Personoversikt


Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
62 48 90 00
Revisor
Rådgiver i servicekontoret 477 91 521
Økonomisjef 477 91 524
Økonomimedarbeider 477 91 525
Personalrådgiver 969 43 345
Revisor 902 17 088
Enhetsleder Servicekontoret 477 91 520
Lønns- og personalrådgiver 477 91 527
Revisor 918 96 030
Kontormedarbeider 477 91 522
Personalsjef 477 91 529
Revisor 924 38 643