Relevant lovverk

Her finner du noe av lovverket som er relevant for helse og omsorgstjenester.

Lenkene er forsøkt ordnet tematisk opp mot tjenestene vi tilbyr, men vær obs på at noe av lovverket er relevant for flere ulike tjenester.