Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 25.11.2020 Paureng industriområde - varsel om oppstart og høring av planprogram
    I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 vedtok formannskapet i Alvdal, den 19.11.2020 i sak 68/20 oppstart av arbeidet med detaljregulering av Paureng industriområde, plan-ID 202001, i Alvdal...
  • 20.11.2020 Heng opp ei stjerne
    «Heng opp ei stjerne eller et hjerte i vinduet, det gleder både deg og andre», sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag. Det synes jeg vi skal gjøre. Vi skal feire jul i år også, men det blir...