Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Kunngjøringer

Melding om fastsatt planprogram - Paureng næringsområde

Detaljregulering for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 har Alvdal kommune, formannskapet, fastsatt  planprogram for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001, datert 12.02.2021.

Planprogrammet ble vedtatt den 11.03.2021, sak 14/21.

Følg denne lenken for å lese samlet saksframstilling (PDF, 439 kB)

Følg denne lenken for å lese planprogrammet (PDF, 5 MB)

Formålet med planarbeidet er å regulere området til arealkrevende og transportavhengige næringer, verksted, opphogging av kjøretøy, inklusive lagring av skrapjern og landbruk.  

  • Planområdet ligger ved Paureng, ca 4 km nord for Alvdal sentrum.
  • Planområdet er på ca 233 da, og framgår av kartutsnittet under.
  • Det er ønskelig å utvide dagens næringsareal med ca. 25 dekar nordover.

Vedtak om planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v.

Klikk for stort bilde