Informasjon for ansatte i Alvdal kommune

Denne siden vil inneholde informasjon spesifikt rettet mot ansatte. Siden vil bli oppdatert fortløpende. 

Rådmannen forventer at alle ansatte går inn på hjemmesida og oppdaterer seg.

Det vil også være relevant informasjon på siden som er beregnet på publikum generelt.

 

Påskehilsen fra rådmannen

Påsken i år blir ikke som vanlig, for alle. Samtidig er vi i Alvdal i en situasjon som er bedre enn det den er for mange andre. Vi har fortsatt bare ett smittetilfelle, og veldig få i karantene eller isolasjon.

Vi har også god kontroll, og er forberedt hvis vi skulle få en situasjon med økt smittespredning. Og det må vi ta høyde for at vi kan få. 
At vi har en avklart situasjon nå er ikke minst takket være den innsatsen alle ansatte har lagt ned de siste ukene. Det har blitt jobbet bra på alle områder, med positiv holdning og vilje til å brette opp ermene. Jeg er IKKE overrasket, men likevel takknemlig for den jobben som er gjort. Stor takk til alle sammen.

Jeg håper alle så langt som mulig bruker påska til å lade batteriene og samle krefter til ukene som kommer. Vi må fortsatt holde fokus på smittevern, men det er også rom for å kose seg og slappe av. 

Takk for jobben så langt, og riktig god påske! 

Per Arne

 

Informasjon til ansatte i Alvdal kommune

Felles «dugnad» for å bremse og begrense smittespredningen.

Alle tiltak i forbindelse med utbruddet av Corona har ett hovedmål:

Å bremse spredningen av viruset så mye som mulig, slik at «toppen» av utbruddet blir så liten som mulig.

For det første handler det om å til enhver tid prøve å ha så mange som mulig på jobb innen kritiske samfunnsfunksjoner, særlig helse og omsorg.

For det andre handler det om å til enhver tid ha så få pasienter som mulig med behov for intensiv behandling.

Alle tiltak som kan begrense reising, enten den er kort eller lang, er gode og viktige tiltak.

Alle tiltak som begrenser hvor mange personer vi er i kontakt med, er gode og viktige tiltak.

24. mars

Kommunehuset er delt inn i soner. Begrensninger på hvor vi kan gå

Fra og med 24 mars er kommunehuset delt opp i soner.

 • Hovedinngangen skal fra nå av brukes kun av de pasienter som har avtale på legekontoret.
 • Kursrommet i kjelleren skal fra nå av brukes av legekontoret for prøvetaking av de som har luftveisplager og mistanke om smitte. Disse bruker inngangen nede ved kursrommet, og den skal KUN benyttes av pasienter.
 • Det vil si at dere som skal inn på kommunehuset og hente internpost/levere post, hente kontorrekvisita , hente pc utstyr etc, må benytte inngangen bak kommunehuset. Der er det montert ei ringeklokke som dere kan bruke hvis dere ikke har nøkkelkort. Ring på så kommer noen av oss og åpner.
 • Kantina på kommunehuset er stengt.

Den blå brannskilleveggen er lukket, og dere vil ikke komme inn i den gamle delen den veien. Den blå døra inn til rommet bak skranken er ikke til gjennomgang. Dvs dere skal IKKE gå inn hovedinngangen og banke på der.

Derfor MÅ dere gå rundt og inn bak. Dere kan benytte parkeringa bak dersom dere kommer med bil.

Fra i morgen er det kun Anita, Bente, Gerd, Kolbjørn, Raymond og de på enhet helse som vil oppholde seg på kommunehuset.

Per Arne vil sitte på Plassen barnehage. Resten har hjemmekontor, men er tilgjengelig på jobbtelefon.

18. mars

Til alle ansatte i Alvdal kommune

Vi har alle merket store endringer i hverdagen, både i arbeidssammenheng og privat som følge av coronasmitten! - og situasjonen endrer seg fra time til time. Vi har mange ansatte som er i karantene, og mange som venter på prøvesvar.

