Informasjon for ansatte i Alvdal kommune

Denne siden vil inneholde informasjon spesifikt rettet mot ansatte. Siden vil bli oppdatert fortløpende. 

Rådmannen forventer at alle ansatte går inn på hjemmesida og oppdaterer seg.

Det vil også være relevant informasjon på siden som er beregnet på publikum generelt.

En hilsen fra rådmannen - 13.08.20

Hei alle sammen.

Først vil jeg ønske alle vel overstått sommer så langt, håper alle har fått tatt ut en god og velfortjent ferie!

Som vi er blitt forberedt på så er situasjonen med Covid-19 pandemien ikke over, og vi opplever nå en negativ utvikling i samfunnet som kan resultere i en omfattende bølge 2. Så langt er vi forskånet i vår kommune, og i Nord-Østerdalen. Slik sett oppleves det trygt her, men dette er også veldig sårbart. Får vi et smittetilfelle så kan det medføre store konsekvenser for oss alle med nedstenging og stor inngripen i hverdagen. Flere kommuner står nå i en slik situasjon nå.

Regjeringen advarer nå alle mot å foreta unødvendige utenlandsreiser. De har endret på sin tilnærming og ingen land er nå grønn. Det er vært å merke seg at tilnærmet hele Sverige nå igjen er rød.

Som arbeidsgiver vil vi også følge opp dette. Dersom du drar på utenlandsreise skal du i forkant avklare dette med din nærmeste leder da det etter all sannsynlighet vil medføre fravær i etterkant. Slik situasjonen er nå forventes det at ansatte som har vært på utenlandsreise fra i dag tester seg og setter seg selv i karantene til resultat foreligger. Dette vil ha konsekvenser for arbeidsgiver og de tjenester vi sammen skal yte til innbyggerne og samfunnet.  Du utsetter selvfølgelig også deg selv og andre for smitte. For mange kan dette medføre en svært alvorlig helsesituasjon. Dersom du likevel er/har vært på utenlandsreise, på annen måte tror du kan være utsatt for smitte, eller kjenner på symptomer som kan være Covid-19 så skal du umiddelbart varsle nærmeste leder. Du må teste deg, du trenger ikke henvisning fra lege, og samtidig sette deg selv i karantene til du har svar på testen.

På jobb og privat henstilles alle til å løfte fokuset på smittevern opp igjen på samme nivå som vi har vært. Over tid og i det daglige er dette utfordrende men viktig!

Vi må fortsatt være forberedt på at vi som kommune, arbeidstakere og privatpersoner fortsatt vil bli sterkt preget i lang tid som følge av pandemien. Kriseledelsen i kommunen jobber fortsatt aktivt for å være mest mulig i forkant, forebygge og forberede det som eventuelt måtte komme.

Igjen vil jeg rette en stor takk til hver enkelt av dere for den innsatsen dere har lagt ned, og ønske alle en fortsatt god sommer og fin høst!


Med hilsen

Per Arne Aaen
 

Vi er ikke lengre pålagt hjemmekontor

Fra mandag 11. mai er vi ikke lengre pålagt å ha hjemmekontor. Hvis en enhet eller en ansatt fortsatt mener at det av ulike årsaker fortsatt er mest fornuftig med hjemmekontor, så avtales dette med leder på hver enhet.

Det som imidlertid er ufravikelig er at vi må fortsette smitteverntiltak. Det medfører blant annet

 • Fellesrom for matpauser skal ikke benyttes. Spis matpakka på kontoret.
 • Unngå at kjøleskap, kaffetrakter osv blir et smittepunkt. Tenkt håndhygiene.
 • Hold en meters avstand til andre til enhver tid. 
 • Vi åpner ikke umiddelbart for besøk fra publikum. Bruk telefon og andre muligheter foreløpig.
 • Møtevirksomhet bør fortsatt unngås så lang som mulig, men kan gjennomføres der avstandsregler kan overholdes. Servering i møter er en smittevernutfordring og bør unngås.
 • Der toaletter benyttes av mange bør det være hyppig renhold. Noe av dette kan f eks utføres av ansatte sjøl.  
 • Vi må holde oss hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon. Ha lav terskel for det!

