Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder Øwretun barnehage 474 62 409
Pedagogisk leder 474 62 409
Barnehagelærer
Pedagogisk leder, Øwretun barnehage
Padagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 62 48 77 32 977 29 446
Enhetsleder Alvdal barnehage 62 48 90 21 907 64 055
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Styrer Øwretun Barnehage 62 48 72 57 934 25 650
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 489 57 276
Pedagogisk leder
Styrer Plassen barnehage 62 48 77 32 419 32 040
Pedagogisk leder