Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2018

Satser jan-jul 2019

Satser aug-des 2019

Barnehageplass 5 dager pr uke 2910,00 2990,00 3040,00
Barnehageplass 4 dager pr uke 2460,00 2460,00 2580,00
Barnehageplass 3 dager pr uke 1900,00 1970,00 2000,00
Barnehageplass enkeltdag 235,00 300,00 300,00
Kost 5 dager pr. uke 315,00 350,00 350,00
Kost 4 dager pr. uke 260,00 290,00 290,00
Kost 3 dager pr. uke 210,00 230,00 230,00
30 % søskenmod 5 dager pr uke -873,00 -897,00 -912,00
30 % søskenmod 4 dager pr uke -738,00 -762,00 -774,00
30 % søskenmod 3 dager pr uke -570,00 -591,00 -600,00
50 % søskenmod 5 dager pr uke -1455,00 -1495,00 -1520,00
50 % søskenmod 4 dager pr uke -1230,00 -1270,00 -1290,00
50 % søskenmod 3 dager pr uke -950,00 -985,00 -1000
       

 

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatsene gjelder fra 1. januar 2019.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

For praktisk bistand betales det for 11 måneder i året. For andre faste tjenester betales det for 12 mnd.  

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmetjenesten

Sats 2018

Sats 2019

Praktisk bistand inntil 2G 205,00 210,00
Praktisk bistand  2-3G 678,00 750,00
Praktisk bistand 3-4G 1140,00 1260,00
Praktisk bistand 4-5G 1695,00 1900,00
Praktisk bistand over 5G 2169,00 2400,00
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00
Leie av trygghetsalarm 226,00 300,00
Ambulerende vaktmester(husfar) 226,00 375,00
Dagsenteret pr. dag 175,00 225,00
Korttidsopphold avd. lavterskel pr døgn 160,00 165,00
     

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2018

Satser 2019

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 81,00 90,00
Middag hjemmeboende stor porsjon 120,00 135,00
Middag hjemmeboende halv porsjon 50,00 55,00
Tørrmat hjemmeboende 15,00 20,00
Middag 85,00 95,00
Tøyvask pr kg. 65,00 70,00
Tøyvask m/stryking pr.kg 74,00 80,00
Rulling av duker pr kg 50,00 60,00
     

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser Kultur

Betalingssatser kultur

Kultur

 

Satser 2018

Satser 2019

Alvdal bygdebok   650,00 -
Kino Voksen 2D   100,00 110,00
Kino Voksen 3D   120,00 130,00

Kino barn 2D

  70,00

85,00

Kino barn til og med 14 år 3D   100,00 -
Svømmehall voksen   80,00  
Svømmehall barn   40,00  
Svømmehall klippekort barn   400,00  
Svømmehall klippekort voksen   800,00  
Egenandel Kulturskole pr. semester   1465,00 1500,00
Egenandel kulturskole voksne pr semester     2000,00
Leie av instrument i kulturskolen   300,00 320,00
Moderasjon for flere aktiviteter   -357,00 -365,00
Søskenmoderasjon   -357,00 -365,00

Betalingssatser Landbruk og miljø

Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk/Miljø

Satser 2017

Satser 2018

Behandlingsgebyr jordlov 2000 2000
Fellingsavgift elgkalv 292,00 316,00
Fellingsavgift hjort kalv 496,00 537,00
Fellingsavgift voksen elg 496,00 537,00
Fellingsavgift voksen hjort 379,00 411,00

 

Betalingssatser organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2018

Satser 2019

Avg. for salgs og skjenkebev. store arr. 4800,00 5200,00
Avg. for salgs og skjenkebev. v små arr. 500,00  
Avgift for ambulerende bevilling 360,00  
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00  
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00  
Kommunale vigsler standard 1000,00  
Kommunale vigsler annet 1000,00  

