resultater fra alle i disse gruppene foreligger.

Husstanden blir da i ventekarantene inntil negativt prøvesvar for barnet foreligger. Klassetrinnene vil få felles informasjon om når smittekarantene opphører. Dette vil det bli informert om via skole eller barnehage. Viser det seg at du er nærkontakt skal du i smittekarantene og testes på nytt.

For å lese mere om dette kan du gå inn på FHI sine sider

https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/norsk-bokmal_hjemme-i-isolasjon-karantene-eller-ventekarantene.pdf

Er du fullvaksinert trenger du ikke gå i verken smittekarantene eller ventekarantene. Du skal heller ikke testes hvis du er nærkontakt til en påvist smittet.

Er du halvvaksinert (beskyttet), dvs at det har gått mellom 3 og 15 uker etter dose 1, slipper du ventekarantene. Er du nærkontakt til en påvist smittet ungår du også smittekarantene, men skal testes mellom dag 3 og 7 og vise litt ekstra aktsomhet. Du kan fortsatt gå på jobb som vanlig.

Her kan du se en video som forklarer hva slags karantene som gjelder ulike grupper, og hva det innebærer. 

Koronatelefonen er bemannet i helga

Interkommunal "Koronatelefon" er åpen mellom 10.00 og 14.00 15., 16., og 17. mai.

Over helga er det vanlig tider:  08.00-15.30. Ring  901 47 166

Smitteutbrudd - oppdateringer 14. mai

Oppdatert 14. mai kl 19.30

Testing lørdag 15. mai

 

Skoleelever

 • 09.00 - 09.45: Jenter på første trinn. Møt ved kjellerinngangen til kommunehuset. (Mot parkeringsplass på sørsida)
 • 09.00 - 10.00: Hele andre trinn. Møt ved Dalsegga
 • 09.45 - 10.30: Gutter på første trinn: Møt ved kjellerinngangen til kommunehuset. (Mot parkeringsplass på sørsida)
 • 10.30 - 12.00: Hele tredje trinn. Møt ved Dalsegga
 • 12.30 - 13.30: Femte trinn. Møt ved Dalsegga
 • 14.00 - 15.00: Sjuende trinn. Møt ved Dalsegga. 

Større søsken kan være med mindre søsken for å testes samtidig.

Drop-in test

Fra klokka 11.30 - 13.30. Møt ved kjellerinngangen til kommunehuset. (Mot parkeringsplass på sørsida).

Barneskola

Elevene ved barneskola skal ikke møte på skola neste uke. Det blir hjemmeundervisning. 

Informasjon er sendt til alle hjem i dag. Ytterligere informasjon om neste uke kommer fra de enkelte trinn og lærere tirsdag. Elever på de trinnene der det er påvist smitte er testet i dag. Det samme gjelder alle ansatte. For å skape mer trygghet og oversikt i situasjonen er det i dag bestemt at resten  av skolens elever testes i morgen, lørdag 15. mai.

Ungdomsskola

Ungdomsskola planlegger fortsatt for ordinær undervisning tirsdag 18. mai.

Med dagens smittesituasjon er det GULT nivå på smitteverntiltakene som gjelder, men skola og lærerne forbereder seg også på andre tiltak.

Blir det undervisning på skola vil det trolig være elever som må være i karantene av ulike årsaker, og de vil få oppgaver som kan gjøres hjemme.

Dersom det blir aktuelt å tilby hjemmeundervisning for ett eller flere trinn på grunn av smitte vil foreldre og elever få beskjed om dette.

Hjemmeundervisning kan også være nødvendig dersom for mange lærere blir satt i karantene slik at vi ikke kan følge opp alle klassene..

Begrens besøk på institusjoner til et minimum

Med den smittesituasjonen vi har nå ber vi om at besøk til institusjoner begrenses til et minimum. (Solbakken, Solgløtt og Solsida) 

Beboerne er i all hovedsak fullvaksinerte, men alle ansatte er ikke det. Dette er personell som det er helt avgjørende å ha i arbeid nå. 

Husk også at nå er det to meter som gjelder, og bruk maske innendørs på offentlig sted. 

