Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset

Landbruksforvaltningen i Tynset og Alvdal kommuner ivaretas av enhet for landbruk og miljø, som er en felles fagenhet for de to kommunene. Enheten leverer også tjenester innen skog, utmark og viltforvaltningen til Folldal kommune.

Enheten er lokalisert i den tidligere rektorboligen på Storsteigen videregående skole i Alvdal. Enheten har i tillegg til landbruk også ansvar for miljø- og forurensningssaker. Mer om kontoret og kontaktinformasjon til de ansatte finner du i lenken nedenfor.

Kontakt

Randi Brænd
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 477 91 518
Anders Jensen
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 477 91 517
Ylva Sneltvedt
Rådgiver landbruk og utvikling
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 419 31 176
Kristian Lund - Vang
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 906 67 974
Mariann Totlund
Enhetsleder landbruk og miljø
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 480 11 794
Ole Sylte Heggset
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 909 29 230
Gørli Elida Bruun Andersen
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60

Adresse

Besøksadresse

Steigjelen 45, 2560 Alvdal

Postadresse:

Gjelen 3, 2560 Alvdal