Jordmortjenesten

Alvdal kommune leier jordmortjeneste fra Sykehuset Innlandet HF Tynset, Fødestua.

Jordmor Heidi Strand Nørstebø er til stede på helsestasjonen hver torsdag. Telefon 990 86 203.

Telefonen besvares på torsdager når Heidi er på helsestasjon.

Jordmors oppgaver i kommunen:

Svangerskapsomsorg

  • Den gravide bestemmer selv om hun vil gå til lege og / eller jordmor.
  • Jordmor tar seg av den friske gravide og henviser til lege når det er behov for medisinsk bistand.
  • Det er en fordel å komme til jordmor så tidlig som mulig i svangerskapet 

Fødselsforberedelse

  • Veiledning i forbindelse med uønsket svangerskap.
  • Samtaler etter abort.
  • Kontroll etter fødsel

Jordmortjenesten reguleres av Helsepersonelloven. 

Nyttige lenker:

Lenke til helsedirektoratets side om graviditet

Aktuell informasjon om hva du bør spise og drikke på siden Matportalen

Aktuell informasjon om svangerskap og fødsel på siden Helsenorge

Gratis rådgivningstjeneste på telefon og e-post fra siden Ammehjelpen

Bli kjent med ditt barns bevegelsesmønster på siden Kjennliv

Kontakt

Heidi Strand Nørstebø
Jordmor
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 99 08 62 03