Oppdatert 14. mai kl 14.00

Testing i dag 14. mai - 4. og 6. trinn ved barneskolen, og barn i Brenna og Müller. 

Det er i dag, 14 mai, bekreftet fire smittede etter hurtigtest i Alvdal. Dette berører både barnehage og barneskole i Alvdal, og vi må teste alle som defineres som nærkontakter.

Husk å ha personnummer klart for alle som skal testes. Dette gjør at det går raskere. 

Elever på 4. og 6. trinn ved Alvdal barneskole er blant de som ha testet positivt på hurtigtest. Det er også sterk mistanke om smitte i avdeling Müller og Brenna ved Øwretun barnehage. 

Dette medfører at alle barn og ansatte i disse avdelingene og elever og ansatte på 4. og 6. trinn er satt i karantene. Alle disse skal også møte til testing i Dalsegga ved kommunehuset i dag. 

Tidsplan for testing:

 • Fredag 14. mai klokka 14.00-15.00: Barn og ansatte ved Müller og Brenna. 
 • Fredag 14. mai klokka 15.00-16.00: Elever og lærere ved 4. trinn
 • Fredag 14. mai klokka 16.30-17.30: Elever og lærere ved 6. trinn

Dere trenger ikke å bestille test-time, det er bare å møte opp.

Ta med personnummeret til alle som skal testes. Det vil trolig bli litt kø, så hold avstand. Voksne som eventuelt er med skal bruke munnbind. Barn oppfordres også til å bruke dette.

 • Alle barn og lærere/ ansatte som testes skal nå være i karantene. Dere vil få ny innkalling til test 2 som skal utføres, noe vi håper skjer tidlig i neste uke. Om dere tester negativt etter test 2 er dere ute av karantene.
 • Foresatte og familiemedlemmer til de som testes skal være i ventekarantene inntil negativ test på den første ordinære testen foreligger. (Ikke hurtigtesten)

Svar vil foreligge på helsenorge.no. Dersom noen tester positivt, vil dere bli oppringt i tillegg. Følg med på hjemmesiden til kommunen for oppdatert informasjon.

Se også denne lenken for mer informasjon om det å være i karantene. (PDF, 123 kB)

Unntak fra karantene for vaksinerte:

Smittekarantene:

 • Fullvaksinerte har unntak for smittekarantene som ellers gjelder for nærkontakter av en smittet.
 • De som regnes som «beskyttet» kan også få unntak hvis de tar PCR-test mellom døgn 3 og 7.

Ventekarantene:

 • Unntak dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene og/eller husstandsmedlemmet i ventekarantene er vaksinert for minimum 3 uker siden («beskyttet»)

Du kan lese mer om dette ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet. 

Interkommunal "Koronatelefon" er åpen mellom 10.00 og 14.00 15. 16. og 17.mai. Forøvrig er det vanlig tider fra 18. mai.  08.00-15.30. Ring  901 47 166

Smitteutbrudd - oppdateringer 13. mai

NYTT! Det er vedtatt forskrift i Alvdal kommune som gir store begrensninger for dagligliv og aktivitet.

Forskriften gjelder fra 13. til 17. mai, og du kan lese mer om den ved å følge denne lenken 

Testing

Testing og smittesporing er i gang i hele regionen.

Alvdal kommune oppretter mulighet for testing i dag, 13. mai, mellom klokka 12.00 og 14.00. Testinga foregår i Dalsegga (tidligere kulturskola).

Testingen organiseres som "drop-in", det vil si at det bare er å møte opp. Du trenger ikke avtale på forhånd. 

Personer med nyoppståtte luftveisinfeksjoner oppfordres sterkt til å teste seg. Det samme gjelder alle med den minste mistanke om smitte. 

Alle elever og lærere som går på eller underviser i vg2 og vg3 (2STA,2STB,3STA,3STB,3PÅA) studiespesialisering skal teste seg i dag, torsdag 13. mai

Dersom dette gjelder deg, og du bor i Alvdal, er det best at du tester på Alvdal. Du kan teste deg i dag, mellom klokka 1200 - og 1400. Oppmøte i Dalsegga, ved kommunehuset. Avtale er ikke nødvendig. 

Unngå kontakt med andre så langt det lar seg gjøre

Det er satt krisestab i Alvdal, og det jobbes kontinuerlig med avklaringer. Vi gjentar oppfordringen om at alle må tenke strengt smittevern. Inntil videre må vi ta høyde for at smitten kan ha spredt seg utover i regionen, og vi må uansett gjøre det som er mulig for å stoppe smittekjeden.Unngå besøk hjemme som ikke er strengt nødvendig

 • Alle former for samlinger av folk må opphøre inntil videre. (Friskliv, Sjulhustunet o.l blir stengt inntil videre)
 • Bruk maske
 • Hold to meters avstand

Skoler og barnehager fredag 14. mai

Barnehagene har planleggingsdag fredag den 14. mai

Det jobbes med å avklare hva slags skoletilbud som blir gitt. En del ansatte er i ventekarantene, og dette påvirker naturlig nok situasjonen. Det vil komme konkret informasjon om dette i løpet av dagen. 

Alle elever ved Nord-Østerdal videregående skole (Tynset)  som skulle ha møtt på skolen fredag 14. mai får studiedag hjemme. Det blir ingen form for undervisning den dagen.

Storsteigen VGS har som planlsgt fri fredag 14. mai. 

Koronatelefon

Koronatelefon er åpen i dag, torsdag 13. mai, fra kl. 08.30-15.30. Telefonnummer: 901 47 166. Alle spørsmål som ikke direkte handler om testing skal rettes til koronatelefon.
Har du spørsmål knyttet til det å være i isolasjon/karantene/ventekarantene: Les her

Oppdateringer fra Tynset kommune finner du ved å følge denne lenken

Institusjoner og hjemmebasert omsorg

Besøk på Solbakken, Solgløtt og Klokkaregga

Besøkende bør gå direkte til og fra leiligheten og ikke oppholde seg i fellesarealer. Fellesarealet er forbeholdt beboerne. Vi anbefaler også besøkende til å bruke inngangene direkte inn i leilighetene der det er mulig.

Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Hvis spørsmål, kontakt personalet på tlf: 477 91 502.

Tanja Westgård

Enhetsleder

Besøk på Solsida må avtales på forhånd

 • Besøkende (navn og telefonnummer) skal avtales med avdelingen på forhånd. Solsida sentralbord: 62 48 94 00
  • Håndhygiene (sprit) ved ankomst og når de går
  • Antall besøkende må ikke være flere enn at 1 meters avstand kan overholdes
  • Besøkende skal være friske og ikke være i karantene
 • Besøkende som er vaksinerte (fra 3 uker etter 1.dose), kan besøke sin beboer på rommet (uten munnbind)
 • Besøkende som ikke er vaksinerte, kan besøke sine beboer, men må benytte munnbind til og fra rommet 
 • Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesrom. 
 • Besøk utendørs anbefales ved fint vær.

Mulighet for nærkontakt – gi en klem

Beboere som er vaksinert, trenger ikke å holde avstand til besøkende som er vaksinert. De kan også ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert, men det bør være få personer og de samme personene over tid.

Solsida 28.05.21

Ranveig Ødegård

Enhetsleder

Generelt

For å begrense spredningen av koronaviruset oppfordrer Alvdal kommune alle til å holde seg oppdatert og følge med på anbefalinger fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet. Dette er en del av den felles dugnaden for å gjenåpne Norge. Under finner du lenker til sider med god og oppdatert informasjon.

