Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Kommunene Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset og Rendalen har felles barneverntjeneste med hovedkontor på Tynset. Ved behov har vi tilgang på kontorer og møterom i hver av kommunene.

Kontakttelefon (også vakttelefon på dagtid), hverdager kl. 08.00-15.00, tlf. 47 97 67 80.

Vakttelefonen betjenes av Ringsaker interkommunale barnevernsvakt, alle dager kl. 15.00-08.00. Døgnåpen i helg, høytid og på helligdager, tlf. 40 40 40 15.

For å få sendt digital bekymringsmelding må det under punktet, “hvor bor barnet du er bekymret for”  velges “Tynset” når bekymringsmelding gjelder barn som bor i Alvdal.

Ved innsending av elektronisk post skal organisasjonsnummer 983 619 371 brukes.

Følg denne lenken for å gå til barneverntjenesten i Nord-Østerdal sin hjemmeside