Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

 

Kunngjøringer

Kunngjøring: Varsel om endelig vedtak - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503

Kommunestyret vedtok den 23.02.23, sak 16/23; Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503.

Formålet med reguleringen er å etablere et hyttefelt på Sjulhusvangen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses på kommunens hjemmeside her og inneholder:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 17.03.23;  3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 17.03.23.