Følg denne lenken for å gå til hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Følg denne linken for å gå til hjemmesiden til Helsenorge.no

Kontakt med andre personer i privat sammenheng

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Arrangementer

Arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.
Sjulhustunet, Alvdal friskliv og bassenget
 • Alvdalshallen og Kulturstua åpner igjen for aktiviteter for barn og unge under 20 år. Gjelder kun trening/ øving. Ikke kamper, konserter osv....
 • Alvdal Friskliv åpnes igjen for inntil 10 personer om gangen
 • Frivilligsentralen åpner igjen for inntil 10 personer om gangen.
 • Bassenget er fortsatt stengt for publikum generelt, men babysvømming og aktiviteter for personer med reumatiske lidelser gjennomføres. For begge målgrupper: Inntil 10 personer, i tillegg til babyer. 
Kommunehuset, NAV, kommunale tjenester og politiske møter
 • Kommunehuset er åpent for publikum fra 0900 - 1500. Vi ønsker å ha så få besøkende som mulig, og ber derfor om at det gjøres avtale med saksbehandler før besøk.  
 • Alvdal fysikalske institutt åpent som normalt. 
 • Jordmor er fremdeles tilstede på helsestasjon på torsdager. Gravide skal ikke møte opp ved sykdom. Vi ber om at den gravide da kontakter jordmor på telefon. Vi ber om at det kun er den gravide som møter til svangerskapskontroll. Det betyr at partner må være hjemme. Det må påberegnes noe endringer fremover, og trolig færre konsultasjoner. Foreløpig skal dere komme til avtalt time. Jordmor tar kontakt ved endringer.
 • NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Åpningstider: kl. 08.00-15.30
  • Vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.
  • Følg denne lenken for å komme til "Din side" hos NAV
 • NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal
  Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30
 • Kontakt oss på tlf. 55 55 33 33 eller på DinSide på www.nav.no.
 • Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon.
 • Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.
 • Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no
 • Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.
 • Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge inn på nav.no eller sendes skriftlig til postadresse NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.
 • Biblioteket har åpent tre dager pr uke: Onsdager 1200-1600, torsdager 1300-1800 og fredager 1200-1600. Det tillates maks 10 besøkende i lokalene til enhver tid.
 • Helsestasjonen åpent som normalt.
 • Restriksjoner for oppmøte på helsestasjonen:
  • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
  • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
  • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

 • Helsestasjon, 62489110 (mandag-fredag 08.30-14)
 • Helsesykepleier Ingeborg Sandbakken, 48865344
 • Helsesykepleier Helene Røe Johansen, 47452238
Barnehager

Alvdal barnehage har nå ordinære åpningstider, men noen avdelinger kartlegger ønsket oppholdstid.

Barnehagene fortsetter å forholde seg til statlige og lokale føringer når det gjelder smittevern. 

Vaksine

I uke 18 setter Alvdal kommune 84 nye doser med koronavaksine. Dette er både 1.- og 2.gangs doser.

Neste uke vil det bli satt 60 doser.  

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet å utvide tidsintervallet mellom 1.og 2.dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot Covid-19. Intervallet utvides fra 6 uker til 12 uker.

Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2  for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

Vi minner om at de som har fått brev om vaksine må sende inn svar på dette, enten ved å levere skjemaet til kommunehuset, eller ved å sende sms der de skriver om de ønsker vaksine eller ikke. Det er viktig at meldingen inneholder fullt navn på avsender. SMS kan sendes til et av disse numrene: 45 97 36 88 eller 47 79 15 23.

Har du fått en dose fra Astra Zeneca?

Alle som har fått en dose med vaksine fra Astra Zeneca vil få tilbud om andre dose med vaksine fra en annen produsent. De dette gjelder vil bli kontaktet på sms når det er deres tur til å få 2.dose.

Brevet fra folkehelseinstituttet kan du lese ved å følge denne lenken (PDF, 147 kB)

Om vaksineringen

Systemet for vaksineleveranser er slik at Alvdal kommune får beskjed om antall vaksinedoser kun 8-9 dager i forveien.  

Det er derfor vanskelig å planlegge langt fram i tid. Vaksineringen vil gå fortløpende gjennom sommeren, og det er svært viktig at de innbyggerne som har fått tilsendt brev om vaksine, gir tilbakemelding på om de ønsker vaksine eller ikke, så raskt som mulig. SMS kan sendes til et av disse numrene: 45 97 36 88 eller 47 79 15 23.

Alvdal kommune er fortsatt i gang med å vaksinere gruppe 4 i vaksineprogrammet. gruppe fire er personer i aldergruppen 65-74 år, og personer i alderen 18- 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Dersom du er eldre enn 70 år, eller i risikogruppe, og ikke har fått innkalling enda, ber vi deg om å ta kontakt med legekontoret.  

