Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt i kommunen

  • 10.12.2018 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2026 - offentlig ettersyn
    Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2026 legges med dette ut for offentlig ettersyn.Frist for uttalelser er 19. desember 2018.Dokumentene kan du lese ved å følge denne lenken.
  • 05.12.2018 Kunngjøringer
    Detaljregulering for Alvdal sentrum og Oppstart av detaljregulering på Tron er nå kunngjort.Begge saker finner du ved å følge denne lenken.