For kommunehuset:

 • Vi har fortsatt adskilt inngang mellom besøkende til helsetjenester/bibliotek og ansatte. Ansatte bruker bakdøra, og publikum til helse/ bibliotek bruker hovedinngangen.
 • Teststasjon for covid-19 er i kursrommet i kjelleren, og den inngangen skal ikke brukes av noen andre.
 • Det er et fysisk skille ved branndørene mellom ny og gammel del, og det skal ikke være noen trafikk mellom disse. Skal du fra gammel del og f eks til Dalsegga, så må du gå rundt.
 • Kantine og kjøkken er stengt. Det omfatter også kaffemaskin, trakter, vannkoker, kjøleskap osv…
 • Publikumsmottak er fortsatt fysisk ubemannet inntil videre.
 • Toaletter i kjelleren er fortsatt stengt for ansatte.

Har dere spørsmål rundt smitteverntiltak så kan disse i første omgang rettes til Anita Engelberg.

Husk: det er fortsatt slik at vi må i karantene dersom vi har vært i kontakt med en smittebærer. Her gjelder regelen nærmere enn to meter, i mer enn 15 minutter.

 

Hvordan kan koronapandemien påvirke ferieavviklinga? - Oppdatert 6.mai

Alvdal kommune er som arbeidsgiver svært opptatt av at alle skal få avviklet ferie slik de ønsker, så langt det lar seg gjøre.

Samtidig er vi i en situasjon der det kan bli nødvendig å måtte legge noen føringer for hvordan du får ta ut ferien din. Slik situasjonen er i dag, er ikke dette så aktuelt, men hvis vi får en situasjon med oppblomstring av smitte, så kan det bli nødvendig.

KS har lagd en oversikt over noen av de mest vanlige problemstillingene, og du finner den i lenken lengre ned.

Noen av hovedpunktene er:

 • Du har ikke krav på å få utsatt ferien fordi du er i karantene i ferieperioden.
 • Arbeidsgiver kan endre fastsatt og avtalt ferie dersom det oppstår en situasjon der drifta ikke kan opprettholdes, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Arbeidstaker kan i så tilfelle kreve å få tilbake dokumenterte merutgifter.
 • Arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut noe ferie når det i en periode ikke er noe å gjøre på jobb.

Vi presiserer at dette kun gjelder når det oppstår uforutsette hendelser, som medfører vesentlige driftsproblemer, og det er umulig å skaffe en stedfortreder. Situasjoner i forbindelse med korona kan være en slik uforutsett hendelse.

Det er en hovedregel at slike begrensninger i ferie kun skal skje etter samtale og drøfting mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Du finner mer om dette, og mye annen informasjon, ved å følge denne lenken til KS sine sider:

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver-sporsmal-og-svar/

 

Når skal ansatte gå på jobb og når skal ansatte være hjemme - Oppdatert 27. april

En større gruppe ansatte skal nå fysisk tilbake på jobb, og vi deler derfor oppdatert informasjon om smittevern. 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1.Syke personer skal ikke være på jobb

2.God hygiene

3.Redusert kontakt mellom personer

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle aktuelle skole, barnehage eller annen arbeidsplass dersom noen får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg om dette.

Når skal ansatte gå på jobb? (siste oppdaterte retningslinjer)

 • Når du ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal den ansatte møte på jobb. Disse skal imidlertid gå hjem fra arbeid dersom de får symptomer
 • Ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på jobb.

Når skal ansatte være hjemme fra jobb? (siste oppdaterte retningslinjer)

Ansatte med luftveissymptomer:

 • Ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på jobb. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn

Ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet

Ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

 

"Omsorgsdager" kan brukes ved særlige smittevernhensyn - 21.04.20

Det er gjort endring når det gjelder bruk av omsorgsdager for barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlig smittevernhensyn. Hvis foreldre fortsatt må bruke omsorgsdager fordi barnet ikke kan gå i barnehage eller skole må det leveres bekreftelse fra lege på at dette er på grunn av at særlige smittevernhensyn må ivaretas.  Se melding på nav.no:

https://www.nav.no/no/person/familie/sykdom-i-familien/nyheter/nar-barnehager-og-skoler-apner-omsorgsdager-kan-benyttes-ved-s%C3%A6rlig-smittevernhensyn

 

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene - 20.04.20

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte fredag 17. april en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. 

