Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til fem år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse. 

Åpningstider:

Helsestasjon er åpen hver dag fra kl. 08.30-15.00, du finner oss i 2.etasje på Alvdal kommunehus. Timebestilling avtales vanligvis ved besøk, men det er også mulig å bestille ekstrakonsultasjoner. 

  • Mandag - fredag er normalt en av helsesykepleierne å treffe. Det er en fordel å avtale time da helsesykepleierne kan være ute i forbindelse med skolehelsetjenesten, hjemmebesøk m.m.
  • Lege er tilgjengelig tirsdager.
  • Jordmor er til stede en dag pr. uke, for tiden torsdager. Tlf. 990 86 203

Telefon: 62 48 91 10

Helsestasjon 0 -5 år

Tjenesten

Helsestasjonen tilbyr tjenester til barn 0-5 år. Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig kontakt med brukerne. 

Målet med helsestasjonstjenesten er å: 

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdommer og skader 

På helsestasjonen vil du møte helsesykepleiere, jordmor, lege og fysioterapeut. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester bl.a. psykolog, barnehageansatte, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med flere ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet sykt, må dere selv henvende dere til legekontoret eller legevakta tlf. 116 117.

Barselgruppe på helsestasjonen

Alle blir invitert til barselgruppe på helsestasjon.

Stine Sofie Stiftelsen kan hjelpe dere som foreldre til å få en god start på det nye livet, samt gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende

Les om barns utvikling og milepæler på Norsk helseinformatikk

Helsestasjonen 7-10 dager: Hjemmebesøk av helsesykepleier

Her er en samling lenker med informasjon som kan være nyttig

Her kan du lese om hva gråt gjør med oss og hvordan du kan håndtere det

På ammehjelpen.no kan du finne god kunnskap om amming og morsmelk

Les boken 10 smarte tips. Den kan støtte deg i foreldrerollen, og hjelpe deg å håndtere krevende situasjoner

Her kan du lese om Helsedirektoratets anbefalinger om D-vitamintilskudd

På FHI sine hjemmesider kan du finne utfyllende info om barnevaksinasjonsprogrammet

Landsforeningen uventet barnedød har laget en brosjyre om hvordan skape trygt sovemiljø for barnet ditt

Mobilbruk kan påvirke din kontakt med barnet ditt, les mer på kompetansebroen

Det er normalt at følelsene svinger i barseltiden, les mer i brosjyren under

Denne brosjyren tar for seg de vanligste situasjonene der skader og ulykker kan skje i løpet av barnets seks første måneder

Les om hva du kan gjøre for å forebygge skjevt hode

Helsestasjonen 6 uker: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksine.

Utfyllende info om vaksinen og rotavirus finner du på folkehelseinstituttet

Bufdir har laget en video for å vise deg hvordan du kan tolke og forstå barnet ditt

Norsk psykologforening forteller om søvn hos sped- og småbarn. Hva er normalt, og hva kan være årsak til at noen strever med søvn

Helsestasjonen 8 uker: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier med fokus på foreldrenes psykiske helse. Fysioterapeut.

På siden til Norsk helseinformatikk sine hjemmesider kan du lese om fødselsdepresjon, symptomer, årsaker, diagnostikk og behandling

Bufdir forklarer barnets utvikling, ingen barn er like. Men likevel finnes det mange fellesnevnere, og her følger en oversikt over hvilke utviklingstrekk som er typiske på forskjellige tidspunkter i barnets første år

Helsestasjonen 3 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine.

Lurer du på hva du skal gjøre hvis barnet ditt har feber? Universitetet i Oslo har laget en informativ brosjyre

På siden til FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B

Hos FHI finner du også utfyllende info om vaksinen og sykdommen pneumokokker

Helsestasjonen 4 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Fysioterapeut.

Helsedirektoratet kommer med nyttig informasjon om mat og måltider til spedbarn

På Helsenorge kan du finne nyttig informasjon om amming og introduksjon fast føde

Ingen barn er like, og alle barn utvikler seg i forskjellig tempo. Men likevel finnes det mange fellesnevnere, og her følger en oversikt over hvilke utviklingstrekk som er typiske på forskjellige tidspunkter i barnets første år

Helsestasjonen 5 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine.

