Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset

Landbruksforvaltningen i Tynset og Alvdal kommuner ivaretas av enhet for landbruk og miljø, som er en felles fagenhet for de to kommunene.

Enheten er lokalisert i den gamle rektorboligen på Storsteigen videregående skole i Alvdal. Enheten har i tillegg til landbruk også ansvar for miljøsaker.

Kontakt

Randi Brænd
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 477 91 518
Anders Jensen
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 477 91 517
Ylva Sneltvedt
Rådgiver landbruk og utvikling
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 419 31 176
Kristian Lund - Vang
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 906 67 974
Mariann Totlund
Enhetsleder landbruk og miljø
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 480 11 794
Ole Sylte Heggset
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 909 29 230
Marit Eggen
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 959 34 392

Adresse

Besøksadresse

Steigjelen 45, 2560 Alvdal

Postadresse:

Gjelen 3, 2560 Alvdal