Corona - kjøreregler fra fylkesmannen 20. mars 2020

Fylkesmannen i Innlandet har 20. mars utarbeidet tydelige og oppdaterte anbefalinger på en rekke punkter. Disse gjelder både oss som privatpersoner, kommunene, frivillige og næringsliv.

Vi henstiller på det sterkeste til at alle forholder seg til disse kjørereglene. 

Kjøreregler pr. 20.3.20

• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
• Hold hendene unna munn/ansikt.
• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!
• Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme
• Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri
• Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no (oppdatert)
• Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer
• Alle MÅ overholde karantenereglene!
• Ikke reis på hytta – hold deg hjemme
• Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge
• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
• Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)
• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
• Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands
• Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)
• Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)
• Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme (ny)
• Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)
• Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)
• Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)
• Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte! (ny)
• Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud
• Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans
• Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt. (oppdatert)
• Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov. (oppdatert)
Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.

Butikker må (ny):


• Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen
• Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang
• Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)
• Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken
• Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer
• Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away

Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder!

 

Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!
 

www.fhi.no www.helsedirektoratet.no