For ansatte

På denne sida vil du finne informasjon, skjema og lenker som kan være relevante for deg som ansatt.

Hvis du ikke finner det du leter etter her, er det stor sjanse for at det finnes i Compilo

Høring - Arbeidsgiverpolitikk i Alvdal kommune

Kommunestyret i Alvdal hadde plan for ny arbeidsgiverpolitikk for Alvdal kommune oppe til første gangs behandling 30.04.2020 der det ble vedtatt at planen legges ut på høring.

Dokumentet sendes ut på høring til kommunestyret som øverste arbeidsgiver, enhetsledere, tillitsvalgte i fagorganisasjonene,  verneorganisasjonen og ansatte, slik at de som ønsker kan gi sine innspill til arbeidsgiverpolitikken.

Høringsfrist: 8.juni 2020 kl. 12.00

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune.no

Pålogging for de som ikke har tilgang til FARTT
Interne stillingsutlysninger

For å kunne søke på internt utlyste stillinger må du ha en gjeldende arbeidsavtale med Alvdal kommune.

Se internt utlyste stillinger her

Fravær, ferie og timelister

Fravær, ferie og timelister registreres i Visma.

Følg denne lenken for å se veiledning til egenregistrering av eget fravær og ferie. (PDF, 2 MB)

 

Følg denne lenken for å se veiledning til registrering av arbeidstimer.  (PDF, 2 MB)

 

 

 

Reiseregninger - støttekontakter
Informasjon om forsikringer for ansatte