Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er til stede ved skolene etter følgende oppsett:

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten kan også nås på mobil utenom disse tidene.

Rutinekonsultasjoner på de enkelte trinn

Rutinekonsultasjoner på de enkelte trinn:

 • Førskoleundersøkelse på helsestasjonen med helsesykepleier.
 • 1.klasse: undersøkelse med lege.
 • 2.klasse: vaksinering. Følg denne lenken for å se brosjyre om vaksinen
 • 3.klasse: samtale, lengde og vekt
 • 4.klasse: eventuelt helsesamtale /helseopplysning
 • 5. klasse: helseopplysning
 • 6. klasse: vaksinasjoner. Følg denne lenken for å se brosjyre om vaksinen
 • 7. klasse: vaksinasjon og individuell samtale. Følg denne lenken for å se mer informasjon fra folkehelseinstituttet
 • 8. klasse: helsesamtale, vekt og høyde. 
 • 10. klasse vaksine og eventuelt overgangssamtale til videregående. Følg denne lenken for å se mer informasjon fra folkehelseinstituttet
Øvrige oppgaver
 • Helseopplysning i klasser/grupper/ individuelt i samarbeid med skolen eller foresatte.
 • Helsesykepleier deltar i tverretatlige samarbeidsmøter med skolene.
 • Samarbeid med foreldrene. Helsesykepleier deltar i foreldremøter.
 • Oppfølging av enkeltelever.
 • Samarbeid med helsestasjonslege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatritjeneste og andre instanser ved behov.
Mer om skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

8. klasse

Helsesykepleier har samtale med alle elever, måler høyde og vekt. Individuelle samtaler og oppfølging av elever etter behov. Eventuelt helseopplysning i grupper/for hele klassen.

9. klasse:

Individuelle samtaler og oppfølging av elever etter behov. Eventuelt helseopplysning i grupper/for hele klassen.

10. klasse:

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Individuelle samtaler og oppfølging av elever etter behov. Eventuelt helseopplysning i grupper/for hele klassen.

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er en fortsettelse av programmet for barneskolen. En av våre oppgaver er å fremme trivsel og gode psykososiale forhold slik at elevene trives og har det bra både på skolen og i fritiden. Tilbudet er gratis.

I skolehelsetjenesten arbeider lege og helsesykepleier. Helsesykepleier formidler kontakt til lege, fysioterapeut eller andre samarbeidspartnere ved behov, etter samtykke fra eleven selv, og foresatte.

Vi har regelmessig kontakt med lærere angående klassemiljø generelt og den enkelte elevs helse og trivsel, etter samtykke fra elev og foresatte.

Aktuelle temaer

Aktuelle temaer for samtale er blant annet:

 • Trivsel/klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling (pubertet)
 • Hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Røyking/snusing
 • Rus
 • Nettvett/nettbruk
 • Seksualitet og samliv
 • Prevensjon
Skolehelsetjenesten ved Storsteigen videregående skole
 • Åpen kontortid tirsdager hvor elevene kan komme innom.
 • Tverrfaglig samarbeid med lærere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatritjeneste og andre instanser etter behov. 
 • Oppfølging av enkeltelever.
 • Helseopplysning i samarbeid med skolen.

 

Helsestasjon for ungdom

 

Kontakt

Ingeborg Sandbakken
Ledende Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 488 65 344
Helene Røe Johansen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 474 52 238