Personoversikt


Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 913 08 112
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
Ordfører 907 72 718
Politiker (AP) 951 58 355
Politiker (MDG) 481 90 818
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898