Personoversikt


Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef
Kulturskolerektor 990 14 720 990 14 720
Biblioteksjef 62 48 90 47
Kulturkonsulent 951 07 135
Enhetsleder kultur 62 48 90 39 979 40 545
Skolebibliotekar 62 48 90 00