Alvdal kommune forholder seg til statlige føringer når det gjelder hvilke personer som blir vaksinert. Dette gjør at vaksinekøen ikke bare styres av alder, men også av medisinske årsaker.

Alle skal bli kontaktet pr SMS eller telefon når det er din tur for å få vaksinen. 

Legekontoret/ Testing/ "Koronatelefon"

Helsetjenestetilbudet i Alvdal er pr. i dag tilnærmet som normalt.

Den interkommunal koronatelefonen for kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Stor-Elvdal har telefonnummeret  901 47 166 og er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30

Legekontoret

Pasienter med luftveisplager skal ikke bruke hovedinngangen på kommunehuset, men benytte seg av kjellerinngangen når de har fått en avtale med legekontoret. Denne finner man i sørenden av kommunehuset, ut mot Sjulhusveien / jernbanen. Vennligst vent i bilen til du blir hentet.

Testing 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. De vanligste symptomene er luftveissymptomer som sår hals og hoste, samt feber. Om man selv mistenker at man er smittet, ved for eksempel å ha vært i nærkontakt med noen som er smittet eller har oppholdt seg i et land med høy forekomst av smitte, bør man også testes.

Mistenker du at du er smittet, ringer du til legesenteret på telefonnummer 62 48 91 00 og avtaler en time. Du kan også bestille time ved å gå inne på helserespons.no eller alvdallegekontor.no Ikke møt opp på legekontoret! Testen vil bli utført i egne lokaler. 

Når du har avtalt time møter du  i Dalsegga, i norenden av huset ( gamle lokaler til kulturskolen). Møt opp inne i gangen, så nært opp til det tidspunkt du er satt opp. Etter at du er testet må du holde deg hjemme til det er påvist om du er frisk eller smittet. Er du smittet skal du i isolasjon.   

Klikk for stort bilde (BIlde: Her foregår testingen) 

Du kan lese mer om testing og symptomer på Helsenorge sin hjemmeside ved å klikke her

Testing i helgene

Det vil fra 6. mars bli tilbud om testing også i helgene.

Dette er et interkommunalt samarbeid, og testingen vil foregå på Tynset legekontor, Tjønnmosenteret.

Time må bestilles på legevaktsentralen 116117 og testing vil foregå mellom kl 10.00 og -12.00 lørdag 6/3 og hver helg, både lørdag og søndag, en periode fremover,  i samme tidsrom.

Om testing

Det er viktig at alle som skal testes registrerer seg på helsenorge.no, ettersom testsvar kommer dit etter ett til to døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klart. 

Når det gjelder hvem som får vaksine først og sist, så følger Alvdal kommune de nasjonale føringene for dette. Disse kan du se ved å følge denne lenka.  Det vil gi deg en indikasjon på hvor du er i køen. 

Legevakta er på Tynset Sykehus.

Husk oppmøte kun etter avtale.

Kirka
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)
Ekstraordinære covid19-midler Alvdal kommune

 

Alvdal kommune har fått tildelt kr. 1.264.420 i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med den statlige forskriften: "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"  

Kort om ordningen: 

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 •  Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For spørsmål om midlene og utlysingen - ta kontakt med rådgiver næring/landbruk i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset på E-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no / tlf. 90 92 92 30 .

Servicekontoret i Alvdal kommune formidler også spørsmål - deres kontaktdata er: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf. 62 48 90 00 

 

Informasjon fra Helsedirektoratet til alle reisende i Norge

Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med
covid-19 inn til Norge.


Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig, og gratis for den som testes. Testingen skjer ved testsenter på ankomststedet.

Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Svar på testen vil foreligge senest innen 3 dager. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor, eller oppholder deg som turist. Derfor er det nødvendig at du oppgir bo- eller oppholdssted med adresse og telefonnummer.

Vi har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av 3 dager, betyr dette at testen din er negativ.

