Vold og overgrep

Overgrep.no har gitt ut en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker. Denne inneholder informasjon til borgerne vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
 
Foruten en gjennomgang av prosessen inneholder veilederen også oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner.
 
Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.
 
Følg denne lenken for å komme til veilederen (PDF, 294 kB)