Ergoterapi

Ergoterapeuten  Gunhild Ledang har kontor på kommunehuset. Har du behov for tjenester kan du ta direkte kontakt med ergoterapeuten eller via henvisning fra lege eller andre helsetjenester.

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tjenestetilbud til innbyggere som av ulike grunner har, eller står i fare for å få, problemer med å utføre sine daglige aktiviteter, eller som risikerer helseproblemer som påvirker de daglige gjøremål.Tilbudet gjelder innbyggere i alle aldre, hjemmeboende og i institusjon, og kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

På grunnlag av brukerens muligheter og ønsker for aktivitet finner ergoterapeuten og brukeren i samarbeid tiltak som hjelper til med å løse aktivitetsproblemet.

Tiltak vil være individuell rehabilitering/habilitering, tilrettelegging av bolig/hjemmesituasjon og på samfunnssida.

Eksempler på tiltak

Noen eksempler for ergoterapeutiske tiltak:

  • Trening av og stimulering til dagligdagse aktiviteter på områdene personlig omsorg, fritid og jobb.
  • Tilrettelegging av aktivitet, f. eks. forenkling av framgangsmåter og rutiner
  • Boligtilrettelegging  
  • Kompenserende tiltak ved bruk av tekniske hjelpemidler
  • Forebyggende arbeid (hjem, skole/arbeid)
  • Distribusjon av kortvarig utlån (ca. 1-3 mnd, max opptil 2 år) for kortvarig behov av tekniske hjelpemidler fra kommunens eget lager.
  • Formidling av tekniske hjelpemidler for varig behov (over 2 år) fra Hjelpemiddelsentralen i Hedmark.
  • Tilpassing og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeuten har behov for å få kjennskap til diagnose ved søknad om tekniske hjelpemidler og videre utredning av funksjonsnivå.

Tjenesten er gratis.
 

Kontakt

Gunhild Ledang
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent
E-post
Mobil 95 81 31 40

Adresse

Adresse

Gjelen 3
2560 Alvdal

Organisasjonsnummer:
939 984 194

Bankkonto:
1895.06.00140

Kommunenummer: 3428