Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Alvdal kommune består av kommunal fysioterapeut og Alvdal Fysikalske institutt, som fordeler arbeidsoppgaver slik:

Kommunefysioterapeut i Alvdal har følgende hovedansvar:

 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste
 • Rehabilitering hjemme, i institusjon og i rehabiliteringsteam
 • Individuell oppfølging av barn med spesielle behov 0-18 år
 • Barn i aldersgruppe 0-12 år
 • Voksne/eldre hjemmeboende med funksjonsnivå som gjør at de ikke kommer seg til institutt på egen hånd eller via taxi, eller som trenger vurdering og tiltak i hjemmet
 • Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
 • Forebyggende arbeid:
  • Styrke- og balansegruppe i samarbeid med Alvdal Friskliv (tidligere fallforebyggende). Lavterskeltilbud med tilrettelagt trening som inkluderer bruk av forskjellig utstyr. Målgruppen er hjemmeboende eldre som ønsker å bedre/vedlikeholde styrke, balanse og andre kroppsfunksjoner. Mandager klokka 12.30-13.30. 
  • Barseltrening for mor/far og barn, i samarbeid med Alvdal Friskliv. Lavterskel og tilrettelagt trening for nybakte foreldre hvor også barna har glede av å møte hverandre. Fokusområder er styrke, stabilitet og bekkenbunnstrening. Treningen foregår både med og uten barnet, og det er rom for å komme og gå som man vil. Mandager klokka 14.00-15.00.  

Egenandel

Fra og med 12. mars 2019 vil det bli tatt egenandel for behandling hos kommunefysioterapeut.  (Jfr kommunestyrevedtak gjort 23.11.2018, sak nr 55/18.)

 • Pasienter i institusjon, barn under 16 år og yrkesskadede er fritatt for egenandel.
 • Egenandelstak 2 er pr i dag 2085,- . Etter at dette beløpet er passert vil du få frikort.

Kontakt: Kommunefysioterapeut Guro Nordengen

Alvdal fysikalske institutt

Instituttet har kontorer i Nyborg, Alvdal kommunehus og drives av privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra Alvdal kommune;

Ansvarsområder:

 • Barn uten spesielle behov 13-18 år
 • Voksne og eldre som kommer seg til instituttet selv eller via taxi

På instituttet jobber:

 • Karen Meyer
 • Anette Strypet Nilsen
 • Dag Undseth Hagen

 Telefon 62 48 90 80.

Fra 1.januar 2018 er det ikke behov for henvisning fra lege for tilgang hos fysioterapeut. Ta kontakt med oss pr telefon.

Kontakt

Guro Nordengen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 47 48 30 18