Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen har kontorer i 2. etasje i Nyborg, Alvdal kommunehus.
Telefon: 62 48 91 10 

Ukeplan for helsestasjonen:

 • Mandag til fredag er normalt en av helsesykepleierne å treffe.  Det er en fordel å avtale time da helsesykepleierne kan være ute i forbindelse med skolehelsetjenesten, hjemmebesøk m.m.
 • Lege er tilgjengelig tirsdager.
 • Jordmor er til stede en dag pr. uke, for tiden torsdager. 412 49 147 

Hva kan vi på helsestasjonen hjelpe deg med?

Helsestasjonens formål er å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er barnet og den unge, foresatte, skole, barnehage, sosialkontor, legekontor, pedagogisk psykologisk tjeneste, barne - og ungdomspsykiatrien.

 • Rutinekonsultasjoner hos helsesykepleier: hjemmebesøk etter fødsel, 6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 8 mnd, 10 mnd, 1 år, 2 år og 4 år.
 • Faste konsultasjoner hos helsestasjonslege: 6 uker, 6 mnd, 1 år, 2 år og 4 år.
 • Faste konsultasjoner hos fysioterapeut: 8 uker, 4 måneder og 4 år.
 • Utover fast helsestasjonsprogram gis oppfølging av barn og familier etter behov.
 • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Helsestasjon som nettverksbygger, herunder tilbud om barseltreff.
 • Foreldreveiledning og foreldreveiledningskurs. 
 • Miljørettet helsevern.
 • Utlån av elektriske brystpumper, alarmapparater til behandling av sengevæting og noe litteratur innen helseopplysning.

Nyttige sider på nett:

Følg denne lenken til Alvdal helsestasjon sin side på facebook. Her blir det lagt ut nyttig informasjon for foreldre.

Følg denne lenken til folkehelseinstituttet for å lese mer om Barnevaksinasjonsprogrammet

Følg denne lenken til folkehelseinstituttet for å lese mer om Syke barn og barnehage

Følg denne lenken til folkehelseinstituttet for å lese mer om Behandling av hodelus

Kontakt

Ingeborg Sandbakken
Ledende Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 488 65 344
Helene Røe Johansen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 91 10
Mobil 474 52 238