Idrett og friluftsliv

Alvdal kommune er opptatt av idrett og friluftsliv. I nærområdet finnes det en rekke flotte turstier. Dessuten har Alvdal kommune et rikt mangfold av lag og foreninger.

Utlånsordning for idrett- og friluftsutstyr

Utlån av utstyr - Et tilbud for alle!

Kommunen og idrettslaget har gratis utlån av utsyr til idrett og friluftsliv av ulike slag. Det skal være enkelt å leie og levere tilbake. Utstyret kan lånes for kortere eller lengre tid. Utvalget av utleieutstyr skal bli bedre. Man kan leie alt fra komplett skiutstyr - til lavvoer, soveposer og hengekøyer. Dette er et tilbud for alle.

Liste over utstyr kan du se på Alvdal idrettslag sine sider her

Åpningstider og utleie:

Utleie vil foregå på Steimoegga

Mandager og torsdager : 16.30- 19

Det er også være mulig å ta kontakt for utlån på andre tidspunkter. 

Kontaktinformasjon: tommy.espeland@alvdalil.no  tlf: 979 79 557

Satsning på integrering, inkludering  og gratis utlån av utstyr

Hovedmålet med utleie er å kunne gi flyktninger, tilflyttere og alle familier gode aktivitetstilbud, i et miljø som skal oppleves trygt og  inkluderende uansett bakgrunn. 

Gjennom prosjektet ønsker Alvdal idrettslag og kommunen å styrke mulighetene for at alle barn og unge kan ta del i en eller flere av  sine aktiviteter. Vi ønsker at økonomi ikke skal bli en barriere for deltagelse. Dette skal være et tilbud til alle. 

 

Turstier

 

Alvdal Turforening er en ideell organisasjon, som har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter, samt vern av natur og miljø.

De har god kunnskap om turstier i og rundt Alvdal.    

Kart over Østkjølen med startpunkt Tronsvangan
Kart over Steimoegga til Strømmen