Oppdatert informasjon om Koronaviruset

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen.

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no 

Helsedirektoratet har opprettet en nasjonal informasjonstelefon.

 • Tlf nr er: 815 55 015.    
  • Hverdager, 08.00-15.30

Det er nå de sentrale føringene fra helsedirektoratet som er styrende for hvordan vi alle forholder oss til situasjonen med Korona. Informasjon om disse vedtakene og hva de innebærer finner du på denne siden hos helsedirektoratet

Videre nedover på denne siden vil du finne mer informasjon om konkrete tiltak og konsekvenser i Alvdal.  

 • Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet: 94 87 98 95
  • Hverdager 0800 - 1800
 • Interkommunal "Koronatelefon": 901 47 166
  • Hverdager, 08.00-15.30. 

Telefonnummer for deg som trenger litt ekstra bistand: 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 

Informasjon fra Alvdal kommune om situasjonen med coronavirus

Nye rutiner og tiltak fra fredag 16. april

Regjeringen har lagt fram noen endringer i anbefalinger og regler som gjelder for hele landet. Alvdal kommune følger disse. I hovedsak er nå tiltakene slik de var før påske (25. mars)

Vi vil påpeke enkelte ting særskilt:

 • Vi anbefaler fortsatt at alle bruker av munnbind på steder der avstand kan være vanskelig, og der det er stor trafikk av folk, eksempelvis butikker.
 • Russefeiring er ikke aktuelt før etter 17. mai.
 • Feiring av 17. mai gjennomføres på linje med i 2020. Vi må, dessverre, følge de samme anbefalingene for denne dagen som for alle andre dager. Det betyr at vi ikke kan lage noen tilstelninger eller arrangementer der folk samles, men at vi kan gjennomføre noen aktiviteter med for eksempel korps som streames og blir tilgjengelig på nett.  

Nedenfor kan du se lista over nasjonale tiltak. Du kan lese mer om dem ved å følge denne lenken til regjeringen.no

De nasjonale føringen som gjelder fra fredag 16. april

 

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
Vaksine

Alvdal kommune er fortsatt i gang med å vaksinere gruppe 4 i vaksineprogrammet. gruppe fire er personer i aldergruppen 65-74 år, og personer i alderen 18- 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Pr i dag er litt over 600 doser satt i Alvdal. 

Dersom du er eldre enn 70 år, eller i risikogruppe, og ikke har fått innkalling enda, ber vi deg om å ta kontakt med legekontoret.  

Denne uken har vi fått 11 hetteglass med vaksine fra Pfizer. Dette tilsvarer 66 vaksinedoser.

Alvdal kommune forholder seg til statlige føringer når det gjelder hvilke personer som blir vaksinert. Dette gjør at vaksinekøen ikke bare styres av alder, men også av medisinske årsaker.

Alle skal bli kontaktet pr SMS eller telefon når det er din tur for å få vaksinen. Årsaken til at også  noen i vaksinegruppe 8 har blitt tilbudt vaksine er at Astra Zeneca vaksinen i en periode bare var godkjent for personer under 65 år.

Generelt

For å begrense spredningen av koronaviruset oppfordrer Alvdal kommune alle til å holde seg oppdatert og følge med på anbefalinger fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet. Dette er en del av den felles dugnaden for å gjenåpne Norge. Under finner du lenker til sider med god og oppdatert informasjon.

Følg denne lenken for å gå til hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Følg denne linken for å gå til hjemmesiden til Helsenorge.no

Kontakt med andre personer i privat sammenheng

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Arrangementer

Arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.
Sjulhustunet, Alvdal friskliv og bassenget
 • Alvdalshallen og Kulturstua åpner igjen for aktiviteter for barn og unge under 20 år. Gjelder kun trening/ øving. Ikke kamper, konserter osv....
 • Alvdal Friskliv åpnes igjen for inntil 10 personer om gangen
 • Frivilligsentralen åpner igjen for inntil 10 personer om gangen.
 • Bassenget er fortsatt stengt for publikum generelt, men babysvømming og aktiviteter for personer med reumatiske lidelser gjennomføres. For begge målgrupper: Inntil 10 personer, i tillegg til babyer. 
Legekontoret/ Testing/ "Koronatelefon"

Helsetjenestetilbudet i Alvdal er pr. i dag tilnærmet som normalt.

