Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2019

Satser 2020

Barnehageplass 5 dager pr uke 3040,00 3135,00
Barnehageplass 4 dager pr uke 2580,00 2680,00
Barnehageplass 3 dager pr uke 2000,00 2090,00
Barnehageplass enkeltdag 300,00 310,00
Kost 5 dager pr. uke 350,00 370,00
Kost 4 dager pr. uke 290,00 310,00
Kost 3 dager pr. uke 230,00 250,00

 

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatsene gjelder fra 1. januar 2020.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmetjenesten

Sats 2019

Sats 2020

Praktisk bistand inntil 2G 210,00 210,00
Praktisk bistand  2-3G 750,00 825,00
Praktisk bistand 3-4G 1260,00 1385,00
Praktisk bistand 4-5G 1900,00 2090,00
Praktisk bistand over 5G 2400,00 2640,00
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00
Leie av trygghetsalarm 300,00 330,00
Ambulerende vaktmester(husfar) 375,00 375,00
Dagsenteret pr. dag 225,00 235,00
Korttidsopphold avd. lavterskel pr døgn 165,00 170,00

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2019

Satser 2020

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 90,00 90,00
Middag hjemmeboende stor porsjon 135,00 135,00
Middag hjemmeboende halv porsjon 55,00 55,00
Tørrmat hjemmeboende 20,00 20,00
Middag 95,00 100,00
Tøyvask pr. kg. 70,00 75,00
Tøyvask m/stryking pr.kg. 80,00 85,00
Rulling av duker pr. kg. 60,00 65,00

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser Kultur

Betalingssatser kultur

Kultur

Satser 2019

Satser 2020

Alvdal bygdebok 650,00 650,00
Gebyr materiell fra bibliotek 25,00 25,00
Egenandel Kulturskole pr. semester 1500,00 1600,00
Egenandel kulturskole voksne pr semester 2000,00 2130,00
Leie av instrument i kulturskolen 320,00 340,00
Moderasjon for flere aktiviteter -365,00 -365,00
Søskenmoderasjon -365,00 -365,00

Betalingssatser Landbruk og miljø

Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk/Miljø

Satser 2019

Satser 2020

Behandlingsgebyr jordlov 2000 2000,00
Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning 5000,00 5000,00
Annet konsesjonspliktig erverv 2500,00 2500,00
Fellingsavgift elgkalv 292,00 331,00
Fellingsavgift hjort kalv 230,00 261,00
Fellingsavgift voksen elg 496,00 562,00
Fellingsavgift voksen hjort 379,00 430,00

 

Betalingssatser organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2018

Satser 2019

Avg. for salgs og skjenkebev. store arr. 4800,00 5200,00
Avg. for salgs og skjenkebev. v små arr. 500,00  
Avgift for ambulerende bevilling 360,00  
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00  
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00  
Kommunale vigsler standard 1000,00  
Kommunale vigsler annet 1000,00  

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Sats 2019

Sats 2020

Over 20 timer pr. uke 2820,- pr. mnd 2904,00 pr mnd
15-20 timer pr. uke 2340,- pr mnd 2410,00 pr mnd
10-15 timer pr. uke 50,- pr. time 51,00 pr time
Under 10 timer pr. uke 55,- pr time 56,00 pr time
Ekstra dag 320,- pr. dag 330,00 pr dag
Ekstra time 55,00 pr.time 56,00 pr time
Fratrekk for fri leksehjelp 97,00 100,00

 

NB! Prisene inkluderer kost.

Betalingssatsene gjelder fra 01.01.2020. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

  • Ved bruk av SFO i 15 timer eller mer pr. uke betales det månedspris.
  • Ved bruk av SFO inntil 15 timer pr uke betales det timespris pr. tildelt time.

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Betalingssatser vann, avløp og renovasjon

Betalingssatser vann, avløp og renovasjon
Alle priser er ex. mva.

