Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt i kommunen

  • 13.09.2018 Suppleringskonkurranse veterinærvakt
    I Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt kunngjøres konkurranse om to avtaler om veterinærvakt: En midlertidig avtale fra 10.10.2018 til 01.05.2019 og en avtale fra 10.10.2018 og ut gjeldende...
  • 07.09.2018 Stenging av RV 3 - arbeidsområdet er utvidet
    Alvdal kommune har mottatt melding fra statens vegvesen om at området for de varslede utbedringene på riksveg 3 er utvidet. Fra før var berørt område strekningen fra Atna til Hanestad. Utbedringene...