Du kan lese mer om dette her

 

Informasjon etter påsken - 14.04.20

Vel overstått påske! Forhåpentligvis har dere fått ladet batteriene litt og ikke bare tenkt på korona.

I løpet av påsken ble det klart at regjeringen går inn for å åpne landet igjen, litt etter litt. I første omgang gjelder dette skoler og barnehager. Barnehager åpner igjen 20. april, mens 1. til 4. trinn starter opp igjen 27. april. I forkant vil vi få en veileder fra myndighetene på hvordan dette skal skje på best mulig måte. Barneskola og barnehagene jobber også godt med smittevern så barna kan møte en trygg hverdag.

I Alvdal har vi kun hatt ett tilfelle av korona så langt, og vi har noen få i karantene. Det er likevel veldig viktig at vi alle fortsetter å følge de retningslinjer som er gitt. Dette betyr blant annet at vi fortsetter med hjemmekontor for de som har mulighet til det. Vi må ikke miste fokuset på smittevern selv om dette trekker ut i tid. Vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg, og vi kan fortsatt få en smittesituasjon. Det jobbes veldig godt på alle avdelinger i kommunen, så vi føler oss trygge på at vi kan takle det.

Dere gjør alle en kjempejobb! Sammen kommer vi oss gjennom dette!

 

Påskehilsen fra rådmannen

Påsken i år blir ikke som vanlig, for alle. Samtidig er vi i Alvdal i en situasjon som er bedre enn det den er for mange andre. Vi har fortsatt bare ett smittetilfelle, og veldig få i karantene eller isolasjon.

Vi har også god kontroll, og er forberedt hvis vi skulle få en situasjon med økt smittespredning. Og det må vi ta høyde for at vi kan få. 
At vi har en avklart situasjon nå er ikke minst takket være den innsatsen alle ansatte har lagt ned de siste ukene. Det har blitt jobbet bra på alle områder, med positiv holdning og vilje til å brette opp ermene. Jeg er IKKE overrasket, men likevel takknemlig for den jobben som er gjort. Stor takk til alle sammen.

Jeg håper alle så langt som mulig bruker påska til å lade batteriene og samle krefter til ukene som kommer. Vi må fortsatt holde fokus på smittevern, men det er også rom for å kose seg og slappe av. 

Takk for jobben så langt, og riktig god påske! 

Per Arne

 

Informasjon til ansatte i Alvdal kommune

Felles «dugnad» for å bremse og begrense smittespredningen.

Alle tiltak i forbindelse med utbruddet av Corona har ett hovedmål:

Å bremse spredningen av viruset så mye som mulig, slik at «toppen» av utbruddet blir så liten som mulig.

For det første handler det om å til enhver tid prøve å ha så mange som mulig på jobb innen kritiske samfunnsfunksjoner, særlig helse og omsorg.

For det andre handler det om å til enhver tid ha så få pasienter som mulig med behov for intensiv behandling.

Alle tiltak som kan begrense reising, enten den er kort eller lang, er gode og viktige tiltak.

Alle tiltak som begrenser hvor mange personer vi er i kontakt med, er gode og viktige tiltak.

24. mars

Kommunehuset er delt inn i soner. Begrensninger på hvor vi kan gå

Fra og med 24 mars er kommunehuset delt opp i soner.

 • Hovedinngangen skal fra nå av brukes kun av de pasienter som har avtale på legekontoret.
 • Kursrommet i kjelleren skal fra nå av brukes av legekontoret for prøvetaking av de som har luftveisplager og mistanke om smitte. Disse bruker inngangen nede ved kursrommet, og den skal KUN benyttes av pasienter.
 • Det vil si at dere som skal inn på kommunehuset og hente internpost/levere post, hente kontorrekvisita , hente pc utstyr etc, må benytte inngangen bak kommunehuset. Der er det montert ei ringeklokke som dere kan bruke hvis dere ikke har nøkkelkort. Ring på så kommer noen av oss og åpner.
 • Kantina på kommunehuset er stengt.

Den blå brannskilleveggen er lukket, og dere vil ikke komme inn i den gamle delen den veien. Den blå døra inn til rommet bak skranken er ikke til gjennomgang. Dvs dere skal IKKE gå inn hovedinngangen og banke på der.

Derfor MÅ dere gå rundt og inn bak. Dere kan benytte parkeringa bak dersom dere kommer med bil.

