Personoversikt


Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistemt
Assistent 62 48 94 00
Fagansvarlig
Avdelingsleder 477 94 044
Assistent
Enhetsleder 459 73 688
Verneombud TFF
Assistent
Vara tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Assistent
Assistent
Fagansvarlig
Fagansvarlig 458 76 133
Fagarbeider
62 48 90 70
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 901 74 840
907 65 299
Fagansvarlig 924 24 373
Assistent
Assistent
Assistent
Tillitsvalgt 957 90 158
Assistent 901 11 968