Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 18.07.2019 Vedr. harepest
    Det er funnet døde harer i flere kommuner i Nord-Østerdalen. Bla i Alvdal. Vi ber derfor folk om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte.
  • 16.07.2019 Ledige stillinger i Alvdal Kommune
    Fagansvarlig TFF - 100 % fast stillingUndervisningsstilling - 100 % vikariatMiljøarbeider i TFF - 100 % stillingUndervisningsstilling - 100 % vikariatRenholder - vikariater inntil 100 %...