Idrett og friluftsliv

Alvdal kommune er opptatt av idrett og friluftsliv. I nærområdet finnes det en rekke flotte turstier. Dessuten har Alvdal kommune et rikt mangfold av lag og foreninger.

Lag og foreninger

Turstier

Turstier

 

Alvdal Turforening er en ideell organisasjon, som har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter, samt vern av natur og miljø.

De har god kunnskap om turstier i og rundt Alvdal.    

Østkjølen kart

Kart over Østkjølen med startpunkt Tronsvangan

Steimoegga til Strømmen kart

Kart over Steimoegga til Strømmen