Personoversikt


Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
459 76 474
Kulturskolerektor 990 14 720
Biblioteksjef 477 91 531
Enhetsleder kultur 979 40 545
Bibliotekar
Skolebibliotekar 911 50 479
Bibliotekar 477 91 531
Kulturkonsulent 977 11 091