NAV Nord- Østerdal

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset, og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal.
Kontoret har åpent for avtalte møter alle dager 09:00-15:00.

Kontakt oss på DinSide på www.nav.no eller tlf. 5555 3333.
Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAV’s digitale løsninger på
www.nav.no .

Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger. Ved behov for fysisk møte, ta kontakt på telefon 5555 3333, skriv til oss på DinSide på www.nav.no, eller på vår vakttelefon 406 38 016.

Vakttelefon 406 38 016, dersom det gjelder hastesaker eller du er i en akutt situasjon - f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner.
Vakttelefonen er betjent mandag–fredag kl. 10:00-13:00.

Navs besøksadresse på Tynset er: Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset. Egen inngang til 2.etasje på øvre side av kommunehuset.

Kommunale tjenester i Nav Nord-Østerdal:

  • Økonomisk sosialhjelp - Ved økonomiske problemer som fører til at du ikke har nok penger til mat, husleie, strøm og andre nødvendige utgifter kan du søke økonomisk stønad. For å søke økonomisk stønad eller finne informasjon om stønaden kan du gå inn på: Økonomisk sosialhjelp - nav.no eller levere søknad på papir i postkassen ved ett av våre kontorer. Søknadsskjema finner du her: https://www.tynset.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/soknad-om-okonomisk-stonad/
  • Opplysning, råd og veiledning - Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi. Ved behov ta kontakt for å avtale en veiledningssamtale: Opplysning, råd og veiledning - nav.no
  • Økonomisk rådgivning - Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Nav kan gi deg råd om privatøkonomi. Du kan ta kontakt med Navs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon på 55 55 22 39, eller ta kontakt med Nav Nord-Østerdal for å avtale veiledningssamtale. Du kan lese mer om tjenesten på: Trenger økonomi og gjeldsrådgivning - nav.no
  • Kvalifiseringsprogram - Kvalifiseringsprogrammet er en tjeneste for personer mellom 18 og 67 år, som ønsker å komme i jobb men trenger ekstra oppfølging og støtte fra Nav for å klare dette. Du kan lese mer informasjon på:  Kvalifiseringsprogrammet - nav.no
  • Midlertidig botilbud - Hvis du i en akutt situasjon ikke har et sted å bo, skal Nav hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud. Ta kontakt på Navs vakttelefon: 406 38 016. Mer informasjon om tjenesten midlertidig botilbud leser du på: Midlertidig botilbud (nødssituasjon) - nav.no
  • Individuell plan - Hvis du har behov for langvarige, koordinerte helse-, omsorgs- og sosialtjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det. Nav kan i de tilfeller der det er hensiktsmessig være end el av en individuell plan. Les mer informasjon om individuell plan på: Individuell plan - Statsforvalteren i Innlandet
  • Husbankens støtte- og låneordninger - Husbankens ordninger for bostøtte, startlån og tilskudd er underlagt Nav. Ved å følge lenkene vil du finne informasjon om tjenestene og hvordan du kan søke om disse: 
  •  Statlige tjenester i Nav Nord-Østerdal: I tillegg til de kommunale tjenestene har Nav Nord-Østerdal ansvar for arbeidsrettet oppfølging av arbeidssøkere, personer med langvarig sykefravær og andre personer med behov for avklaring av sin arbeidsevne. Oppfølging skjer i hovedsak på Navs digitale plattformer. Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger inne på www.nav.no. Ved behov for fysisk møte, ta kontakt pr. telefon 55 55 33 33.

Andre nyttige lenker for deg som søker arbeid: