Tolketjenester

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle

God kommunikasjon er viktig for å oppnå integrering og mangfold i samfunnet. I saker hvor det er en språkbarriere er tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.

Tjenestemenns plikt til å kommunisere med partene i saken er nedfelt i forvaltningsloven.

Hvem kan tolke?

  • Bruk profesjonelle tolker.
  • Bruk ALDRI barn som tolk.
  • Unngå familiemedlemmer og venner. 

Når brukes tolk?

  • Tolk brukes i situasjoner der en språkbarriere gjør god kommunikasjon vanskelig.
  • Tolken sikrer forsvarlig kommunikasjon.
  • Vurder behovet nøye!