Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling for alle mellom 0 og 18 år. Fra barnet fyller 3 år er det rutinemessig innkalling der innkallingen skjer individuelt, ikke klassevis. 

Tannhelsetjenesten i Alvdal har ansvaret for ulike prioriterte grupper og behandler også voksne betalende pasienter.  For nærmere informasjon om den offentlige tannhelsetjenestens tilbud se Tannhelse i Innlandet fylke.

 

Gode tannhelseregler:      

  • Puss tennene grundig morgen og kveld. Foresatte bør pusse  barnas tenner (særlig om kvelden) til barna er 10-12 år.
  • Unngå småspising og saft-/ brusdrikking mellom måltidene. Faste måltider og ”godteridag” en dag i uka.

Tannskader:

  • Skader på permanente/blivende tenner bør behandles så raskt som mulig, kontakt tannhelsetjenesten.
  • Ta vare på utslåtte tannfragmenter, disse bør oppbevares i vann, melk eller i munnen (spytt)
  • Utslåtte melketenner skal aldri settes tilbake på plass!

Bemanning ved Alvdal tannklinikk:

  • Tannlege Anke Bolte
  • Tannpleier Hilde S. Thoresen
  • Tannhelsesekretær Marit Kroken Lagmannsveen

 

Vanlig åpningstid er fra kl 0800 - 1500

 

Ta gjerne kontakt, ring oss eller stikk innom!    

Tlf 62 48 98 20