De som er fast bosatt i Norge kan likevel finne testsvaret på Min side, HelseNorge.no. Reisende som ikke er bosatt i Norge vil i en del kommuner få tilsendt en påloggingslenke på SMS. Det tilbys ikke support ved innloggingsproblemer. Alle som får påvist covid-19, blir kontaktet av helsetjenesten og fulgt opp.

Testsenteret tilbyr kun test.

Kontakt lege hvis du føler deg syk. Personer bosatt i Norge kontakter fastlege eller legevakt. Reisende som bor i andre land skal ta kontakt med legevakt på telefon 116117, hvis de blir syke.

Testsenteret må prioritere hvem som blir testet, dersom mange ønsker å bli testet samtidig. Personer med tegn på sykdom, eller som vet at de har vært i kontakt med andre med covid-19, vil bli prioritert.

Takk for at du lar deg teste!

 

Bjørn Guldvog
Helsedirektør

 

Stopp smitten

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk
 • Begrens nærkontaktene dine så mye som mulig. 


Test deg om du er syk
• Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

Karantene

• Mange må i karantene når de reiser inn i Norge. Gjelder dette deg? Oversikten finner du
helsenorge.no/coronavirus

Kompensasjonsordninger - krisepakke til kultur, idrett og frivillighet

Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en tredje krisepakke som skal gjelde fra 1.september til og med 31. desember 2020. Vilkårene for denne ordningen er ikke klare.

 Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.  

(https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Kontakttelefon for alle barn og unge i Nord-Østerdalen

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal. 

 • Mandag til fredag, 14.00 til 20.00
 • Telefonnummer 98 90 69 31

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Koronatelefon for barn og unge i Innlandet:

 • Telefonnummer 468 80 063.
 • Åpningstider fra 08-18 på hverdager.
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006

 

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006
Trenger du litt ekstra bistand under koronapandemien?

Hverdagen er brått blitt endret for alle. For de fleste går det helt fint, men noen trenger kanskje litt ekstra bistand så lenge dette står på.

Det kan for eksempel være hjelp til praktiske ting som handling eller snørydding, eller rett og slett noen å snakke med på telefonen en gang i blant.

Hvis du har behov for noe av dette, eller andre ting, så har vi laget et enkelt skjema som du kan sende inn til oss.

Skjemaet finner du ved å klikke på denne lenken.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 eller du kan sende en e-post til frivillig@alvdal.kommune.no

(Behov for tjenester fra hjemmetjenesten eller lege må du melde inn på vanlig måte)

Frivillig innsats

Foreløpig fungerer ganske mye i Alvdal slik det pleier, men vi må forvente at dette endrer seg, og det kan endre seg brått. 

Sammen med Alvdal frivilligsentral ber vi derfor om at du som kan tenke deg å gjøre en frivillig innsats melder dette til oss, og vi har laget et enkelt skjema du kan bruke til dette.

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste over hva slags oppgaver det kan bli snakk om, men at noen kan trenge praktisk bistand som handling, snørydding osv er nærliggende å tenke seg. Andre vil kanskje ha behov for en prat på telefon, og det kan også tenkes situasjoner der kommunen trenger flere hender til praktisk arbeid.

Uansett, hvis du kan tenke deg å bidra, så meld i fra til oss. Nå er det viktig at vi tar vare på oss selv, men at vi også tenker på naboen!

Vi vil helst at du bruker dette skjemaet, men du kan også ringe ett av disse telefonnumrene;

 • 47 79 15 31 
 • 47 79 15 34 

Du kan også sende e-post til frivillig@alvdal.kommune.no.

Takk for at du bidrar!

Vi må alle stille opp for hverandre. Det vil være til stor hjelp, slik at trykket ikke blir for stort på dagligvareforretninger, frivillige osv.

Medisiner kan ved telefonhenvendelser direkte til apotekene gjøres klare og hentes av andre etter avtale.

Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

Pressrelease of april 7th 2021 regarding plan for reopening.

The health authoroties i Norway have a information line you can call for information in english, polish, arabic, urdu and somali.

There is also translated information in several languages available here

There is a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Utenlandske statsborgere

Utreise for utenlandske statsborgere

 

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer følgende:

Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Les hele forskriften på Lovdata ved å klikke her.