Administrativ organisering

Alvdal kommune er organisert med tre sektorer med underliggende enheter: "Helse og velferd", "oppvekst" og "samfunn og utvikling". Hver av disse har flere underliggende enheter. 

I tillegg er stabsfunksjonene skilt ut som en egen enhet under kommunedirektøren. 

Klikk på denne lenken for å se organisasjonskart. (PDF, 94 kB) 

Gå inn på denne lenken for å se Alvdal kommune sitt delegeringsreglement