Det dukker opp mange spørsmål om corona og konsekvenser av den i disse dager; både fra deg som ansatt og som innbygger: de fleste finner du svar på på sidene til Folkehelseinstituttet og på denne hjemmesida!

Permittering 

Meldingen fra sentralt hold er at ansatte i kommunene blir ikke permittert, MEN; du må være forberedt på at du kan bli satt til andre oppgaver enn det du vanligvis gjør, pga av denne ekstraordinære situasjonen. – og du kan også bli kommandert til overtid.

Lønn og arbeidstid 

Lov og avtaleverk gjelder for forskjøvet vakt og overtid.

Fravær

For å kunne filtrere ut årsaker til fravær senere har vi opprettet tre nye fraværskoder i «Min Visma»/Min GAT:

 • Corona omsorgsoppgaver (Som du bruker hvis du er hjemme pga av barnepass)
 • Corona karantene (Som du bruker hvis du bruker når du må være borte fra jobb pga av at du har vært ute og reist etc. – jfr regler fra regjeringen)
 • Corona syk (Som du bruker når du ikke kan gå på jobb pga av egen sykdom som mistenkes corona)

Pass på dette når dere legger inn eget fravær i «Min Visma»/»Min GAT» – hvis du sliter med å logge deg på «Min Visma» ta kontakt med lønn/personal.

(OBS: Ikke bruk sosiale medier til faktainnhenting…… sjekk kommunens hjemmeside daglig for å holde deg oppdatert!)

Viktig at vi følger de sentrale retningslinjene; HUSK; målsettingen er å forsinke/stoppe smitten!

Ta vare på hverandre – ta en telefon 

 

17. mars

Presisering:

Når det gjelder arbeidstakere innen alle avdelinger i kommunen inklusiv pleie, omsorg og TFF gjelder følgende regel.

 • Dersom arbeidstakeren er frisk skal vedkommende stille på jobb uavhengig av om noen hjemme er syke eller er i karantene.
 • Det er først når man blir syk med RASKT innsettende symptomer på luftveisinfeksjon med minst et av følgende: Tungpust, feber eller hoste at man skal være hjemme.

 

16. mars

 • Alle som har mulighet skal nå jobbe fra hjemmekontor. I tillegg til generell smitteforebygging handler dette også om å skjerme helsepersonell og sentrale funksjoner så mye som mulig fra smittefare.
 • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, så skal du nå være hjemme til og med en dag etter at symptomene er borte. Dette er en anbefaling fra folkehelseinstituttet, som vi følger.
 • I tillegg for ansatte i enhet Helse, Hjemmebasert omsorg, på Solsida og i TFF; Ved symptomer som hoste, tungpustet og/eller feber skal det ringes Koronatelefonen for vurdering og eventuell avtale om tid for testing. Hovedregel for denne gruppen; ringe Koronatelefonen før leder!

 • Alle som har kommet til regionen fra og med fredag 13. mars skal sette seg sjøl i karantene i 14. dager.
 • Regler om karantene for alle som har kommet hjem fra utlandet etter 27. februar er nå hjemlet i en ny forskrift

 

13. mars 2020

 • Helsepersonell skal være hjemme fra jobb dersom de har ett av disse symptomene: Hoste, feber, tung pust. Disse må ta kontakt med leder. Dette er i utgangspunktet ikke det samme som karantene, men den vanlige prosedyren vil være at de testes og settes i karantene til prøvesvar foreligger. 
 • Alle ansatte må være forberedt på bli satt til andre oppgaver enn de vanligvis utfører. På kort varsel.  
 • Hvis du må være hjemme pga av at arbeidsplassen din er stengt, så får du fortsatt får lønn som før. Det er ikke sendt ut permitteringsvarsel.

 

12. mars 2020

Dette er informasjon til dere som ansatte, ut fra det vi vet akkurat nå. Som vi har sett de siste dagene, så utvikler situasjonen seg raskt, og ny informasjon kommer stadig.

