Personoversikt


Folkevalgte - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Komité A

Ansatte i avdelingen Komité A
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Råd for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Råd for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (KrF)