2019

2020

Varenavn

eks.mva

eks.mva

Vanngebyr fast 300 300,00
Vanngebyr akonto 5,27 5,62
Vanngebyr bolig 0-100 553,58 562,48
Vanngebyr bolig 100-200 1107,17 1124,96
Vanngebyr næring 300,00 300,00
Vanngebyr Akonto næring 5,27 5,62
Vanngeb. fast driftsbygning 300,00 300,00
Vanngeb. Akonto driftsbygning 5,48 5,62
Vanngeb.. driftsbygning 1400,00 1400,00
Vanngeb. fast fritid 300,00 300,00
Vann pr m3 5,27 5,62
Vanngeb. fritid 0-100 548,37 562,48
Vanngeb.. fritid 100-200 1095,74 1124,96
Vannmålerleie 100,00 100,00
Vann næring 300,00 300,00
Vanngebyr næring 1400,00 1400,00
Festeavgift 393,00 393,00

Avløp:

   
Kloakk fast 800,00 800,00
Kloakkgebyr. Akonto 24,19 24,19
Kloakkgeb. bolig 0-100 2374,84 2419,00
Kloakkgeb. bolig 100-200 4749,68 4838,00
Kloakkgebyr Fast næring 800,00 800,00
Kloakkgebyr Akonto næring 24,19 24,19
Kloakkgebyr næring 2600,00 2600,00
Kloakk fast driftsbygning 800,00 800,00
Kloakk akonto driftsbygning 24,19 24,19
Kloakk driftsbygning 2600,00 2600,00
Kloakk fast fritid 800,00 800,00
Kloakk pr. M3 24,19 24,19
Kloakkgebyr 0-100 bra 2418,41 2419,00
Kloakkgebyr fritid 4836,83 4838,00

Renovasjon

   
Renovasjonsgebyr standard 2800,92 3029,12
Renovasjonsgebyr mini 2212,98 2428,00
Tillegg 10-20 min fra vei 375,00 375,00
Dunk for restavfall 160,00 160,00
Kjøp av ekstrasekk 20,00 20,00
Papir ekstrasekk-næring 16,00 16,00
Fradrag kompostering 200,00 200
Hytterenovasjonsgebyr 829,05 858,65
Septikrenovasjon 1086,00 1140,30
Septiktømming årlig 2172,00 2280,60
Septikrenov.u/wc 219,00 229,95
Septikren. fellesanlegg 916,00 961,80
Septikrenov. hytte 438,00 459,90
Septikrenov hytte u/wc 219,00 229,95
Tømmeavg. liten tank 551,00 578,55
Tømmeavg. stor tank 658,00 690,90
Tømming septiktank 1417,00 1487,85
Fjernet vannfase 896,00 940,80
Ekstratømming septik 2171,00 2279,55
Transport septiktømming 1491,00 1565,55

Utleie Sjulhustunet

Utleie Sjulhustunet

Sjulhustunet

Satser 2019

Satser 2020

Lån av flerbrukshall 1/3 ink. garderobe, pr time 140,00 140,00
Lån av flerbrukshallen 2/3  inkl garderobe, pr.time 280,00 280,00
Lån av flerbrukshallen 3/3  inkl garderobe, pr.time 420,00 420,00
Lån av flerbrukshallen 1/3, 2/3  eller 3/3 , pr. døgn, arrangement i regi av lag og forening. 1000/2000/3000 1000/2000/3000
Lån av flerbrukshallen, døgn, kommersielle aktører  5000,00 5000,00
Lån av Alvdal kulturstue over 4 timer 1000,00 1000,00
Lån av Alvdal kulturstue under 4 timer 600,00 600,00
Opplæring bruk av utstyr og assistanse pr.time 450,00 450,00
Lån av inntunet  500,00 500,00
Lån av kjøkken 500,00 500,00
Større kulturarrangement - avtales    
Utleie møterom 1 300,00 300,00
Lån av Kiosk 300,00 300,00
Lån stoler og bord 200,00 200,00
Nøkkelkort 100,00 100,00

Kontakt

Kolbjørn Kjøllmoen
Økonomisjef
E-post
Mobil 477 91 524