UngINN - rabatt på kulturtilbud i hele fylket

Er du mellom 13 og 21 år får du rabatt på mange ulike kulturopplevelser i Innlandet hvis du har UngINN-kortet!

Hva er UngINN?
UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med kalenderåret du fyller 13 og ut kalenderåret du er 21.

Gir deg rabatt på kulturtilbud

UngINN gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket!

Med UngINN gjør vi det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. Vi jobber med å lage nye avtaler, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Trykk her for mer info og for å bestille UngINN-kortet