Personoversikt


Folkevalgte - Komité A

Ansatte i avdelingen Komité A
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (KrF)