Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 969 44 891
Enhetsleder Alvdal barnehage Plassen 477 91 515
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 76 126
Pedagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 458 76 136
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 73 126
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Pedagogisk leder 458 76 138
Enhetsleder Alvdal barnehage Øwretun 477 91 514
Pedagogisk leder 489 57 276
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Vikar
Vikar
Pedagogisk leder 474 62 409
Lærer 419 32 040
Pedagogisk leder 474 58 126
Pedagogisk leder 474 58 126