Fra i morgen er det kun Anita, Bente, Gerd, Kolbjørn, Raymond og de på enhet helse som vil oppholde seg på kommunehuset.

Per Arne vil sitte på Plassen barnehage. Resten har hjemmekontor, men er tilgjengelig på jobbtelefon.

18. mars

Til alle ansatte i Alvdal kommune

Vi har alle merket store endringer i hverdagen, både i arbeidssammenheng og privat som følge av coronasmitten! - og situasjonen endrer seg fra time til time. Vi har mange ansatte som er i karantene, og mange som venter på prøvesvar.

Det dukker opp mange spørsmål om corona og konsekvenser av den i disse dager; både fra deg som ansatt og som innbygger: de fleste finner du svar på på sidene til Folkehelseinstituttet og på denne hjemmesida!

Permittering 

Meldingen fra sentralt hold er at ansatte i kommunene blir ikke permittert, MEN; du må være forberedt på at du kan bli satt til andre oppgaver enn det du vanligvis gjør, pga av denne ekstraordinære situasjonen. – og du kan også bli kommandert til overtid.

Lønn og arbeidstid 

Lov og avtaleverk gjelder for forskjøvet vakt og overtid.

Fravær

For å kunne filtrere ut årsaker til fravær senere har vi opprettet tre nye fraværskoder i «Min Visma»/Min GAT:

 • Corona omsorgsoppgaver (Som du bruker hvis du er hjemme pga av barnepass)
 • Corona karantene (Som du bruker hvis du bruker når du må være borte fra jobb pga av at du har vært ute og reist etc. – jfr regler fra regjeringen)
 • Corona syk (Som du bruker når du ikke kan gå på jobb pga av egen sykdom som mistenkes corona)

Pass på dette når dere legger inn eget fravær i «Min Visma»/»Min GAT» – hvis du sliter med å logge deg på «Min Visma» ta kontakt med lønn/personal.

(OBS: Ikke bruk sosiale medier til faktainnhenting…… sjekk kommunens hjemmeside daglig for å holde deg oppdatert!)

Viktig at vi følger de sentrale retningslinjene; HUSK; målsettingen er å forsinke/stoppe smitten!

Ta vare på hverandre – ta en telefon 

 

17. mars

Presisering:

Når det gjelder arbeidstakere innen alle avdelinger i kommunen inklusiv pleie, omsorg og TFF gjelder følgende regel.

 • Dersom arbeidstakeren er frisk skal vedkommende stille på jobb uavhengig av om noen hjemme er syke eller er i karantene.
 • Det er først når man blir syk med RASKT innsettende symptomer på luftveisinfeksjon med minst et av følgende: Tungpust, feber eller hoste at man skal være hjemme.

 

16. mars

 • Alle som har mulighet skal nå jobbe fra hjemmekontor. I tillegg til generell smitteforebygging handler dette også om å skjerme helsepersonell og sentrale funksjoner så mye som mulig fra smittefare.
 • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, så skal du nå være hjemme til og med en dag etter at symptomene er borte. Dette er en anbefaling fra folkehelseinstituttet, som vi følger.
 • I tillegg for ansatte i enhet Helse, Hjemmebasert omsorg, på Solsida og i TFF; Ved symptomer som hoste, tungpustet og/eller feber skal det ringes Koronatelefonen for vurdering og eventuell avtale om tid for testing. Hovedregel for denne gruppen; ringe Koronatelefonen før leder!

 • Alle som har kommet til regionen fra og med fredag 13. mars skal sette seg sjøl i karantene i 14. dager.
 • Regler om karantene for alle som har kommet hjem fra utlandet etter 27. februar er nå hjemlet i en ny forskrift

 

13. mars 2020

 • Helsepersonell skal være hjemme fra jobb dersom de har ett av disse symptomene: Hoste, feber, tung pust. Disse må ta kontakt med leder. Dette er i utgangspunktet ikke det samme som karantene, men den vanlige prosedyren vil være at de testes og settes i karantene til prøvesvar foreligger. 
 • Alle ansatte må være forberedt på bli satt til andre oppgaver enn de vanligvis utfører. På kort varsel.  
 • Hvis du må være hjemme pga av at arbeidsplassen din er stengt, så får du fortsatt får lønn som før. Det er ikke sendt ut permitteringsvarsel.

