Kulturkontoret

Kommunale tjenester innenfor kultur og fritid administreres av enhet for kulturforvaltning.

Vi har kontor i kommunehuset, og her ligger også Alvdal bibliotek. 

Kulturskola har kontor og øvingslokaler på Sjulhustunet. 

Museer og kulturminner i Alvdal forvaltes etter avtale med Anno museum.