Idrett og friluftsliv

Alvdal kommune er opptatt av idrett og friluftsliv. I nærområdet finnes det en rekke flotte turstier. Dessuten har Alvdal kommune et rikt mangfold av lag og foreninger.

Turstier

 

Alvdal Turforening er en ideell organisasjon, som har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter, samt vern av natur og miljø.

De har god kunnskap om turstier i og rundt Alvdal.    

Kart over Østkjølen med startpunkt Tronsvangan
Kart over Steimoegga til Strømmen