Bondens nettverk

Når kriser oppstår eller belastningen blir for stor i livet til en bonde, kan det lett bli overveldende. Jobb, familieliv og fritid er så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få bearbeidet det som har skjedd. I slike situasjoner kan det være godt å få hjelp utenfra.

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå en situasjon eller en enkelthendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Da kan en søke hjelp!

Bondens nettverk omfatter aktører som kan være til hjelp i ulike situasjoner.

Norsk landbruksrådgiving  kan også yte tjenester i slike tilfeller