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Sats 2019

Over 20 timer pr. uke 2820,- pr. mnd
15-20 timer pr. uke 2340,- pr mnd
10-15 timer pr. uke 50,- pr. time
Under 10 timer pr. uke 55,- pr time
Ekstra dag 320,- pr. dag
Ekstra time 55,00 pr.time
Sfo i sommer-, høst-, og vinterferie  320,- pr. dag
30 % søskenmoderasjon - over 20 t/uke -846,00
50 % søskenmoderasjon - over 20 t/uke -1410,00
30 % søskenmoderasjon - 15-20 t/uke -702,00
50 % søskenmoderasjon - 15-20 t/uke -1170,00
30 % søskenmoderasjon - 10-15 t/uke -15,00
50 % søskenmoderasjon - 10-15 t/uke -25,00
50 % søskenmoderasjon - under 10 t/uke -16,50
30 % søskenmoderasjon - under 10 t/uke -27,50

 

NB! Prisene inkluderer kost.

Betalingssatsene gjelder fra 15. 08. 2018. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

  • Ved bruk av SFO i 15 timer eller mer pr. uke betales det månedspris.
  • Ved bruk av SFO inntil 15 timer pr uke betales det timespris pr. tildelt time.

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.45 eller 14.05, til 16.45 = 4,0 eller 2,75 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

De som benytter tilbudet om” Fri leksehjelp” får fradrag i betalingen på kr 97,- pr. dag.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Betalingssatser vann, avløp og renovasjon

Betalingssatser vann, avløp og renovasjon
Alle priser er ex. mva.

2018

2019

Varenavn

eks.mva.

eks.mva

Vanngebyr fast 300,00 300
Vanngebyr akonto 6,51 5,27
Vanngebyr bolig 0-100 651,27 527,31
Vanngebyr bolig 100-200 1302,55 1054,62
Vanngebyr næring 300,00 300,00
Vanngebyr Akonto næring 6,51 5,27
Vanngeb. fast driftsbygning 300,00 300,00
Vanngeb. Akonto driftsbygning 6,77 5,27
Vanngeb.. driftsbygning 1400,00 1400,00
Vanngeb. fast fritid 300,00 300,00
Vann pr m3 6,51 5,27
Vanngeb. fritid 0-100 677,00 527,31
Vanngeb.. fritid 100-200 1354,00 1054,62
Vannmålerleie 100,00 100,00
Vann næring 300,00 300,00
Vanngebyr næring 1400,00 1400,00
Festeavgift 393,00 393,00

Avløp:

   
Kloakk fast 800,00 800,00
Kloakkgebyr. Akonto 21,79 24,19
Kloakkgeb. bolig 0-100 2178,75 2418,69
Kloakkgeb. bolig 100-200 4357,50 4837,38
Kloakkgebyr Fast næring 800,00 800,00
Kloakkgebyr Akonto næring 21,79 24,19
Kloakkgebyr næring 2600,00 2600,00
Kloakk fast driftsbygning 800,00 800,00
Kloakk akonto driftsbygning 21,79 24,19
Kloakk driftsbygning 2600,00 2600,00
Kloakk fast fritid 800,00 800,00
Kloakk pr. M3 21,79 24,19
Kloakkgebyr 0-100 bra 2178,75 2418,41
Kloakkgebyr fritid 4357,50 4837,38

Renovasjon

   
Renovasjonsgebyr standard 2745,80 2800,92
Renovasjonsgebyr mini 2159,37 2212,98
Tillegg 10-20 min fra vei 375,00 375,00
Dunk for restavfall 160,00 160,00
Kjøp av ekstrasekk 10,00 20,00
Papir ekstrasekk-næring 16,00 26,00
Fradrag kompostering 200,00 200,00
Hytterenovasjonsgebyr 812,14 829,05
Septikrenovasjon 1086,00 1086,00
Septiktømming årlig 2172,00 2172,00
Septikrenov.u/wc 219,00 219,00
Septikren. fellesanlegg 916,00 916,00
Septikrenov. hytte 438,00 438,00
Septikrenov hytte u/wc 219,00 219,00
Tømmeavg. liten tank 551,00 551,00
Tømmeavg. stor tank 658,00 658,00
Tømming septiktank 1417,00 1417,00
Fjernet vannfase 896,00 896,00
Ekstratømming septik 2171,00 2171,00
Transport septiktømming 1491,00  

Kontakt

Kolbjørn Kjøllmoen
Økonomisjef
E-post
Mobil 477 91 524