Den interkommunal koronatelefonen for kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Stor-Elvdal har telefonnummeret  901 47 166 og er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30

Legekontoret

Pasienter med luftveisplager skal ikke bruke hovedinngangen på kommunehuset, men benytte seg av kjellerinngangen når de har fått en avtale med legekontoret. Denne finner man i sørenden av kommunehuset, ut mot Sjulhusveien / jernbanen. Vennligst vent i bilen til du blir hentet.

Testing 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. De vanligste symptomene er luftveissymptomer som sår hals og hoste, samt feber. Om man selv mistenker at man er smittet, ved for eksempel å ha vært i nærkontakt med noen som er smittet eller har oppholdt seg i et land med høy forekomst av smitte, bør man også testes.

Mistenker du at du er smittet, ringer du til legesenteret på telefonnummer 62 48 91 00 og avtaler en time. Du kan også bestille time ved å gå inne på helserespons.no eller alvdallegekontor.no Ikke møt opp på legekontoret! Testen vil bli utført i egne lokaler. 

Når du har avtalt time møter du  i Dalsegga, i norenden av huset ( gamle lokaler til kulturskolen). Møt opp inne i gangen, så nært opp til det tidspunkt du er satt opp. Etter at du er testet må du holde deg hjemme til det er påvist om du er frisk eller smittet. Er du smittet skal du i isolasjon.   

Klikk for stort bilde (BIlde: Her foregår testingen) 

Du kan lese mer om testing og symptomer på Helsenorge sin hjemmeside ved å klikke her

Testing i helgene

Det vil fra 6. mars bli tilbud om testing også i helgene.

Dette er et interkommunalt samarbeid, og testingen vil foregå på Tynset legekontor, Tjønnmosenteret.

Time må bestilles på legevaktsentralen 116117 og testing vil foregå mellom kl 10.00 og -12.00 lørdag 6/3 og hver helg, både lørdag og søndag, en periode fremover,  i samme tidsrom.

Om testing

Det er viktig at alle som skal testes registrerer seg på helsenorge.no, ettersom testsvar kommer dit etter ett til to døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klart. 

Når det gjelder hvem som får vaksine først og sist, så følger Alvdal kommune de nasjonale føringene for dette. Disse kan du se ved å følge denne lenka.  Det vil gi deg en indikasjon på hvor du er i køen. 

Legevakta er på Tynset Sykehus.

Husk oppmøte kun etter avtale.

Skolene

Barneskolen er definert til "gult nivå" i forhold til smittevern.

Ungdomsskolen og Storsteigen er også definert til gult nivå fra 20. januar.

Fortsatt gjelder følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Tilnærmet vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Kommunehuset, NAV, kommunale tjenester og politiske møter
 • Kommunehuset er åpent for publikum fra 0900 - 1500. Vi ønsker å ha så få besøkende som mulig, og ber derfor om at det gjøres avtale med saksbehandler før besøk.  
 • Alvdal fysikalske institutt åpent som normalt. 
 • Jordmor er fremdeles tilstede på helsestasjon på torsdager. Gravide skal ikke møte opp ved sykdom. Vi ber om at den gravide da kontakter jordmor på telefon. Vi ber om at det kun er den gravide som møter til svangerskapskontroll. Det betyr at partner må være hjemme. Det må påberegnes noe endringer fremover, og trolig færre konsultasjoner. Foreløpig skal dere komme til avtalt time. Jordmor tar kontakt ved endringer.
 • NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Åpningstider: kl. 08.00-15.30
  • Vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.
  • Følg denne lenken for å komme til "Din side" hos NAV
 • NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal
  Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30
 • Kontakt oss på tlf. 55 55 33 33 eller på DinSide på www.nav.no.
 • Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon.
 • Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.
 • Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no
 • Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.
 • Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge inn på nav.no eller sendes skriftlig til postadresse NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.
 • Biblioteket har åpent tre dager pr uke: Onsdager 1200-1600, torsdager 1300-1800 og fredager 1200-1600. Det tillates maks 10 besøkende i lokalene til enhver tid.
 • Helsestasjonen åpent som normalt.
 • Restriksjoner for oppmøte på helsestasjonen:
  • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
  • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
  • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

 • Helsestasjon, 62489110 (mandag-fredag 08.30-14)
 • Helsesykepleier Ingeborg Sandbakken, 48865344
 • Helsesykepleier Helene Røe Johansen, 47452238
Barnehager

Alvdal barnehage har nå ordinære åpningstider, men noen avdelinger kartlegger ønsket oppholdstid.

Barnehagene fortsetter å forholde seg til statlige og lokale føringer når det gjelder smittevern. 

Reise og karantene

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Innreiserekarantene

Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede.

Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene, se spørsmål og svar om karantene.

Karantenehotell

For å begrense importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell. Personer som er i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere. Det er noen viktige unntak. 

Ordningen innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene, og karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise.

Krav til negativ covid-19-test ved innreise til Norge

Det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. 

Kravet gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her. Det gjøres noen unntak. Les mer her under spørsmål og svar om innreise

Studenter i utlandet

Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. De trenger ikke bo på karantenehotell. 

Norske studenter som studerer i et annet nordisk land kan også være i karantene hos for eksempel foreldrene sine, selv om de har registrert flytting fra Norge. Heller ikke disse trenger å bo på karantenehotell.

Studentene, som alle andre, må fortsatt etterleve de generelle karantenereglene de første ti dagene de er i Norge som betyr at de må unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig.

Reiser innad i Norge

Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands, men å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise for den enkelte.

Det er ikke karanteneplikt på reiser innad i Norge, og derfor heller ikke røde områder.

Sosial kontakt i Norge

Helsemyndighetene anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. 

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Institusjoner og hjemmebasert omsorg

Besøk på Solbakken, Solgløtt og Klokkaregga

Besøkende bør gå direkte til og fra leiligheten og ikke oppholde seg i fellesarealer. Fellesarealet er forbeholdt beboerne. Vi anbefaler også besøkende til å bruke inngangene direkte inn i leilighetene der det er mulig.

Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Hvis spørsmål, kontakt personalet på tlf: 477 91 502.

Tanja Westgård

Enhetsleder

Besøk på Solsida må avtales på forhånd

Besøkende (navn og telefonnummer) skal gjøre avtale med avdelingen på forhånd. 

Telefonnummer til Solsida: (sentralbord) 62 48 94 00. (Kobles over til avdeling på kveld og natt)

 • Max 2 besøkende (barn over 1 år regnes som besøkende)
 • Håndhygiene (sprit) ved ankomst og når de går
 • Alltid 2 meters avstand

Mulighet for nærkontakt – gi en klem

Beboere som er vaksinert, trenger ikke å holde avstand til besøkende som er vaksinert. De kan også ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert, men det bør være få personer og de samme personene over tid.

 

Andre besøkende må fortsatt holde avstand, selv om den de besøker er vaksinert. 

Personer med luftveisinfeksjoner må fortsatt vente til de er friske før de kommer på besøk. 

Vi vet at vaksinen gir veldig god beskyttelse, men vi vet at den ikke gir full beskyttelse.
Vi håper vaksinen hindrer at de som er vaksinert fører smitte videre, men vi vet det ikke sikkert. Derfor må vi fortsatt være forsiktige. 

Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Besøkende skal være friske og ikke være i karantene

Besøk fra innbyggere i FARTT kommunene foregår på beboerens eget rom. Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesrom

Besøk fra personer bosatt utenfor FARTT regionen skal foregå på besøksrommet på Lavterskel (max. 20 minutter) og den besøkende må benytte munnbind.

(FARTT regionen: Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga)

Ranveig Ødegård
Enhetsleder

Kirka
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)
Overnattings- og serveringsbedrifter
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer fram til 18. januar 2021. (Nytt)

Serveringssteder

Når det gjelder serveringssteder uten overnatting har helsedirektoratet åpnet for at disse kan åpnes forutsatt at en del hygieneregler/smittevernregler følges:

 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk. Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
 • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.

Generelle smittevernrutiner gjelder fremdeles. Det oppfordres til ha en avstand til andre personer på minst to meter utendørs, en meter innendørs, og forsamlinger på mer enn fem personer skal unngås.

Ekstraordinære covid19-midler Alvdal kommune

 

Alvdal kommune har fått tildelt kr. 1.264.420 i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med den statlige forskriften: "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"  

Kort om ordningen: 

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 •  Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For spørsmål om midlene og utlysingen - ta kontakt med rådgiver næring/landbruk i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset på E-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no / tlf. 90 92 92 30 .

Servicekontoret i Alvdal kommune formidler også spørsmål - deres kontaktdata er: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf. 62 48 90 00 

 

Informasjon fra Helsedirektoratet til alle reisende i Norge

Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med
covid-19 inn til Norge.


Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig, og gratis for den som testes. Testingen skjer ved testsenter på ankomststedet.

Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Svar på testen vil foreligge senest innen 3 dager. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor, eller oppholder deg som turist. Derfor er det nødvendig at du oppgir bo- eller oppholdssted med adresse og telefonnummer.

Vi har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av 3 dager, betyr dette at testen din er negativ.

De som er fast bosatt i Norge kan likevel finne testsvaret på Min side, HelseNorge.no. Reisende som ikke er bosatt i Norge vil i en del kommuner få tilsendt en påloggingslenke på SMS. Det tilbys ikke support ved innloggingsproblemer. Alle som får påvist covid-19, blir kontaktet av helsetjenesten og fulgt opp.

Testsenteret tilbyr kun test.

Kontakt lege hvis du føler deg syk. Personer bosatt i Norge kontakter fastlege eller legevakt. Reisende som bor i andre land skal ta kontakt med legevakt på telefon 116117, hvis de blir syke.

Testsenteret må prioritere hvem som blir testet, dersom mange ønsker å bli testet samtidig. Personer med tegn på sykdom, eller som vet at de har vært i kontakt med andre med covid-19, vil bli prioritert.

Takk for at du lar deg teste!

 

Bjørn Guldvog
Helsedirektør

 

Stopp smitten

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk
 • Begrens nærkontaktene dine så mye som mulig. 


Test deg om du er syk
• Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

Karantene

• Mange må i karantene når de reiser inn i Norge. Gjelder dette deg? Oversikten finner du
helsenorge.no/coronavirus

Kompensasjonsordninger - krisepakke til kultur, idrett og frivillighet

Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en tredje krisepakke som skal gjelde fra 1.september til og med 31. desember 2020. Vilkårene for denne ordningen er ikke klare.

 Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.  

(https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Kontakttelefon for alle barn og unge i Nord-Østerdalen

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal. 

 • Mandag til fredag, 14.00 til 20.00
 • Telefonnummer 98 90 69 31

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Koronatelefon for barn og unge i Innlandet:

 • Telefonnummer 468 80 063.
 • Åpningstider fra 08-18 på hverdager.
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006

 

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006
Trenger du litt ekstra bistand under koronapandemien?

Hverdagen er brått blitt endret for alle. For de fleste går det helt fint, men noen trenger kanskje litt ekstra bistand så lenge dette står på.

Det kan for eksempel være hjelp til praktiske ting som handling eller snørydding, eller rett og slett noen å snakke med på telefonen en gang i blant.

Hvis du har behov for noe av dette, eller andre ting, så har vi laget et enkelt skjema som du kan sende inn til oss.

Skjemaet finner du ved å klikke på denne lenken.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 47 79 15 31 eller 47 79 15 34 eller du kan sende en e-post til frivillig@alvdal.kommune.no

(Behov for tjenester fra hjemmetjenesten eller lege må du melde inn på vanlig måte)

Frivillig innsats

Foreløpig fungerer ganske mye i Alvdal slik det pleier, men vi må forvente at dette endrer seg, og det kan endre seg brått. 

Sammen med Alvdal frivilligsentral ber vi derfor om at du som kan tenke deg å gjøre en frivillig innsats melder dette til oss, og vi har laget et enkelt skjema du kan bruke til dette.

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste over hva slags oppgaver det kan bli snakk om, men at noen kan trenge praktisk bistand som handling, snørydding osv er nærliggende å tenke seg. Andre vil kanskje ha behov for en prat på telefon, og det kan også tenkes situasjoner der kommunen trenger flere hender til praktisk arbeid.

Uansett, hvis du kan tenke deg å bidra, så meld i fra til oss. Nå er det viktig at vi tar vare på oss selv, men at vi også tenker på naboen!

Vi vil helst at du bruker dette skjemaet, men du kan også ringe ett av disse telefonnumrene;

 • 47 79 15 31 
 • 47 79 15 34 

Du kan også sende e-post til frivillig@alvdal.kommune.no.

Takk for at du bidrar!

Vi må alle stille opp for hverandre. Det vil være til stor hjelp, slik at trykket ikke blir for stort på dagligvareforretninger, frivillige osv.

Medisiner kan ved telefonhenvendelser direkte til apotekene gjøres klare og hentes av andre etter avtale.

Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

Pressrelease of april 7th 2021 regarding plan for reopening.

The health authoroties i Norway have a information line you can call for information in english, polish, arabic, urdu and somali.

There is also translated information in several languages available here

There is a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Utenlandske statsborgere

Utreise for utenlandske statsborgere

 

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer følgende:

Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Les hele forskriften på Lovdata ved å klikke her.