Bosetting og inkludering

Enhet for bosetting og inkludering koordinerer bosetting av flyktninger som kommer til kommunen, gir veiledning og praktisk bistand til asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere.

Introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne tilbys i samarbeid med Tynset opplæringssenter. 

Kontoret til flyktningetjenesten er i utgangspunktet bemannet mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Det kan være ansatte tilstede utover disse tidene.

Det hender at vi har møter/avtaler slik at kontoret er stengt på dagtid.

Kontakt

Svetlana Konstantinova Johnsen
Enhetsleder flyktningtjenesten
E-post
Mobil 47 79 15 55
Stig Andre Steien
Programveileder
E-post
Mobil 48 95 32 77
Lise Bergebakken
Boveileder
E-post
Mobil 48 89 24 87