Personoversikt


Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Lærling 477 91 523
IKT konsulent 909 17 588
Assisterende rådmann 456 38 953
Revisor 62 48 90 18
Rådgiver i servicekontoret 477 91 521
Økonomisjef 477 91 524
Revisor 62 48 90 18
Personalrådgiver 969 43 345
Sekretær 477 91 526
Fagleder informasjon, service og arkiv 477 91 520
Lønns- og personalrådgiver 477 91 527
Revisor 918 96 030
Kontormedarbeider 477 91 522
Skatteoppkrever 477 91 525
Personalsjef 477 91 529
IKT Rådgiver 913 24 648