Skolehelsetjenesten

Barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole har en helsesykepleier som er til stede på skolen til faste tider. Helsesykepleier ved de forskjellige skolene er: 

Alvdal barneskole:

Alvdal ungdomsskole:   

Storsteigen videregående skole:    

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten kan også nås på mobil utenom disse tidene.

Skolehelsetjenesten i barneskolen
1. trinn

Skolestartundersøkelse på helsestasjon. Med helsesykepleier og lege.

Skolestartundersøkelsen gjennomføres todelt. Først kommer barnet sammen med foresatte til helsestasjon, våren før skolestart. Konsultasjonen gjennomføres med helsesykepleier og fysioterapeut.
Etter skolestart gjennomføres konsultasjon med barn, foresatte, lege og helsesykepleier på skolen. Se mer info om skolestartundersøkelsen på: Skolehelsetjenesten - helsenorge.no 

Aktuelle lenker: 

Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser du og hvordan lever du? I denne brosjyren kan du finne god informasjon om måltider: Måltidet-en verdi å ta vare på

Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse blant barn og unge. Fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Les mer om helsedirektoratets anbefalinger på helsenorge: Fysisk aktivitet og stillesitting 6-12 år

Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om seksuelle overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen. Se gjerne filmen «kroppen min eier jeg» på NRK.no også: Kroppen min eier jeg

"Jeg vil vite" gir deg kunnskap om vold og overgrep. Og hvordan du kan snakke med barnet ditt om temaet. Følg denne lenken til siden Jeg vil vite- hvordan sankke med barn om vold og overgrep

Alle trenger å bli sett. Utenforskap har store konsekvenser og kan ramme alle. Sammen kan vi bygge et mer inkluderende samfunn. Blå kors gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra
Følg denne lenken for å lese mer på siden "Jeg ser deg» - Informasjon fra Blå kors: 

Denne brosjyren tar for seg de vanligste situasjonene der skader og ulykker kan skje skolebarn
Følg denne lenken til helsedirektoratet for å lese mer om barns miljø og sikkerhet
 

2.trinn
 • Helseopplysning/undervisning, individuelt og i grupper, etter behov.
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
 • Vaksinering (se mer under skolevaksinering).
3. trinn
4. trinn
 • Helseopplysning/undervisning, i klassen: psykologisk førstehjelp (om følelser, intro røde og grønne tanker, hjelpehånda) 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
5.trinn
 • Helseopplysning/undervisning, i klassen: pubertetsundervisning 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
6. trinn
 • Helseopplysning/undervisning, i klassen: "JegErHer” (Redd barna) 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
 • Vaksinering (se mer under skolevaksinering).
7. trinn
 • Helseopplysning/undervisning, i klassen etter behov 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
 • Eventuelt overgangssamtaler til ungdomsskolen 
 • Vaksinering (se mer under skolevaksinering).

 

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen
8. trinn
 • Helseopplysning/undervisning i for hele klassen: psykologisk førstehjelp 
 • Helsesykepleier har individuelle helsesamtaler med alle elever, måler høyde og vekt. Se mer info ved å følge denne lenken til helsenorge: Skolehelsetjenesten - helsenorge.no
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
9.trinn
 • Helseopplysning/undervisning for hele klassen: seksualundervisning 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper 
10. trinn
 • Helseopplysning/undervisning for hele klassen: kroppspress 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper
 • Eventuelt overgangssamtaler til videregående skole 
 • Vaksinering (se mer under skolevaksinering).

 

Skolehelsetjenesten i videregående skole (Storsteigen)
 • Helseopplysning/undervisning for hele klassen:
  • Psykisk helse 
  • Seksualitet, samliv, grenser og prevensjon 
  • Helseopplysning til russen (sammen med politiet) 
 • Samtaler ved behov, individuelt og i grupper.
 • Vaksinering (se mer under skolevaksinering).
Skolevaksinasjon
Generelt om skolevaksinasjon

Vaksinering gjennomføres i skoletiden. Uvaksinerte eller ufullstendig vaksinerte har gratis tilbud i barnevaksinasjonsprogrammet frem til de er 20 år.