På siden til folkehelseinstituttet (FHI) finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B


På siden til FHI finner du også utfyllende info om vaksinen og sykdommen pneumokokker

På siden til Helsenorge kan du finne nyttig info om barn og tenner

Helsestasjonen 6 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege.

Denne brosjyren tar for seg de vanligste situasjonene der skader og ulykker kan skje i løpet av barnets seks første måneder.

Nedenfor kan du finne gode tips til god tannhelse for barnet ditt

Helsestasjonen 8 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Den lenken gir mye nyttig info for småbarns foreldre

Det kan være lurt å ha en liten oversikt over hvilke giftige planer man har i nærheten. FHI har laget en oversikt

Helsestasjonen 10 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.

Norsk helseinformatikk gir deg gode råd om barn og søvn:

 

Helsestasjonen 1 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksiner.

På denne siden hos FHI finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B

Hos FHI finner du også utfyllende info om vaksinen og sykdommen pneumokokker

Barn får med seg mer enn vi tror. Barn er forskjellige, og alkoholbruk kan oppleves ulikt. Blå Kors sin brosjyre kan få deg som forelder til å reflektere over alkohol rundt barna

På denne siden hos medietilsynet får du tips til hvordan du som forelder kan håndtere skjermbruk i din familie 
Småbarn og skjermbruk

Helsestasjonen 15 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine.

På FHI sin side finner du utfyllende info om vaksinen og sykdommene meslinger, kusma og røde hunder. 

 

Helsestasjonen 18 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier

Visste du at barnet ditt lærer mye ved å gjøre helt hverdagslige ting sammen med deg? Sett ord på det som skjer her og nå, forklar og sett det i sammenheng. Bufdir kommer med tips til hvordan du sammen med barnet kan hjelpe de med å forstå verden 

 

Helsestasjonen 2 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege.

Barn er født med en seksualitet. Les mer om barn og naturlig seksuell utvikling på Kanvas

Barn får med seg mer enn vi tror. Barn er forskjellige, og alkoholbruk kan oppleves ulikt. Blå Kors sin brosjyre kan få deg som forelder til å reflektere over alkohol rundt barna 

 

 

Helsestasjonen 4 år: Utvidet 4-års konsultasjon med lekegruppe i barnehagen. Fysioterapeut.

4-års konsultasjonen er todelt. Første del gjennomføres på helsestasjon med foreldre og barn. Andre del gjennomføres med lekegruppe i barnehagen med helsesykepleier og fysioterapeut. 

Barn er født med en seksualitet. Les mer om barn og naturlig seksuell utvikling hos Bufdir

Denne brosjyren tar for seg de vanligste situasjonene der skader og ulykker kan skje i løpet av barnets seks første måneder

Nyttig informasjon

Ved behov kan vi bidra med utlån av elektriske brystpumper, alarmapparater til behandling av sengevæting og noe litteratur innen helseopplysning.

Følg denne lenken til Alvdal helsestasjon sin side på facebook. Her blir det lagt ut nyttig informasjon for foreldre.

Barseltiden er perioden fra barnet er født til omtrent seks uker etter fødselen. Foreldre og barn har krav på oppfølging etter fødselen. Les mer om hva du kan forvente på helsenorge

Bufdir kommer med trygge råd til seg med barn. Alt i fra søvn, parforholdet, foreldrerollen, grenser og trass, følelser, seksualitet…

Gode råd brosjyrene inneholder informasjon om ting du kan støte på som småbarnsforeldre. Eksem, forstoppelse, feber, kolikk, sykdom, søvn…

Ammehjelpen gir deg gode råd og informasjon om amming og morsmelkserstatning

Utfyllende informasjon om helsestasjon kan du finne på helsenorge

På helsenorge kan du lese mer om spedbarnsmat, omsorg for det nyfødte barnet og oppfølging på helsestasjonen»

Spedbarn 0-12 mnd.