Spesiallsamlinger

På biblioteket finnes det samlinger av lokallitteratur, fotoalbumer og diverse klipparkiver.

Fotosamlinger

"Bygdefolkets eige familialbum" består av 5000 bilder. På denne linken er register (PDF, 161 kB) som gjør det enkelt å finne aktuelle personer. 

Per K. Liens fotosamling. Han var fotograf i Alvdal fram til 1951. På denne linken er det register på samme måte som for "Bygdefolkets eige familiealbum".

Alvdal fotoateliers arkiv (negativsamling). Her er alt gjort søkbart i dataprogram. Dette er ikke tilgjengelig på Internett. Interesserte må derfor komme på biblioteket for å søke opp bilder.

For bruk av fotosamlingene gjelder følgende regler: 

Dersom det er ønske om å avfotografere bilder, følger biblioteket disse reglene:

Biblioteksjefen kan til enhver tid vurdere om bilder kan brukes i kommersielt øyemed. Dersom det blir godkjent, skal biblioteket ha 1 eksemplar av publikasjonen. Det skal komme tydelig fram at bildet er hentet fra "Bygdefolkets eige familiealbum", "Per K. Liens fotosamling" eller "Alvdal fotoateliers arkiv".

Avtalen inngåes formelt ved at begge parter skriver under på en avtale.
Avfotografering til privat bruk for eksempel til slektsalbum, har ingen avgift.

Klipparkiv

Biblioteket har klipparkiv om Kjell Aukrust, Ola Jonsmoen og Baral.

Andre samlinger

På biblioteket finnes det samling av utgitte skrifter av Olav Gjærevoll.