Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 969 44 891
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Pedagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 905 66 432
Pedagogisk leder 474 73 126
Pedagogisk leder 458 76 136
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 73 126
Enhetsleder Alvdal barnehage 907 64 055
Pedagogisk leder 458 76 138
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 489 57 276
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Pedagogisk leder 969 44 891
Barne- og ungdomsarbeider
Pedagogisk leder 474 58 126
Styrer Plassen barnehage 477 91 515
Pedagogisk leder 474 58 126
Barnehagelærer 474 62 409