Hva finner du i Alvdal?

Nysgjerrig på Alvdal? Noe av det du kan oppleve her har vi samlet på denne sida.  

Det finnes også en egen nettside som gir deg enda mer informasjon om tilbud og muligheter i Alvdal. Sida heter Opplev Alvdal, og du finner den ved å følge denne lenken.

Du vil også finne informasjon om Alvdal og resten av regionen ved å følge denne lenken til Visit Røros og Østerdalen.

En kort kjøretur fra Alvdal bringer deg inn på Nasjonal turistveg Rondane, Rondanevegen. Følg denne lenken for å se mer om Rondanevegen og opplevelser knyttet til den.  

Alle bilder: Haus Byrå

Landskapet

Alvdal ligger i Nord-Østerdalen. Her breier dalføret seg ut til frodige elvesletter, omkranset av Tron, Østkjølen og Alvdal Vestfjell. Bebyggelsen er konsentrert rundt Glåma og Folla som møtes i sentrum av bygda

Sentrum kalles til daglig Steia, og her finner du butikker, kirke, kommuneadministrasjon, bibliotek og andre viktige servicefunksjoner.

På Steia står Ludvig, Solan og Kjell på sokkel og skuer utover bygda. Monumentet er laget av billedhoggeren Nils Aas.

Solan og Ludvig bor her!

Tegneren, forfatteren og oppfinneren Kjell Aukrust har med sin humorfylte og humørskapende produksjon satt alvdalsnavnet på kartet.

Han ble født i 1920 i rektorboligen på Storsteigen landbruksskole, og vokste opp ved Alvdals Karl Johan; Steigjela. Kjell Aukrust døde i 2002.

Kjell Aukrust sa sjøl at hele hans kunstneriske virke har basis i det miljøet og de opplevelsene han hadde som barn og ungdom i denne solblanke og frostrike bygda 500 meter over havet.

Humoristisk fortellerkunst i tekst og strek, lyriske perler, spennende malerkunst, fantastiske oppfinnelser, et frodig persongalleri, multimedia og film; - alt dette finner du i Aukrustsenteret, som ble åpnet av H.M. Kong Harald i 1996.

Aukrustsenteret er tegnet av prof. arkitekt Sverre Fehn som i 1997 ble tildelt Pritzkerprisen. (arkitekturens Nobelpris.)

Rikt kulturliv

Lag - og foreningslivet er mangfoldig og dekker de fleste interesseområder. Særlig innenfor idrett, friluftsliv, sang og musikk er det stor aktivitet.

Skibygda Alvdal har fostret mange kjente navn opp gjennom tidene. Ei av de eldste treskiene i Norge er funnet her, og ski er naturlig nok motivet i kommunevåpenet.

Spennende historie

Husantunet

Husantunet i Alvdal er et av landets best bevarte gardsanlegg fra før 1850, og er nå en del av Alvdal Museum. Beliggenheten med hus og tun er typisk for en mellomstor gard i Nord-Østerdalen i tidsrommet 1650 til 1850. Husantunet inneholder 18 hus med forskjellige funksjoner og de fleste står på sin opprinnelige plass.

Nyhus garveri

Nyhus garveri, som var i virksomhet fra 1860-åra og til sist på 1950-tallet, representerer overgangen fra heimehåndverk til spesialisert håndverksbedrift. Garveriet er fullt utstyrt med redskap og inventar, og er nå en del av Alvdal Museum.

Lovise Hytte

Området ved Lovise hytte ved elva Sølna er rikt på minner fra den tida gruvedrift og smelting av koppermalm var en betydelig virksomhet.

Kolbotnen

Dikterparet Hulda og Arne Garborg fikk sterk tilknytning til Kolbotnen og områdene ved Savalen gjennom vennen, folkeminnegranskeren, dikteren, filosofen og anarkisten Ivar Mortenson Egnund. Hulda tilbrakte mange somrer på Veslevangen i Strålsjøåsen.

I vennekretsen til Garborgfolket var også malerinna Harriet Backer som har hentet noen av sine mest kjente motiver fra dette området.   

Unike Jutulhogget

Jutulhogget ble utformet under siste istid, for om lag 10 000 år siden. Isen demmet opp for en stor bresjø som fant sitt utløp over Barkaldkjølen og gravde ut dette enorme juvet.

Jutulhogget er en av de største juvene i Nord- Europa; ca 2,5 km lang, 150 til 500 meter bredt og 240 meter på det djupeste.

Det er bilveg fra RV3 fram til utsiktsplass i vestenden, (ca 300 meter) og en bratt gangsti fører ned til bunnen av hogget.

Variert friluftsliv

Alvdalsnaturen er variert og turvennlig, med godt utbygd rutenett for turer både på ski og til fots på Østkjølen og i Alvdal Vestfjell.

Vestfjella er nærmeste nabo til Rondane, og noen av setrene åpne for servering og overnatting om sommeren.

Ca 120 km skiløyper prepareres i løpet av vinteren, og mulighetene for jakt og fiske er godt tilrettelagt.  

Storstilte Tron

Tron er et landemerke for de som ferdes gjennom dalen, 1666 moh, med bilveg helt til topps. Herfra er utsikten enestående.

Floraen i Tron er kjent for sitt mangfold, og her finner du blant annet issoleie, mogop, reinrose og fjellpryd.

Den indiske filosofen, professoren og forfatteren Swami Sri Ananda Acharya (kalt Baral) bodde fra 1917 til 1945 på Tronsvangen. Han betegnet Tron som et sannhetens fjell og ville bygge et fredsuniversitet her. Baral er gravlagt oppunder Trontoppen.

Fiskerike Glåma

Glåma er en av landets mest fiskerike elver, og er svært ettertraktet av sportsfiskere. Vanlige fiskeslag er ørret, harr, sik, gjedde og lake. Den antatt største ørreten som er tatt i Glåma, veide 7,3 kilo, og ble tatt i Alvdal i 1999.

Elva innbyr også til bading og båtliv, og er lett tilgjengelig fra riksveg 3 gjennom hele bygda.

 

Allsidig næringsliv

Alvdal er ei tradisjonell jordbruksbygd. Husdyrhold med produksjon av mjølk og kjøtt har alltid vært et viktig næringsgrunnlag. Derfor finner vi fortsatt den sterke tradisjonen med setring, som gjør det mulig å utnytte beiteressursene i utmarka.

Samtidig har også industri- og servicebedrifter stor betydning for lokalsamfunnet. De største er Synnøve Finden Meierier, Alvdal Skurlag, Gjermundshaug AS, Espeland AS og Taverna Motell & Kafeteria. I tillegg er det flere mindre bedrifter som representerer et bredt spekter av varer og tjenester.