Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt i kommunen

  • 17.11.2018 Billetthjelp på biblioteket
    Alvdal bibliotek bidrar med hjelp til nettbestilling av billetter til forestillingene Midt i væla og Fra Steia til Chat Noir.
  • 13.11.2018 Ordføreren har ordet - Budsjettet for 2019
    Administrasjonen har lagt fram et budsjettforslag for 2019 og en økonomiplan for 2019 – 2026 til politisk behandling. Første behandling gjennomføres i formannskapet 15. november.