Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset

Landbruksforvaltningen i Tynset og Alvdal kommuner ivaretas av enhet for landbruk og miljø, som er en felles fagenhet for de to kommunene. Enheten leverer også tjenester innen skog, utmark og viltforvaltningen til Folldal kommune.

Enheten er lokalisert i den tidligere rektorboligen på Storsteigen videregående skole i Alvdal. Enheten har i tillegg til landbruk også ansvar for miljø- og forurensningssaker. Mer om kontoret og kontaktinformasjon til de ansatte finner du i lenken nedenfor.

 

 

Kontakt

Mariann Totlund
Enhetsleder landbruk og miljø
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 48 01 17 94
Astrid Alice Haug
Rådgiver
E-post
Randi Brænd
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 47 79 15 18
Anders Jensen
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 47 79 15 17
Ylva Sneltvedt
Rådgiver landbruk og utvikling
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 47 79 15 19
Birgit Elise Arnegard
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 62 48 90 60
Marit Eggen
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 95 93 43 92
Kristian Lund - Vang
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 90 66 79 74

Adresse

Besøksadresse

Steigjelen 45, 2560 Alvdal

Postadresse:

Gjelen 3, 2560 Alvdal