Koronatanker fra ordføreren

Midt denne unntakstilstanden blir virkeligheten avdekket for oss. For nå ser vi at samfunnet vårt består av så mange helter, så mange viktige brikker som må være på plass for at hverdagen vår skal fungere. Vi står i det sammen. Vi ser hvor små vi blir, men også hvor viktig hvert eneste individ er for at vi skal lykkes nå.

Jeg ønsker å rose alle involverte. Ungene får undervisning – og lærer mange nyttige ting ved denne nye undervisningssituasjonen. Alle helsearbeidere jobber på, herunder drift og renhold – som er en veldig viktig brikke i dette.

Både elever, lærere og andre ansatte i kommunene rundt i landet får nå god opplæring i bruk av digitale verktøy som vil komme godt med videre når hverdagen finner normalformen igjen. Vi må se det positive i akkurat det. Jeg er glad utviklinga har kommet så langt, at dette undervisnings -opplegget fungerer. Ingen av oss vet hvor lenge dette vil vedvare.

Til dere med hjemmekontor, senk skuldrene og pust med magen. Vi gjør det beste ut av det – og det holder.

Alle politiske møter er utsatt inntil videre. Administrasjonen i kommunen bruker all kapasitet til beredskap og tiltak i forbindelse med virusutbruddet. Tilbakemeldingene går på at innbyggerne tar dette på alvor og følger påleggene fra myndighetene.

Å se at alle tar sin tørn og er kreative for å finne løsninger varmer. Vi er helt avhengige av at matbutikkene er i stand til å holde åpent, derfor er det viktig at vi som kunder tar hygiene på alvor. Det samme gjelder bensinstasjoner, Innkjøpslaget osv.

Jeg ber alle innstendig om å tenke etter om det er noen i nabolaget som trenger noe ekstra. Kanskje de som bor alene, de som ikke har tilgang på digitale nyheter osv. Ta en telefon, det kan avdekke behov – og det er mange som setter pris på en hyggelig samtale.