Personoversikt


Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Boveileder 488 92 487
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Fagarbeider 982 55 965
Programveileder 489 53 277