Sakspapirer til møte i kommunestyret 21. juni

På grunn av noen tekniske utfordringer med siden "politiske møter" framgår ikke formannskapets behandling av sakene som nå skal opp til videre behandling i kommunestyret den 21, juni.

Møteinnkalling med korrekt innstilling i hver sak legges derfor ut under "aktuellt i kommunen". Du finner den nederst på forsida.

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt i kommunen