Velkommen til ungdomsklubb

Alvdal ungdomsklubb har åpent på mandager fra kl.16-20, og siste fredag i måneden kl. 17-21.  (uka det er klubb fredag er det ikke klubb mandag. Ungdomsklubben holder til i lokaler på gamle Steigen skole. Velkommen til alle ungdommer fra 8.kl og oppover. For mer informasjon gå inn på klubbens facebookside ved å følge denne lenken Alvdal Ungdomsklubb | Facebook

Alvdal ungdomsklubb har ansatt en leder for klubben, Øyvind Heilo. Ungdomsklubben ligger under enhet kultur.

Formålet med klubben er at det skal være et godt sted å være for ungdommene i bygda, og klubben skal være lagt opp slik at innholdet skapes av ungdommene som til enhver tid er der.