Derfor er det uhyre viktig at dere alle tar ansvar for å følge med på kommunens hjemmeside. Der vil relevant informasjon bli fylt på så snart den foreligger. Dette er den eneste farbare måten å gjøre dette på!

Best informasjon om de sentrale føringer og vedtak som er gjort til nå finnes på helsedirektoratets sider. De sidene finner du ved å følge denne lenken.

Det er satt krisestab i Alvdal kommune. Det betyr at overordnede avgjørelser tas av krisestaben.

Sentrale føringer som er satt i verk fra torsdag 12. mars klokka 1800

 

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Samtidig pålegger de kommunene å gi et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Samfunnskritiske funksjoner kan være:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Veterinærer
 • Renhold

Hvis det er tvil om hvorvidt jobben din er «samfunnskritisk», så vil vi være behjelpelig med å vurdere dette.

Vi understreker at der barnet har to foresatte så må de foresatte gjøre en vurdering av hvem som skal være hjemme fra jobb. Eksempel: Mor er renholder på sykehuset og far er daglig leder på møbelfabrikken = far må være hjemme. 

Det er viktig å huske at bakgrunnen for dette tiltaket er å så langt som mulig begrense alle former for reiser og kontaktpunkter mellom folk.

Hvis du er innenfor gruppen av samfunnskritiske funksjoner, og har behov for at ditt barn blir tatt hånd om av skole eller barnehage, ber vi deg ta kontakt med den aktuelle enheten fredag 13. mars.

Barneskolen og barnehagen kommer med ytterligere informasjon mandag 16. mars.

 

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Detalj- og varehandel

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Institusjoner i Alvdal har allerede stengt for alle besøk som ikke er strengt nødvendig

Kommunehuset er også stengt for alle andre enn de med avtaler på legekontor og til dels helsestasjonen. Sentralbord er operativt som normalt. 

 

12. mars 2020

Husk å følge råd om ekstra grundig hygiene!

Her er noen av kjørereglene fra fylkesmannen:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Alle som kan skal benytte hjemmekontor
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
 • Unngå utenlandsreiser. Forbud for helsepersonell.
 • Unngå generelt unødvendige reiser.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.) 

Når må jeg holde meg hjemme fra jobb?

Hvis du er usikker, skal du aller først kontakte nærmeste overordnede. Dernest kontaktes lege, dersom dere i samråd finner det nødvendig. Det er viktig å skjerme legekontoret for så mye som mulig av henvendelser

Videre informasjon om dette, og definisjoner av finner du ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet

Kan jeg dra på ferie?

Helsepersonell har forbud mot utenlandsreiser.

Det kommer svært tydelige oppfordringer både fra sentrale myndigheter, fylkesmannen og kommuneledelsesen om at alle reiser, korte eller lange, skal unngås hvis de ikke er strengt nødvendige.

Dette går ut over den enkelte, men det er en del av den dugnaden vi alle nå må delta i. Det er en lang rekke eksempler på privatpersoner, skoleklasser kor, korps osv osv som avstår fra sine reiseplaner nå. Ja, de taper pengen sine, men sånn er det nå.

Arbeidsgiver har hjemmel til å nekte helsepersonell å reise til land med stor smittespredning.

Grunnlaget for dette er at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet.

Hvilke land som har «stor smittespredning» er i stadig utvikling.

Hva skjer når vi får smitte blant kollegene?

Det overordnede målet ved alle tiltak en nå gjennomfører er å klare å holde så mange som mulig av personell innen helse og omsorg på jobb som mulig.

Samtidig jobber alle enheter med å kartlegge mulige tiltak og planlegge for at svært mange i perioder ikke kan komme på jobb.

Det betyr blant annet at:

 • Alle kan bli omdisponert fra sitt vanlige arbeid til andre oppgaver
 • Arbeidsgiver kan pålegge ekstraarbeid.

Når skoler og barnehager stenger er det viktig at helsepersonell i så stor grad som mulig kommer på jobb. Er det en sykepleier og en direktør i hjemmet, så må i utgangspunktet direktøren være hjemme.