Tjenesten for funksjonshemmede

Viktige telefonnummer:

 • Vakttelefon Solgløtt: 62 48 94 27 / 45 87 66 76
 • Vakttelefon Klokkaregga: 96 94 64 61
 • Aktivitetssenteret: 47 97 38 87

Kontaktdata til andre ansatte finner du ved å følge denne lenken.

Virksomheten omfatter følgende tjenesteområder:

 • Bofellesskap med heldøgns tjeneste, Klokkaregga og Solgløtt
 • Arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid ved Alvdal Aktivitetssenter
 • Avlastningsopphold i avlastningsbolig
 • Støttekontakt
 • Omsorgsstønad
 • Boveiledning
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Vi som jobber i TFF har ulik utdanning og kompetanse:

 • Vernepleiere
 • Sykepleier
 • Barnevernspedagog
 • Ergoterapeut
 • Helsefagarbeidere
 • Omsorgsarbeidere
 • Hjelpepleiere
 • Aktivitører
 • Assistenter

Omfanget av tjenester er basert på faglige vurderinger og gis etter vedtak

Kontakt

Linda Granrud
Enhetsleder TFF
E-post
Mobil 951 33 813