Mer informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet finner du på denne siden hos FHI: Barnevaksinasjonsprogrammet 
 

 

Vaksinasjon på 2. trinn

På denne siden hos FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Følg denne lenken for å se en informasjonsfilm om vaksinen Se den gjerne sammen med barnet

Vaksinasjon på 6. trinn

På denne siden hos FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene meslinger, kusma og røde hunder

Følg denne lenken for å se en informasjonsfilm om vaksinen. Se den gjerne sammen med barnet.

Vaksinasjon på 7. trinn

HPV- vaksinering inneholder 2 doser, gitt med 6 mnd. mellomrom. 

På denne siden hos FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene HPV kan forårsake:

Følg denne lenken for å se en informasjonsfilm om vaksinen. Se den gjerne sammen med barnet.

Vaksinasjon på 10. trinn

På denne siden hos FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Følg denne lenken for å se en informasjonsfilm om vaksinen. Se den gjerne sammen med ungdommen.

Vaksinasjon på Storsteigen videregående skole

Tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse gis til ungdom 16-19 år, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen må eleven selv betale for. 

På denne siden hos FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommen hjernehinnebetennelse 

 

Apper for barn/ ungdom

Tankevirus app- Gjennom en videobasert introduksjon lærer man om psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer. 

Ungspotlight app - Ungspotlight er et internettbasert selvhjelpsprogram rettet mot ungdom mellom 13 og 16 år som er redde å snakke foran klassen.

Hjelpehånda app- Spillet lærer deg hvordan du kan være en støtte for venner, for hvordan du selv kan motta og søke hjelp fra venner og andre mennesker rundt deg

SMART app kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

Nyttige lenker for barn/ ungdom og foresatte

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt? Ring 116 111 eller chat med alarmtelefonen for barn og unge. Alarmtelefonen er for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året, og besvarer henvendelser på telefon, chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Bufdir kommer med trygge råd til deg med barn og ungdom. Alt i fra søvn, grenser, kommunikasjon, vanskelige følelser, seksualitet, foreldrerollen, digital hverdag, utvikling…

Med barn følger det er stort ansvar og mange spørsmål. Her finner du råd og filmer som hjelper deg som er forelder eller besteforelder å reflektere omkring eget alkoholbruk og hvordan dette kan påvirke barn og ungdom i ulike aldre

Forskning viser at tenåringen drikker mindre og mer hensynsfullt når foreldrene setter klare regler om alkohol. Et godt råd er derfor å snakke med barnet ditt om alkohol. Blå kors hjelper deg på veien

På rusinfo kan du finne informasjon om rusmidler/legemidler. Og chatte helt anonymt

Ung er en informasjonskanal for ungdom. Som gir deg informasjon om rettigheter, muligheter og plikter

Trenger du noen å snakke med, men ønsker være annonym? Kors på halsen er gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år. Du kan prate og skrive til voksne. Eller snakke med andre på din egen alder

Blir du mobbet, eller vet om noen som blir det? Det krever mot til å ta kontakt med noen. Men det er utrolig viktig at du ikke bærer på vonde ting alene. Alle mennesker har behov for å bli hørt og trodd. Hos SnakkOmMobbing.no kan du snakke helt anonymt

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse. Her finner du informasjon om prevensjon, sex, kropp, seksuelt overførbare sykdommer, abort og hvor du kan søke hjelp

Hos Ichatten kan du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet.

Trenger du noen å snakke med om seksualitet, kjønn eller identitet? Ungdomstelefonen til skeiv ungdom er et tilbud på chat, telefon og melding til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse og sex.

Ønsker du vite mer om kjønn og seksualitet. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Alle foreldre som går gjennom samlivsbrudd der felles barn er involvert, må igjennom noen gjøremål. Bufdir hjelper deg med tips og kunnskap.

På dinutvei.no finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Søk etter hjelpetilbud nær deg. Få svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten.

Jegvilvite gir deg kunnskap om vold og overgrep. Og hvordan du kan snakke med barnet/ungdommen om temaet.

Hvis det oppdages lus, bør alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig for å unngå gjensmitte. FHI gir deg god informasjon om hodelus

Medietilsynet kommer med tips til hvordan du som forelder kan håndtere skjermbruk i din familie

Kontakt

Ingeborg Sandbakken
Ledende Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 48 86 53 44
Helene Røe Johansen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 47 45 22 38