 

12. mars 2020

Dette er informasjon til dere som ansatte, ut fra det vi vet akkurat nå. Som vi har sett de siste dagene, så utvikler situasjonen seg raskt, og ny informasjon kommer stadig.

Derfor er det uhyre viktig at dere alle tar ansvar for å følge med på kommunens hjemmeside. Der vil relevant informasjon bli fylt på så snart den foreligger. Dette er den eneste farbare måten å gjøre dette på!

Best informasjon om de sentrale føringer og vedtak som er gjort til nå finnes på helsedirektoratets sider. De sidene finner du ved å følge denne lenken.

Det er satt krisestab i Alvdal kommune. Det betyr at overordnede avgjørelser tas av krisestaben.

Sentrale føringer som er satt i verk fra torsdag 12. mars klokka 1800

 

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Samtidig pålegger de kommunene å gi et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Samfunnskritiske funksjoner kan være:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Veterinærer
 • Renhold

Hvis det er tvil om hvorvidt jobben din er «samfunnskritisk», så vil vi være behjelpelig med å vurdere dette.

Vi understreker at der barnet har to foresatte så må de foresatte gjøre en vurdering av hvem som skal være hjemme fra jobb. Eksempel: Mor er renholder på sykehuset og far er daglig leder på møbelfabrikken = far må være hjemme. 

Det er viktig å huske at bakgrunnen for dette tiltaket er å så langt som mulig begrense alle former for reiser og kontaktpunkter mellom folk.

Hvis du er innenfor gruppen av samfunnskritiske funksjoner, og har behov for at ditt barn blir tatt hånd om av skole eller barnehage, ber vi deg ta kontakt med den aktuelle enheten fredag 13. mars.

Barneskolen og barnehagen kommer med ytterligere informasjon mandag 16. mars.

 

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Detalj- og varehandel

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Institusjoner i Alvdal har allerede stengt for alle besøk som ikke er strengt nødvendig

Kommunehuset er også stengt for alle andre enn de med avtaler på legekontor og til dels helsestasjonen. Sentralbord er operativt som normalt. 

 

12. mars 2020

Husk å følge råd om ekstra grundig hygiene!

Her er noen av kjørereglene fra fylkesmannen:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Alle som kan skal benytte hjemmekontor
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
 • Unngå utenlandsreiser. Forbud for helsepersonell.
 • Unngå generelt unødvendige reiser.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.) 

Når må jeg holde meg hjemme fra jobb?

Hvis du er usikker, skal du aller først kontakte nærmeste overordnede. Dernest kontaktes lege, dersom dere i samråd finner det nødvendig. Det er viktig å skjerme legekontoret for så mye som mulig av henvendelser

Videre informasjon om dette, og definisjoner av finner du ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet

Kan jeg dra på ferie?

Helsepersonell har forbud mot utenlandsreiser.

Det kommer svært tydelige oppfordringer både fra sentrale myndigheter, fylkesmannen og kommuneledelsesen om at alle reiser, korte eller lange, skal unngås hvis de ikke er strengt nødvendige.

Dette går ut over den enkelte, men det er en del av den dugnaden vi alle nå må delta i. Det er en lang rekke eksempler på privatpersoner, skoleklasser kor, korps osv osv som avstår fra sine reiseplaner nå. Ja, de taper pengen sine, men sånn er det nå.

Arbeidsgiver har hjemmel til å nekte helsepersonell å reise til land med stor smittespredning.

Grunnlaget for dette er at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet.

Hvilke land som har «stor smittespredning» er i stadig utvikling.

Hva skjer når vi får smitte blant kollegene?

Det overordnede målet ved alle tiltak en nå gjennomfører er å klare å holde så mange som mulig av personell innen helse og omsorg på jobb som mulig.

Samtidig jobber alle enheter med å kartlegge mulige tiltak og planlegge for at svært mange i perioder ikke kan komme på jobb.

Det betyr blant annet at:

 • Alle kan bli omdisponert fra sitt vanlige arbeid til andre oppgaver
 • Arbeidsgiver kan pålegge ekstraarbeid.

Når skoler og barnehager stenger er det viktig at helsepersonell i så stor grad som mulig kommer på jobb. Er det en sykepleier og en direktør i hjemmet, så må i utgangspunktet direktøren være hjemme.