Digihelse - innbyggerdialog på helsenorge.no

Digihelse er en elektronisk tjeneste som lar deg kommunisere digitalt med enkelte helse- og omsorgstjenester på en trygg og sikker måte.

Du som innbygger kan både sende og motta meldinger til/fra tjenestene i kommunen. Du kan i noen tilfeller også se dine avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk. Dialogen mellom deg og tjenesten slettes ikke, men bevares på helsenorge.no og i innbyggerens elektroniske pasientjournal.

Fordeler for innbyggere:

 • Enklere tilgang til tjenesten for spørsmål og beskjeder – trenger ikke stå i telefonkø og du kan ta kontakt når det passer for deg.
 • Et verktøy for å styrke medvirkning.
 • Bidrar til forutsigbarhet og oversikt.
 • Enklere for pårørende å involvere seg – også når de bor langt unna (krever fullmakt).
 • Sikker kanal for informasjonsutveksling, i motsetning til for eksempel e-post

 

Forutsetninger for å komme i gang
 • Du må motta en helse- og omsorgstjeneste fra Alvdal kommune.
 • Tjenesten må ha åpnet for digital kommunikasjon. Pr. mars 2023 er det hjemmebasert omsorg som har aktivert funksjonen og det er planlagt at Solsida omsorgsheim tar den i bruk 1.5.2023.
 • Du må være digitalt aktiv på helsenorge.no

 

Hvordan komme i gang?
 • Du kan bruke PC, nettbrett eller mobil.
 • Logg på helsenorge.no
 • Av hensyn til sikkerhet må du bruke BankID eller tilsvarende identifikasjon når du logger på.
 • Du må samtykke til bruksvilkårene for helsenorge.no og til «dialogtjenester og personlig helsearkiv». Du vil veiledes til å gjøre dette når du logger på. Har du allerede vært pålogget på helsenorge.no kan det være du allerede har gjort dette.
 • Etter du har samtykket vil det ta en dag før du kan bruke det nye tilbudet på  helsenorge.no. Dette er fordi helsenorge.no og kommunens fagsystem snakker sammen om natten og setter opp forbindelsen.
Hvordan fungerer det?

Meldinger:

Inne på helsenorge.no klikker du på Innboks og deretter Skriv ny melding og velger Mottaker. Mottaker vil være tjenesten i kommunen. Du kan ikke sende melding til en bestemt ansatt. Meldinger sendt til tjenesten vil fordeles til en med oppfølgingsansvar for deg. Det er ikke mulig å sende meldinger til tjenester du ikke mottar. Meldingene fra deg blir bare lest av ansatte som har lov til å se opplysninger om deg.

Når du får en melding, vil du motta SMS/e-postvarsel om dette avhengig av dine innstillinger på helsenorge.no

 

Er du pårørende eller trenger fullmakt?

I dagens samfunn er det ofte slik at pårørende bor i en annen by/sted enn den som mottar tjenester. På Helsenorge.no kan pårørende følge med, samt påvirke tjenesten, selv om de ikke er i nærheten. Dette er en stor styrke ved denne løsningen.

Det styrker den totale dialogen og omsorgen i nettverket rundt den eldre.

Fullmakt til pårørende.

 • Det er mulig å gi andre fullmakt til å bruke helsenorge.no på dine vegne.
 • Å gi fullmakt innebærer at den du har gitt fullmakt til kan se dine opplysninger, dine avtaler om hjemmebesøk, og sende eller besvare meldinger på vegne av deg.
 • Å gi fullmakt gjøres digitalt på helsenorge.no
 • Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til. De må være registrert i Folkeregisteret og være over 18 år.
 • Det er ingen begrensning i antall personer du kan gi fullmakt til.

Mangler du elektronisk ID?

Du kan allikevel gi fullmakt slik at pårørende kan bruke helsenorge.no på vegne av deg. 

Les mer om dette her.

Informasjon til pårørende til innbyggere som mangler samtykkekompetanse:

Det er laget en manuell rutine for å gi fullmakt for personer som selv ikke har samtykkekompetanse. Les mer og last ned skjema her.

 

Spørsmål?                                                                             

helsenorge.no har en egen hjelpetelefon om du trenger hjelp til å logge deg inn:

Telefon 23 32 70 00. Åpningstid hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30

Du kan lese mer om løsningen på helsenorge.no

Videoer fra helsenorge.no: