Søk på tilskudd

Alvdal kommune lyser ut tilskudd til forskjellige aktiviteter og foreninger innad i kommunen. 

Tilskuddsordninger

Tilskudd til barn og unge

Alvdal kommune ved enhet for kultur lyser ut tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge.

Kommunen har mange aktivitets- og kulturarenaer, og vi ønsker økt aktivitet på disse arenaene.

Alvdal kommune vil i jubileumsåret for Kjell Aukrust prioritere personer, lag og organisasjoner som ønsker å ta i bruk, eller la seg inspirere av Aukrust i sine tiltak på lokale arenaer.

Alvdal kommune er opptatt av kunnskapsutvikling, fellesskap og integrering, og vil prioritere søknader ut fra disse kriteriene.
Samlet sum til fordeling er kr. 80 000.

Dersom du har en god idé, ta gjerne kontakt med Alvdal kommune (62 48 90 00) for en samtale. Vi vil gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist 1. mars 2020.

Følg denne lenken for å komme til elektronisk søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til Alvdal kommune, tlf. 62 48 90 00 /postmottak@alvdal.kommune.no

Tilskudd til kultur og samfunnsutvikling

Alvdal kommune lyser ut kr. 75 000 til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling. Midlene er forankret i kommunens Kraftfond. Lag og foreninger, samt private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke.

Tiltak som kan knyttes til kommunens planer og satsningsområder vil bli prioritert. I 2020 prioriteres:

  • Tiltak som løfter og fremhever kunstneren Kjell Aukrust i jubileumsåret.
  • Større idretts- og kulturarrangementer, som kan dokumentere positive ringvirkninger i lokalsamfunnet
  • Kulturnæringer som kan bidra til en styrket turisme i kommunen
  • Tiltak/arrangementer som bidrar til økt bruk av Alvdals museer og kulturarenaer
  • Kulturminnetiltak som kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Tidsramme
  • Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Kraftfondets vedtekter, Alvdal kommunes budsjett, strategi- og virksomhetsplaner vil bli lagt til grunn i saksbehandlingen. Det er Alvdal kommunes formannskap som gjør endelig vedtak.

For søknader 2020 blir søknadsfristen 1. mars.

Spørsmål kan rettes til Alvdal kommune, tlf. 62489000 / postmottak@alvdal.kommune.no

Følg denne lenken for å fylle ut og sende inn elektronisk søknadsskjema

Spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping brukes til tilskudd av anlegg til idrett og kultur over hele landet. Lag og organisasjoner kan, via kommunen, søke tilskudd. All relevant informasjon om søknadsprosess og regelverk finner du ved å klikke på linken til Anleggsregisteret.

Hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandlingen. Det er viktig at dere som søker forholder dere til de kommunale søknadsfristene. Alvdal kommune har disse søknadsfristene for søknadsåret 2019:

1.10.2020: Frist for innmelding av søknad til kommunen. 

1.11.2020: Frist for innsending av nye søknader i Anleggsregisteret.

1.11.2020: Frist for fornyelse av søknader i Anleggsregisteret.

Spørsmål kan rettes til enhet for kultur, tlf. 6248 9039/anette.friis.pedersen@alvdal.kommune.no

Tilskudd fra Innlandet fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gir tilskudd til organisasjoner og andre som skal arrangere noe for andre eller organisere en aktivitet.

Informasjon om tilskudd og søknadsprosedyrer finner du ved å klikke på linken til Innlandet fylkeskommunes hjemmeside

Tilskudd fra Lotteri-og stiftelsestilsynet

I for fikk over 23 000 frivillige organisasjoner momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2019 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige har hatt til merverdiavgift i 2018. 

Mer informasjon på ved å klikke på linken www.lottstift.no